Volvos resultat gynnas av en rekordstark USD

Volvos resultat gynnas av en rekordstark USD

den 27 september 2022 författare Carlsquare

USD har varit stark under det senaste året, och i helgen steg den exponentiellt. Detta gynnar exportföretaget Volvo, vars aktie har utvecklats svagt.

Dammarna har sprängts på den amerikanska dollarn, som har stigit över sina tidigare nivåer. En stigande USD är en signal om extrem riskaversion på marknaden. Putins beslut att kalla in ryska reservister till kriget i Ukraina, samt det faktum att både det amerikanska Purchasing Managers’ Index (PMI) för tillverkningsindustrin och tjänsteföretagen steg i augusti jämfört med föregående mätning, bidrog sannolikt båda till den starkare USD.

Det kommer signaler från både Bank of Japan och Kinas centralbank om att de går in på marknaderna för att skydda sina valutor, men det är osannolikt att detta får mer än en tillfällig effekt tills Fed och ECB också går in, vilket fortfarande verkar avlägset. För att ECB och Fed ska ingripa krävs det till exempel en akut kris i Italien som skulle kunna påverka hela EU.

USD/SEK, daglig växelkurs under ett år

Källa: Infront

När det gäller Norden har Stockholmsbörsen varit mycket svag, inte minst med tanke på att aktiekurserna noteras i en svag krona. OMX30 innehåller många cykliska industriföretag som ofta gynnas av en svag SEK och en stark USD/SEK och USD/EUR. Det är dock Ericsson och Volvo som har den överlägset största nettoexporten från svenska fabriker, vilket gör deras devalveringsvinster mer betydande. Vi valde Volvo eftersom bolaget levererade ett relativt starkt resultat för Q2 2022, där både orderingång och vinst landade över marknadens förväntningar. Dessutom kommer den kommande elektrifieringen av fordonsflottan (driven av miljökrav) sannolikt att driva en stark efterfrågan på Volvos nya lastbilsmodeller under flera år framöver.

Den 25-procentiga förstärkningen av valutaparet USD/SEK sedan den 31 december 2021 motsvarar cirka 2,5 miljarder kronor i förbättrad vinst för Volvokoncernen. Ytterligare 0,3 miljarder kronor i vinst kan läggas till då euron har stärkts med cirka 6 procent under 2022. Detta innebär cirka 2,8 miljarder kronor i förbättrat rörelseresultat i Volvokoncernen på grund av en starkare USD och EUR. Detta motsvarar ett vinstlyft på 6-7 procent för Volvokoncernen kopplat till denna valutaeffekt jämfört med företagets vinst de senaste 12 månaderna.

VOLVO B (i SEK), dagligt aktiepris under ett år

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Volvoaktien handlas till ett Price/Earnings (P/E) som är 10 gånger vinsten för de senaste tolv månaderna. Mätt på konsensusprognosen för 2022 sjunker värderingen till ett P/E-tal på åtta till nio gånger.

Aktien har fallit en hel del på senare tid i den allmänna börsnedgången men är nu nära en långsiktigt svag stigande stödlinje från 155 kronor den 5 juli till nu 159 kronor.

VOLVO B (i SEK), femårig graf på aktiepriset, veckovis

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Important notice
This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

2022-11-30 20:45:41

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas