Vätgas: anpassningar i Solactive Hydrogen Top Selection Index

Vätgas: anpassningar i Solactive Hydrogen Top Selection Index

den 10 mars 2021

Investeringstemat vätgas ligger högt upp på agendan för många investerare. Vontobels tracker certifikat TRACK HYDROGEN VON på Solactive Hydrogen Top Selection Index (NTR) har varit en av våra mest framgångsrika investeringsprodukter när det gäller kund efterfrågan men också när det gäller produktens utveckling. Nu sker det en index anpassning i underliggande exponering. Läs mer i denna artikel om vad som händer.

Vontobel erbjuder investerare möjligheten att investera i Solactive Hydrogen Top Selection Index via ett open-end tracker certifikat TRACK HYDROGEN VON (DE000VP11FY5). Indexet var skapat på ett sådant sätt att biltillverkare är uteslutna från exponeringen. På detta sätt fokuserar indexet enbart på vätgas. Med hjälp av Solactives innovativa ARTIS®-algoritmer utvärderas företag och aktier som uppfyller visa likviditetskrav enligt deras relevans och väljs med i indexet. Detta säkerställer också på lång sikt att de mest relevanta aktier alltid hittar sin plats i indexet. Indexen justeras var sjätte månad, vilket innebär en om balansering av aktievikterna och vid behov ändring av aktier. Den nya kompositionen och målvikterna kommer att återspeglas i indexet 17.03.2021

Ombalansering

Den framgångsrikaste aktien under de senaste månaderna har varit Plug Power. Även om vätgas sektorn i allmänhet såg en uppgång efter nyheterna om en "blå våg" i USA i början av januari, visade sig denna tillverkare av bränsleceller att vara en älskling av aktiemarknaden. JP Morgans analytiker beskrev Plug Power som ett företag som är "Bäst i sin klass" i februari. Aktiekursen steg även betydligt över sitt medeltal i år, varför dess viktning i indexet ökade till över 17 procent (den 2 mars 2021). Det bör dock noteras att tidigare resultat inte är en pålitlig indikator på framtida resultat. Under den indexjusteringen ombalanseras vikningen av företagen i indexet, dvs att de 15 valda aktier får alla en viktning på 6,67 procent. När det kommer vinsten från Plug Power, återinvesteras denna via ombalanseringen i andra värdepapper.

Corporate Action

Sedan den sista ombalanseringen har TechnipFMC aktie haft lägst avkastning i indexet. Oljebolaget sålde Technip Energies i en så kallad "spin-off", så att det nu finns två separata företag på marknaden och handlas därför som två separata aktier. Medan TechniPFMC fortsatte att driva olje- och gasindustrin, kommer Technip Energies att fokusera på växande teknologier inom sektorn för vätgas och flytande naturgas (LNG). Av den anledningen, från och med den 16 februari, visas Technip Energies aktier i indexet i stället för TechnipFMC.

Värdepapper justering

För att förhindra överdrivande prisfluktuationer på värdepapper som ingår i indexet, väljs nya aktier till indexet endast om den stiger med i topp 5 listan enligt värderingsmodellen, och ett av de nuvarande aktierna faller ner under rang 25 i modellen. I den kommande indexjusteringen i mars 2021 kommer denna regelbaserade procedur att resultera i två ändringar på en gång.

Nya tillägg till indexet kommer med aktierna i Fuelcell Energy Inc. och ITM-Power. Fuelcell Energy är känd för sina högeffektiva bränslecellkraftverk, vilket möjliggör praktiskt emissionsfri energiproduktion. Företaget driver 50 kraftverk runtomkring hela världen. ITM-Power, har specialiserat sig på produktionen av utrustning, som delar destillerat vatten till vätgas och syre (så kallade elektrolys). ITM-Power har byggt i Sheffield Storbritannien världens största tillverkningsplats för sådana elektrolyser, som klarställdes i januari 2021. Det annonserades också att ITM säljer världens största väteelektrolysverk till Linde. Linde kommer att installera detta 24 megawatt fabrik i Tyskland för att leverera grön vätgas till industriella kunder som bränslestationer. Vätgas som produceras från detta fabrik kan vara tillräckligt för att driva upp till 600 bränslecellbussar varje år för totalt 40 miljoner kilometer.

Solactive Hydrogen Top Selection Index har inkluderat aktier från Linde redan sedan lanseringen. För att Fuelcell Energy och ITM-Power ska ingå i indexet måste två andra aktier göra plats för dem. Både Johnson Matthey och Chemours Company, ett konglomerat och ett kemiskt företag, kommer att tas bort från indexet. Båda dessa företag representerar inte mer vätgas i deras huvudsakliga verksamhet och deras aktier har underpresterats de senaste månaderna jämfört med andra i indexet vilket leder till deras uteslutning.

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-01-24 05:29:37

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas