Vätgas - framtidens energikälla?

Vätgas - framtidens energikälla?

den 18 maj 2020

Genereringen av energi från väte är fortfarande i barns fötter i olika delar av världen. Men utsikterna till lägre kostnader och en bättre infrastruktur kan ge ett väsentligt uppsving för denna lovande energibärare. Potentialen för ekonomin och samhället är enorm. En utveckling i tekniken bör även gynna bolagen inom branchen. Med Solactive Hydrogen Top Selection Index kan investerare delta nästan 1: 1 i utvecklingen av de 15 ledande bolagen relaterad till produktion, distribution och användning av vätgas.

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 enades 195 länder om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius. Men det krävs drastiska åtgärder för att uppnå detta mål. Energirelaterade koldioxidutsläpp måste minskas med hela 60% fram till 2050. Detta är inte en lätt uppgift när befolkningen beräknas öka med cirka två miljarder människor under denna period. Vårt energisystem måste därför genomgå grundläggande förändringar. Energieffektivitet behövs och mer och mer förnybara energikällor med låga koldioxidutsläpp måste användas.

Vätgas: multifunktionell och klimatneutral

Som en "ren" och multifunktionell energibärare kan vätgas ge ett betydande bidrag till att uppnå dessa mål. Vätgas är emellertid inte bara en energiförsörjning med låg koldioxid - dess produktion kan också vara klimatneutral om förnybara energikällor används. Hela energiproduktionen från vätgas kan därför vara "grön". Dessutom är användningsområdena för vätgas som energibärare mycket breda. Exempelvis kan energi som produceras från vätgas matas direkt in i elnätet och därmed öka andelen förnybara energikällor i systemet - eller så kan den exempelvis användas för att minska koldioxidutsläppen för industri och transport.

För omvandling av vätgas till energi behövs en bränslecell som redan används i många applikationer. På grund av mycket höga kostnader och brist på infrastruktur är tekniken fortfarande i sin barndom, särskilt i vår del av världen.

Blir vätgas populärare?

Den senaste studien från Hydrogen Council - ett konsortium av 18 företag från fordonsindustrin, olja och gas, industriell gas och utrustning - från januari 2020 har visat att produktionen av energi från vätgas sannolikt kommer att öka avsevärt inom en snar framtid. Som rapporten antar förväntas kostnaden för vätgaslösningar sjunka kraftigt inom det kommande decenniet med upp till 50%. Detta är en betydligt större minskning - på kortare sikt - än vad som tidigare förväntats. Detta gör användningen av vätgaslösningar attraktiva, även jämfört med konventionella energibärare.

Om användningen av vätgas ökar avsevärt, bör företagen aktiva inom industrin även dra nytta betydligt på uppsvinget. På senare tid har aktiekurserna för vissa ledande företag inom energiproduktionen från vätgas upplevt en sann explosion i sin aktiekurs. Bolag som PowerCell eller Nel har noterat betydande kursvinster de månaderna. Det kanadensiska bränslecellföretaget Ballard Power, som uppnådde en prisökning på cirka 200% förra året, överträffar dock dem alla. Det bör emellertid noteras vid denna tidpunkt att tidigare utveckling inte skall användas som referens till framtida avkastning. Vätgasteknologi är lovande - och borde också erbjuda intressanta möjligheter för investerare.

En diversifierad exponering till branchen

Är vätgas framtidens energibärare? Det vet vi inte. Men en sak är säker: bränsleceller och vätgas är oumbärliga i framtidens energimix - och potentialen för ekonomi och samhället är enorm.

Euforin kring potentialen kan också locka investerare. Om trenden för vätgas och bränsleceller snart tar fart, bör priset på aktierna för de ledande företagen i sektorn även utvecklas positivt. Men att välja det "rätta" bolaget är verkligen inte lätt - och att hålla enskilda, ofta mycket volatila aktier i portföljen är ofta för riskabelt för många investerare. För att underlätta exponering mot en bred portfölj av vätgasapplikationer har Vontobel lanserat ett trackercertifikat med Solactive Hydrogen Top Selection Index som underliggande index. Indexet består av 15 företag med verksamhet relaterad till produktion, distribution och användning av vätgas.

Hydrogen Top Selection Index är ett index skapat av Solactive AG som även beräknas och distribueras av dem. Med hjälp av ett trackercertifikat utgivet av Vontobel deltar investerare nästan ett till ett i den potentiella prisutvecklingen av indexföretagens aktiekurs, men också i eventuella förluster. Följande diagram visar hur indexföretagen är utvalda.

Varför en tidig investering kan vara värdefull

Låt oss sammanfatta: Om investerare är övertygade om att vätgas- och bränslecellsteknik sannolikt kommer att visa sig framgångsrika, kan ett trackercertifikat på Solactive Hydrogen Top Selection Index vara en intressant investeringsmöjlighet. Teknologin är fortfarande i ett relativt tidigt skede - men den har "kraften" att påverka fundamentalt energisektorn och ekonomin. Att placera sig själv tillräckligt tidigt i den nya trenden kan potentiellt vara lönsamt för investerare.

Den framtida aktieutvecklingen kommer att bero på olika företags-, bransch- och ekonomiska faktorer. Investerare bör överväga riskerna innan de fattar några investeringsbeslut. Det underliggande resultatet kan skilja sig från investerarnas förväntningar och leda till en potentiell kapitalförlust.

 

This information does not constitute a financial analysis, but product advertisement. Thus it does not meet the legal requirements to ensure the impartiality of financial analysis and is not subject to trade prohibition before the publication of a financial analysis.

For detailed information, particularly regarding the structure and the risks associated with an investment in the derivative financial instruments, prospective investors should read the Base Prospectus, which is available together with the Final Terms and any supplement to the Base Prospectus in electronic form on the issuer’s website: http://certificates.vontobel.com. Additionally, the Base Prospectus, any supplements to the Base Prospectus and the Final Terms are available in printed form, free of charge, at the registered office of the issuer: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany.

Investors should consider the applicable selling restrictions.

Companies of the Vontobel group may directly or indirectly pay commissions in varying amounts to third parties (e.g. brokers) in connection with the public offer and the distribution of the derivative financial instruments. Further information is available upon request from your distribution partner.

Without permission, this product advertisement may not be reproduced or redistributed.

 

 

 

2020-05-28 06:41:44

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas