Resultat i fokus. Intel kan dra nytta av att Kina öppnas igen

Resultat i fokus. Intel kan dra nytta av att Kina öppnas igen

den 25 januari 2023 författare Carlsquare

Amerikanska teknikjättar som Intel kommer att gynnas av att Kina öppnar upp igen. Nasdaq har börjat prestera den här veckan efter att tidigare ha släpat efter.

Nedjusterade estimat inför vinstsäsongen

Rapporteringssäsongen för fjärde kvartalet 2022 har hittills lämnat ett blandat intryck. Inför vinstsäsongen har analytiker justerat den förväntade vinsttillväxten till negativa 4,6 procent för S&P 500-bolagen. Det kan jämföras med uppskattningar från december 2021 om en negativ vinsttillväxt på 3,2 procent.

Nu har 11 procent av S&P 500-bolagen rapporterat sina resultat för Q4 2022. 67 procent visade en lönsamhet över förväntan, medan motsvarande intäktssiffra är 64 procent. Historiskt sett brukar cirka 75 procent av S&P 500-bolagens rapporter överraska analytikernas prognoser.

Insikt i intäkterna ger en inblick i den ekonomiska situationen.

Den viktigaste frågan är dock hur mycket tecken på recession företagen ser. Hittills är svaret på den frågan en del, men inte mer än vad aktiemarknaden redan har diskonterat.

Hittills har S&P 500-företagen i genomsnitt minskat sin rörelsemarginal från 11,9 procent under Q3 2022 till 11,4 procent under Q4 2022. Lönsamheten är alltså fortfarande betydligt högre än den lägsta nivå som uppmättes under Covid-pandemin under Q2 2020, då S&P 500-företagen nådde en rörelsemarginal på endast 8,5 procent. Samtidigt har sju av elva S&P 500-sektorer registrerat minskad lönsamhet. Endast energi-, industri- och försörjningsföretag har lyckats förbättra sin lönsamhet

Rapporter om jättarna och Personal Consumption Expenditures price Index (PCE) i fokus framöver

När det gäller vinstsäsongen kommer marknaden att fokusera på Microsoft och Tesla den här veckan. Dessa kvartalsresultat kommer sannolikt att avgöra trenden för tekniktunga index som Nasdaq 100.

På fredag kommer PCE, dvs. kärninflationen i USA, att presenteras. Den väntas sjunka från 4,7 till 4,0 procent på årsbasis. Att inflationstakten fortsätter att falla tillbaka från tidigare höga nivåer är avgörande för att obligationsräntorna och därmed marknadens avkastningskrav ska sjunka. Tillsammans med den ekonomiska utvecklingen är den en viktig allmän parameter för aktiemarknadernas framtida utveckling.

Cykliska produkter tar ledningen

Återhämtningen på Europas aktiemarknader har varit stark under de senaste tre månaderna, med index som CAC, DAX och OMX som stigit med mellan 15 och 20 procent. Med Dow Jones-indexet också upp runt 10 procent är den gemensamma nämnaren att aktiemarknaderna börjar diskontera en återhämtning för cykliska industrier. Däremot fortsätter tillväxtaktier och tekniksektorn att släpa efter, representerade av index som Nasdaq 100 och S&P 500. Den här veckan kan vi dock ha börjat se ett annat mönster, då Nasdaq ökade med 9 procent. En anledning är att den amerikanska tekniksektorn med sina jättar, till skillnad från resten av företagsuniversumet i S&P 500, har en betydande intäktsexponering mot Kina och andra delar av Asien.

Betydande aktieindex utveckling på en månad, ett år och fem år.

Källa: www.di.se, Börsöversikt. Not: Historisk resultat är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Uppgången på världens och främst de europeiska aktiemarknaderna under det senaste kvartalet är starkt kopplad till det faktum att avkastningskravet från investerarna i form av den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan började sjunka tillbaka från en toppnotering på 4,2 procent den 24 oktober 2022 till 3,5 procent den 24 januari 2023.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta (%), dagligt tvåårig grafisk översikt

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

OMXS30 och DAX tappar momentum

Ur ett tekniskt perspektiv handlas svenska OMXS30 i en stigande trend, nära taket i en kortare stigande trendlinjer. Den negativa divergensen mellan index och MACD indikerar att OMXS30 håller på att tappa fart. Flera OMXS30-bolag rapporterar dock denna vecka, vilket kan ge ytterligare bränsle åt indexet.

OMXS30 (i SEK), ettårig daglig grafisk översikt 

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Det veckovisa diagrammet nedan visar att indexet handlas nära motstånd i form av Fibonacci 61,8. Momentum är dock positivt och stigande.

OMXS30 (i SEK), femårig veckovis grafisk översikt 

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Ett liknande mönster med en negativ divergens mellan MACD och index kan hittas för tyska DAX.

DAX (i EUR), ettårig dagligt grafisk översikt

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Den veckovisa grafen visar dock återigen att indexet handlas under ett positivt och stigande momentum.

DAX (i EUR), femårig veckovis grafisk översikt

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Nasdaq redo för en upphämtning

Ingen negativ divergens kan hittas för Nasdaq 100-indexet. Med sjunkande räntor har Nasdaq 100 goda förutsättningar att komma ikapp de europeiska indexen. Ett brytning över MA200, för närvarande strax över 12 000, är en händelse som signalerar att så kan vara fallet. Återigen kan dock vinstsäsongen förändra utsikterna.

Nasdaq 100 (i USD), ettårigt daglig grafisk översikt

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Den veckovisa grafen nedan visar att Nasdaq 100 handlas i en fallande trend under ett negativt men stigande momentum. Det är ännu en bra teknisk inställning för en positiv rörelse.

Nasdaq 100 (i USD), femårig veckovis grafisk översikt

Source: Infront and Carlsquare. Note: Past performance is not a reliable indicator of future results.

En försvagad USD och ett återöppnande av Kina kan lyfta Intel.

Nu när rapportsäsongen har inletts är förväntningarna för 2023 att amerikanska aktier kommer att prestera bättre än Europa och Asien med förbättrade tillväxtutsikter i EU, vilket främjas av att Kina öppnar upp igen. Med snabbare ekonomisk tillväxt i Kina och en mild vinter i Europa har tillväxtberäkningarna för euroområdet ändrats. Goldman Sachs räknar nu med en tillväxt på 0,6 procent jämfört med konsensus 0,3 procent. De senaste ekonomiska uppgifterna från USA har sänt blandade signaler, medan tillväxtutsikterna i Kina har förbättrats snabbt. Kinas förväntningar på BNP-tillväxten har ökat från 4,5 procent till 5,5 procent under de senaste två månaderna. I takt med att ett snabbare återöppningsscenario för Kina har blivit mer sannolikt har amerikanska aktier med betydande exponering för asiatiska intäkter, såsom Qualcomm, NVIDIA, Tesla och Dupont, överträffat resten av S&P 500-bolagen med mindre exponering för utländsk försäljning.

När man tittar på S&P 500-bolagen handlas Intel Corp:s aktie på nivåer som inte setts sedan slutet av 2015. Med tanke på deras 44-procentiga intäktsexponering mot Kina och en försvagning av USD mot Renminbi kan Intel-aktien få stöd under Q1-Q2 2023 när försäljningsutsikterna förbättras från regionen. Intel kommer att rapportera sitt resultat för Q4 på torsdag den 26 januari.

Intel Corp (USD), ett årig daglig grafisk översikt 

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Intel Corp (i USD), veckovis femårigt grafisk översikt

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:

EMA 5: 5-dagars exponential moving average
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence
BB(20,2,0): Bollingerband är en linje som används i teknisk analys, det är en uppsättning trendlinjer som plottar två standardavvikelser bort från MA20.

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

2023-02-01 13:56:47

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas