Vontobel Aqua Index – hållbar avkastning med en miljövänlig och social påverkan

Vontobel Aqua Index – hållbar avkastning med en miljövänlig och social påverkan

den 18 mars 2021

Vattenförsörjningen är otillräcklig i många delar av världen, vilket innebär stora problem för oss alla. Att investera i företag som utvecklar teknik för att motverka den ökande vattenbristen erbjuder inte bara en investering med attraktiv avkastning. Investeringen kan också bidra till att lösa detta utbredda problem. Ett certifikat på Vontobel Aqua Index kan därför erbjuda en intressant investeringsmöjlighet.

En av mänsklighetens största utmaningar är den redan mycket ansträngda vattenförsörjningen. Vattenförbrukningen ökar stadigt, men tillgången är begränsad. Även om vatten naturligtvis redan fyller våra hav, är endast 1 av 1000 liter detta vatten lämpligt dricksvatten. Det uppskattas att cirka 1,1 miljarder människor världen över inte har tillgång till vatten och cirka 2,7 miljarder människor konfronteras med vattenbrist minst en gång i månaden.

Det är inte bara global uppvärmningen som förändrar nederbördsmönster, utan även den alltmer föråldrade infrastrukturen och befolkningstillväxten, urbaniseringen samt den ökade levnadsstandarden som ledat till att vattentillförseln kan bli ännu svårare. OECD uppskattar att den globala vattenförbrukningen kan öka med cirka 55%, vilket gör vattentillförseln ännu svårare. För att motverka detta behövs brådskande investeringar i världens vattenförsörjning.

Tre sätt för att kämpa mot effekterna av vattenbrist

Numera finns det flera sätt att hantera dessa problem: vattenutvinning och lagring, vatteneffektivitet och vatteninfrastruktur.

Vattenutvinning och lagring

Avsaltning och användningen av rikligt saltvatten i våra oceaner kan erbjuda en möjlighet att bekämpa vattenbristen. Ytterligare investeringar bör också göras i grundvattenutvinning samt lagring av ytvatten.

Vatteneffektivitet

Det är viktigt att vi begränsar vattenslöseri. Det kan vi göra genom att se till att vi använder vatten på ett effektivt sätt - till exempel med moderna bevattningssystem inom jordbruket - samt genom mer avancerad övervakning och förhindrande av läckage i vattenledningar.

Vatten infrastruktur

Att tillhandahålla bättre vatteninfrastruktur är också ett viktigt område som måste genomföras under de kommande åren och decennierna för att kämpa mot vattenbrist. Över hela världen måste vattenverk byggas eller uppgraderas för att förbättra vatten behandling och tillhandahållande av dricksvatten. Vi måste bygga nya vattenledningar och rör för avloppsrening. Särskilt i tillväxtländer som Kina eller Indien, som har i de senaste åren upplevt en snabb ekonomisk tillväxt, kommer det nu att vara viktigt att säkerställa bättre vattenkvalitet genom att kraftigt investera i avloppsvattenrening och lösa problemet med vattenföroreningar.

Investeringar öppnar upp möjligheter

Den globala vattenmarknaden beräknas vara värd cirka 600 miljarder USD per år. För att ta itu med vattenbrist och hållbara investeringsfrågor som detta, som alltmer blir ett fokus för investerare, kan marknadsstorleken öka ännu mer. Detta kan skapa investeringsmöjligheter i företag som erbjuder produkter eller lösningar för att förbättra vattenförsörjningen, öka effektiviteten i vattenanvändningen eller förbättra vattenkvaliteten.

Genom att investera i företag som erbjuder innovativa och marknadsförbara lösningar för att ta itu med vattenbrist och föroreningar kan investerare inte bara stödja ekologiska och sociala mål, som att förbättra människors tillgång till rent vatten och sanitet, utan också dra nytta av potentiellt positiv företagsutveckling.

Aqua Index

Vontobel Aqua Index innehåller specifika aktier på företag som är verksamma inom vattensektorn och kan dra nytta av vattenrelaterade trender. I urvalet ingår företag från de tre tematiska områdena: vattenutvinning och lagring, vatteninfrastruktur och effektivt vattenanvändning.

Tillvägagångssättet för aktievalet är mångfacetterat. Urvalsprocessen börjar med flera börsnoterade företag på marknaderna. Därefter följer den kvantitativa filtreringen av de produkter som är aktiva inom vattensektorn. Nästa steg är en grundläggande företagsanalys och en analys på de långsiktiga utsikterna för affärsmodellen. I sista steget av urvalsprocessen beaktas Vontobels Global Quality Achievers -modell, som inkluderar miljö-, social- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG). Aqua-indexet består av 20-30 företag sammanlagt och indexsammansättningen granskas regelbundet.

 

Flera års expertis inom investeringslösningar

Vontobel anses vara en pionjär inom ESG-investeringar - sedan 1990-talet har kunder och investerare kunnat dra nytta av Vontobels investeringslösningar. Mer än 25 år efter första hållbara investeringslösningen lanserades tar vi på Vontobel fortfarande initiativet för att prata om de utmaningar som ligger framför oss, men också för att visa våra kunder hur denna historiska omvandlingsprocess skapar unika möjligheter för investerare.

Denna mångåriga expertis inom hållbara investeringar ingår i Aqua Index. Vontobel-experterna som hanterar Aqua Index har specifikt valt värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna. Investerare i Aqua Index kan veta att de med sin investering bidrar till att bekämpa ett av de största problemen som mänskligheten står inför.

Vad är speciellt med detta certifikat?

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-01-27 12:56:33

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas