Vad blir det nya normala i globala ekonomin?

Vad blir det nya normala i globala ekonomin?

den 17 april 2020 författare Mikael Syding

Finansmarknaderna och den globala ekonomin har länge levt på lånad tid och lånade pengar. Värderingsmått som justerar för cykliska effekter på bolagsvinster var för en månad sedan tre gånger så höga som det historiska genomsnittet för S&P 500. Det betyder att marknaden kunde falla med 67% utan att bli mer än normalvärderad. Det var innan diskontering av särskilda effekter av karantänåtgärder på grund av Covid-19-epidemin. Det finns en risk för både fallande försäljning och ovanligt låga värderingar. Om så skulle bli fallet räcker alltså inte 67% börsnedgång från toppen för att hitta botten.

Rekordvärderingar kräver mycket större nedgång för att normaliseras

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Centralbankerna gör vad de kan för att bromsa fallet, men om inte pengarna lyfter bolagens försäljning eller vinster så fortsätter i så fall värderingarna att vara för höga, vilket betyder låg avkastning under mycket lång tid framöver, tills fundamenten vuxit ifatt kurserna. Det är bättre om börsen snabbt hittar sin egen botten, och det ser ut att bli så.

Coronakarantänerna når sannolikt sitt maximum i Europa runt månadsskiftet till maj, och i USA i slutet av maj. Den exakta tajmingen beror på hur väl man lyckas med bland annat social distansering. De negativa nyheterna kring bolagsvinster, BNP, kreditförluster, avslöjade pyramidspel, hedgefonder som lägger ner, problem för banker och försäkringsbolag, arbetslöshet och konsumtion blir tydligare först i juni och juli. Under Q3 och Q4 kanske man sedan kan göra en bättre underbyggd prognos om hur långsiktiga problemen blir och hur snabbt förtroendet för finansmarknaderna återvänder. Tänk på att kreditförluster, bankproblem och BNP påverkas med en rejäl eftersläpning.

Raset är ett av de snabbaste någonsin och rekylerna bland de mest intensiva någonsin

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Allt annat med ”coronakrisen” har varit större och snabbare än tidigare krascher. Det gäller både ras och uppgångar. Jag förväntar mig att mönstret fortsätter. Volatiliteten är alltså här för att stanna. Kanske bottnar aktiemarknaderna ändå redan i juli, även om recessionen som kanske varar 1-2 år knappt har hunnit bekräftas då. Men för att jag ska tro på en botten krävs mycket lägre kurser än idag, åtminstone 33% till nedåt från nu. Kombinationen av en skuldrecession, massiva stimulanser och (kanske) billiga aktier, men ett mycket osäkert informationsläge, bäddar för enorma slag på aktiemarknaderna -- kanske får vi se enstaka dagar med rörelser på 20% uppåt och nedåt. Hur ska man handla i den miljön? Vad ska man köpa och när?

Silver kan ge ett fantastiskt köpläge under 10$/ounce

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

För att undvika en total skulddeflation krävs stora monetära stimulanser. Det lyfter priset på reala tillgångar efter den initiala kraschfasen, då allt faller pga tvångsförsäljningar. Just nu faller guld som vanligt tillsammans med aktier trots att priset redan kan anses vara mycket attraktivt. Guldet blir nog ändå det som bottnar först. Silver är mer konjunkturkänsligt och drivs inte direkt av stigande penningmängd, men några kvartal in i den sannolika kommande recessionen kan det bli ett historiskt köpläge i silver. Frågan är om aktier orkar bottna redan i samband med katastrofrapporterna efter Q2 i juli och augusti. Det vore fantastiskt snabbt och ovanligt och det är mer sannolikt att konkurser, arbetslöshet och svag konsumtion även påverkar Q3 och Q4 så mycket att rapporterna drar ned aktier till lägre bottnar runt årsskiftet.

Världens viktigaste råvara, olja, är en viktig realtillgång

(5yearcharts.com) Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

I jakten på realtillgångar ligger faktiskt oljesektorn ganska bra till. Just nu är oljepriset nedpressat av priskrig mellan Saudiarabien och Ryssland samt oro för recession, men olja och energi är den viktigaste realtillgången som finns, så man kan absolut leta fynd bland kraschande oljeaktier - men tänk på att undvika skuldsatta bolag.

Längre fram gäller fortfarande att banker är för stora för att tillåtas gå under. De stora bankerna kommer ha kvar sina andelar av ekonomin när dammet lagt sig. Vägen dit kan dock bli extremt volatil och kursbottnarna långt ned från idag, så det är nog bäst att vänta tills kreditförlusterna har mångfaldigats kanske lagom till Q4.

Guld blir vinnare på monetära stimulanser

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Många som lärde sig investera under den långa bullmarknaden kommer förlora entusiasmen för börsen. Samtidigt går befolkningspuckeln från 40-talet i pension och säljer av aktier. Det nya normala blir då stora svängningar, minskad riskvilja, mindre investeringsvilliga pengar i omlopp, och därför ganska låga värderingar i flera år. Fortsatta stimulanser och olika åtgärdspaket för att hantera skuldberg och inflationstendenser kan då lyfta kryptovalutor, guld och silver allt snabbare, men även där under stora svängningar. Det nya normala blir trendlöst och ganska kaotiskt och ställer krav på egen analys, tålamod och större buffertar eller skydd i form av t.ex. optioner. Det blir sannolikt också svårare att ta in pengar till cash burners som Uber och Netflix, och extremt höga P/E-tal blir mycket ovanligare.

Dragkampen mellan quantitative easing (QE) och allt annat skapar enorma möjligheter att handla tillgångar relativt varandra

Innan en ekonomisk och finansiell uppcykel tar fart är investerare, entreprenörer och konsumenter försiktiga med pengarna. Konsumtionen är låg, låneviljan svag, värderingarna låga och kapitaltillgången dyr och knapp. Men i takt med att några få modiga vågar satsa sitt kapital, starta företag, eller spara mindre och konsumera mer, så tar en självförstärkande spiral vid.

Investerare och långivare konkurrerar om företagen och erbjuder allt billigare finansiering. Arbetslösheten sjunker och företagens försäljning och vinster växer snabbare än de brukar. I slutet av cykeln är arbetslösheten låg och optimismen lika hög som skulderna och vinsterna. Alla spurtar och tar extra risk, med belåning som hävstång, för att passa på innan bostads- eller aktietåget lämnar stationen med dem kvar. I det läget är ekonomin och finansmarknadens dominobrickor uppradade och det behövs bara att den första lilla välter och knuffar nästa bricka för att dra med sig övriga i fallet -- som med ”subprime” bostadslånen 2007. Men om politikerna är på alerten så kan de stoppa kedjereaktionen genom att fånga första brickan i luften genom olika former av stimulansåtgärder. I många år har detta fungerat, men till priset av att alla högkonjunktursvariabler som räknades upp ovan har spänts till bristningsgränsen.

Idag är stater, studenter, företag, bilköpare mfl mer skuldsatta än någonsin. Värderingarna på aktier är ungefär lika höga som 1929 och år 2000 -- ja, fortfarande efter nedgången i mars. Och de största nettoköparna av aktier under senaste tio åren är på väg att förvandlas till säljare: företagen själva som har svårt att rulla sina obligationer, passiva fonder samt baby boomers som går i pension och behöver sina pengar. Dessutom är arbetslösheten rekordlåg (och kan rimligen bara gå uppåt, vilket minskar optimismen och konsumtionsförmågan).

År 2000 och 2007 var situationen snarlik, men med skillnaden att allt är mer uppskruvat den här gången: högre värderingar, högre skulder, mer företagsobligationer och återköp, mer dominans av passiva investeringsstrategier, fler boomers i pensionsålder, högre globaliseringsgrad (som kan dra sig tillbaka) och Kina har mycket större ekonomisk vikt. Till den här krutdurken läggs nu en av de värsta chockerna man kan föreställa sig: en pandemi som gör hela branscher konkursfärdiga på enstaka månader, med spridningseffekter till detaljhandel, fastighetsföretag och banker. När väl dominobrickorna börjat falla vänder man inte en uppdämd lågkonjunktur så lätt, men det är tydligt att myndigheterna gör allt de kan för att försöka.

Det här skapar en mycket volatil dragkamp, med snart 10-tals biljoner ( trillions ) i stimulanser i ena änden av repet och, ja allt det ovanstående i andra änden. Utfallet blir stora, snabba och frekventa kast uppåt och nedåt för valutor, aktier, obligationer, ädelmetaller och råvaror. Relativpriser mellan olika tillgångar kan ändras extremt mycket och snabbt. Och här uppstår enorma möjligheter för dig som investerare. Om du bevakar ett antal kvoter som t.ex. guld/silver, guld/OMX, guld/olja, olja/OMX, guldgruvor/guld, bitcoin/guld, USD/SEK, Spotify/Netflix för att nämna några, och identifierar nivåer där det kan verka rimligt eller sannolikt att kvoten sannolikt inte kommer bli mycket mer extrem särskilt länge, så kan du hoppa fram och tillbaka mellan tillgångarna. Det blir som att saxa sig upp i trappan till Lustiga Huset på Gröna Lund.

Gör du det rätt går det oerhört snabbt uppåt. Och kanske kan du dessutom ha en strategisk riktning över tid på affärerna, för det är nästan givet att när konjunkturen bottnar kommer guld vara flera gånger dyrare än aktieindex än det är idag. Och om du kommer in rätt i guld/silver-trejden så tror jag kvoten kan nå 50 någon gång under cykeln, men att det samtidigt på vägen finns risk för en relation på 150 och till och med så mycket som 200, om guld drar iväg över 2000 USD/oz först, medan recessionen pressar ned silver mot 10 USD/oz.

När röken börjar lägga sig och dina relativtrades har gett dig ett bra läge att fyndköpa aktier på längre sikt gäller det att förstå att allt inte snabbt och enkelt återgår till hur det var under den senaste uppcykeln. Det blir inte lika lätt att finansiera kassabrännare som Netflix, Tesla och WeWork, eller att boosta aktiekurser med återköp finansierade av företagsobligationer. Förr eller senare kommer högriskspelen tillbaka på modet, men räkna med att ekonomin kommer få svårt att rivstarta. Istället är det sannolikt att många korta recessioner avlöser varandra, ungefär som i Japan sedan 1990. Jag ser till att börja med två intressanta strategier. Den ena är att köpa bolag med stor kassa och positivt kassaflöde som dels är stabila i sig själva, dels kan göra billiga förvärv eller på annat sätt öka sina marknadsandelar. Det kan vara företag som Apple, Berkshire och Walmart. Även rena nödvändigheter inom livsmedelssektorn och till exempel elföretag samt upplevda nödvändigheter som telekomtjänster kan med lite tur bli billiga nog i nedgången.

Problemet är att alla andra också ser detta så det kan bli många falska starter innan aktierna bottnar på riktigt. Köp lite i taget när det är prisvärt nog, men våga vänta tills det blir riktigt billigt. Det tar tid för de ekonomiska kaskadeffekterna att kulminera när den sårbaraste marknaden i historien möter den värsta triggern i mannaminne och besvaras med de mest massiva stimulanser världen någonsin har sett. Även så oväntade branscher som oljeföretag och lyxföretag kan bjuda på stora möjligheter, men välj företag med omsorg. Du vill inte ha fastna i ett oljeföretag med kreditproblem, eller halvdana lyxmärken som drabbas av medelklassens nyfattigdom -- nej fokus måste ligga på de ultrarika som alltid har råd att tröstshoppa. Till sist är det alltid bolag med en fristående tillväxtkraft som blir de stora vinnarna.

2020-talet blir guldets och teknikföretagens decennium. Ett antal nyckelteknologier har synergistiska effekter på varandra vilket med tiden kommer få Moores lag att se trött ut. Det kommer vara lika svårt som alltid att pricka vinnarna, men kanske är det ändå så att Alphabet, Microsoft och Amazon har ryckt åt sig en ointaglig ledning som gör att de alltid kan förvärva eller konkurrera ut uppstickarna. Å andra sidan kan det alltid komma en ny Mark Zuckerberg som vägrar låta sig förvärvas och som har en så unik teknik att även giganterna skakar.

 
 @Mikael Syding

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-01-16 11:25:43

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas