Simulator för Bull & Bear Certifikat – Lär dig hur Bull & Bear Certifikat fungerar

Genom Vontobels simuleringsverktyg kan investerare nu på ett mycket enkelt sätt lära sig hur Bull & Bear Certifikat fungerar till interaktiva exempel och förväntade resultat baserat på marknadsförväntningar.

Vilken är din marknadsförväntan för det referensvärde du föredrar?

Referensvärdet kommer att
i
prisfluktuationer under de kommande
dagarna.
You can change the reference value with drag and drop!X
Total lossX
Barrierevent at XX
Ett Bull & Bear Certifikat med hävstång
under ovanstående antaganden kunde på X dagar nå ett resultat på X%.

Egenskaper hos Bull & Bear Certifikat

Utsikter

 • Optimal användning av stabila (positiva eller negativa) kursutvecklingar.
 • Konstant hävstång (faktor) över löptiden.
 • Enkel åtkomst till ett brett spektrum av referensvärden.
 • Ingen löptidsbegränsning (open end).
 • Volatilitet påverkar inte prissättningen av Bull & Bear Certifikat.
 • Ingen Knock-out: Det inbyggda tröskelvärdet som möjliggör en justering av underliggande index kan minska förluster och fördröja en eventuell total förlust.
 • Transparent och begriplig struktur tack vare det underliggande faktor indexet.

Risker

 • Hävstången fungerar åt båda hållen.
 • Även, om kursen utvecklas tvärtemot marknadsförväntningen i en ogynnsam riktning.
 • Även förluster växer oproportionerligt från.
 • En omfattande kapitalförlust upp till en totalförlust av kapitalet är möjlig.
 • I händelse av att tröskelvärdet nås och en justering av tillhörande underliggande index sker, faller priset till ett lägre värde. Detta kan jämföras med en omedelbar realisering av förlusten.
 • Investerare bär valutarisken : Om certifikatet är noterat i en annan valuta än Faktor Indexets valuta, kan prestandan hos Faktor Indexet skilja sig från utförandet av Faktor Certifikatet till fördel eller på bekostnad av investeraren.
 • Investeringen genererar inga löpande intäkter, såsom utdelning eller ränta.
 • Investerare bär risken att förlora pengar på grund av insolvens hos utgivaren (emittentrisk).