Är olja och oljebolag en bra vaccintrejd eller är det redan försent?

Är olja och oljebolag en bra vaccintrejd eller är det redan försent?

den 23 februari 2021 författare Mikael Syding

Priset på WTI-olja har precis återhämtat raset som inleddes för ett år sedan. Frontmånadspriset ligger nu åter på 61 USD/fat, 50 procent högre än genomsnittet för andra halvåret 2020. Uppgången drivs av förhoppningar om en mer normal sommarsäsong för vägtransporter, “driving season”, samt av extremt låga vintertemperaturer i stora delar av USA.

Det är visserligen än så länge bara lilla Israel som leder vägen mot en öppnare ekonomi med ökad rörlighet mellan och inom länder. Där har redan 33 procent av befolkningen fått två vaccindoser och därmed immunitet mot Covid-19. Men de flesta betydande ekonomier siktar trots att starten ser mer blygsam ut mot att ha hunnit ge sina populationer åtminstone första vaccindosen innan halvårsskiftet. Med lite tur innebär det till exempel att det internationella resandet för både privatpersoner och företag kan normaliseras i sommar. Med färre restriktioner för restauranger, nattklubbar, musik- och sportevenemang följer även minskad arbetslöshet och ökad optimism, vilket i sin tur driver konsumtion och resande (om karantäntiderna tas bort).

WTI-olja, 5 år

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Oljebolaget ConocoPhillips aktiekurs har åkt bergochdalbana det senaste året, flera gånger mellan cirka 50 och 25 USD/aktie. Den senaste rundturen från 49 USD i juni till 27 USD i oktober och 49 USD häromdagen. Kursutvecklingen har speglat oljepriset men med en viss förskjutning, vilket beskrivs i nästa stycke. Exxon Mobils aktiekursresa ser nästan exakt likadan ut som för Conoco, med sista rörelsen från knappt 30 till drygt 53 dollar. Till sist uppvisar även Chevron samma mönster, men med lite mindre amplitud i svängningarna. Oljepriset är som sagt tillbaka på nivån innan pandemin, men själva oljebolagen har 20-30 procent uppsida kvar om de ska hämta in hela nedgången. Uppenbarligen råder en viss tveksamhet hos investerarna. Det kan eventuellt bero på en försiktig hållning inför den långsiktigt sekulära omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle, eller till exempel på förväntningar om att tjänstemäns och privatpersoners resvanor har förändrats permanent till förmån för mer kostnadseffektiva digitala möten.

Aktiekurserna för de stora oljebolagen ligger oftast före oljepriset, ibland rejält. För ett år sedan toppade kurserna för Exxon och Conoco fem dagar innan priset på WTI-kontraktet gjorde det, dvs i praktiken nästan samtidigt. Men aktieprisbotten sattes en hel månad innan oljan tillfälligt hittade sin ultimata botten på negativa priser 20-21 april 2020. Sommartoppen för oljebolagen inträffade sedan den 8 juni, hela två och en halv månad före oljepristoppen den 26 augusti. Vid nedgången i höstas var marknaderna emellertid i stort sett synkroniserade igen, då Exxon och Conoco bottnade (29 oktober) bara ett par dagar innan oljepriset (2 november).

Exxon Mobil, 5 år

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Frågan är var vi står nu. Energikrisen i Texas förra veckan visade tydligt att förnyelsebar el inte ännu är redo att hantera alla typer av väder. När det behövdes extra el till uppvärmning stod vindkraftverken stilla både pga att de frös fast och att det som oftast blåste mindre när det är riktigt kallt. Priserna steg på sina håll med nästan 30 gånger vilket grävde djupa hål i ekonomierna för både elbolag med fastpriskontrakt och kunder med rörliga priser.

Tills vidare är det tyvärr bara kol och olja som med kort varsel kan hantera liknande situationer. Och inom överskådlig tid är det bara kärnkraft som pålitligt och med minimal miljöpåverkan kan ta över fossilbränslenas roll, men det tar tid för tillräckligt många nya kärnkraftverk att komma i drift. Under tiden har USAs oljeproduktion minskat med 15% och Saudi-Arabien uppvisar ovanlig produktionsdisciplin, vilket kan ge oproportionerligt positiv effekt på priset när hela världen startar upp efter 18 månader i dvala.

Energi utgör grunden för all fysisk produktion och transport. Det är därmed en av de mest pålitliga inflationshedgarna, vilket snart kan visa sig extra värdefullt även om centralbankirerna fortfarande tror att det är deflation som är motståndaren. Slutsatsen blir att om den historiska globala vaccineringsinsatsen visar sig effektiv mot spridningen av Covid-19 och dess olika mutationer så fortsätter prisuppgången för både oljeråvaran och oljebolag som Chevron, Exxon och ConocoPhillips.

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-01-21 12:54:40

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas