Oljerasets effekter på resten av råvarumarknaden

Oljerasets effekter på resten av råvarumarknaden

den 24 april 2020 författare Anna Svahn

När ingen investerare ville ta fysisk leverans av olja bland annat som ett resultat av redan överfulla lager vilket skulle göra lagringskostnaden för stor i relation till vad man sen skulle kunna sälja samma råvara för föll WTI’s majkontrakt till under 0 USD per barrel. Men vad betyder egentligen deflation för oljepriset för andra råvaror? Kommer de också att dras med i fallet?

Raoul Pal, investerare och VD för Real Vision, skrev nyligen om hur prisraset i olja kommer att dra med sig jordbruksråvaror som socker, majs och sojabönor. Vid första anblick av hans analys går det att tolka som att ett nedställ i olja direkt går att översättas till ett nedställ i andra råvaror. Men om man tittar lite närmre på respektive råvara så förstår man att raset i oljepriser inte kommer att påverka jordbruksråvaror som grupp.

Mellan 2000-2010 femfaldigades produktionen av biobränsle vilket var en bidragande faktor till att priset på jordbruksråvaror som majs och socker steg från tidigare låga nivåer. Nu får dock oljeprisraset negativa effekter på de jordbruksråvaror vars efterfrågan stigit på grund av ökad produktion av biobränsle. Raoul Pal förväntar sig att priset på socker, som används vid framtagande av etanol, kan falla så lågt som till 4 USD, nivåer som vi inte sett sedan slutet på förra millenniet. Från dagens nivåer skulle det innebära att priset på socker skulle falla över 60%.

Källa: CME Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Även för majs blir effekterna stora till följd av oljekrisen och Covid-19. Förutom vid produktion av etanol styrs efterfrågan på majs till stor del av den globala köttproduktionen. I svallvågorna av coronaviruset är analytiker oroliga över att den globala köttproduktionen kommer att minska avsevärt, vilket tillsammans med minskad efterfrågan på etanol kommer att få negativa konsekvenser för majspriset.

Källa: CME Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

En tredje jordbruksråvara som de senaste åren stått i rampljuset är Sojabönor. Amerikanska sojabönsbönder har de senaste åren haft det tufft på grund av handelskriget mellan Kina och USA och svininfluensa i Kina vilket gjorde att efterfrågan på sojabönor mer än halverades från världens största importör av råvaran. Priset på sojabönor dras inte ner av oljan per se, men påverkas desto mer av minskad global köttproduktion och fortsatt stora lager.

Källa: CME Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Det är dock viktigt att särskilja på vilka råvaror som påverkas negativt av vilka faktorer. Ja, majs och socker kommer att dras ned av låga energipriser, men för andra mjuka råvaror kan effekterna av Covid-19 till och med vara positiva. Råvaror är, precis som guld, en hedge mot inflation och med sedelpressen på högvarv kan det vara intressant att till exempel titta extra noga på kaffe, som dragits ner av den Brasilianska Realen, som nu stärkts något mot den amerikanska dollarn.

 
 
 @Anna Svahn

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-04-17 13:25:29

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas