Missa inte havets roséguld när du letar efter råvaror och inflationsskydd

Missa inte havets roséguld när du letar efter råvaror och inflationsskydd

den 22 mars 2021 författare Mikael Syding

Så sent som i augusti 2020 handlade USAs tioåriga statsobligation på kurser som motsvarade 0,50 procents årsränta. Idag, sju månader senare har räntan mer än trefaldigats till 1,75%. Det beror främst på högre tillväxtförväntningar nu när vaccindistributionen kommit igång. Men inflationshotet tas också alltmer på allvar utom just av centralbankerna.

Amerikansk 10-årig statsobligationsränta

Obs: tidigare utveckling är inte en pålitlig indikator för framtida utveckling

Enligt Shadowstats är den faktiska inflationen nästan 10%, om den mäts enligt samma principer som 1980 innan Fed började ändra definitionerna. Det rimmar också bättre med den snabba ökningen av penningmängden (M2) relativt tillväxten i real BNP. De amerikanska börserna, med främst Nasdaq i täten har fallit lite på räntehotet, trots att den amerikanska centralbanken lovar att hålla styrräntan nära noll i minst ett par år till. Nasdaq står ändå dubbelt så högt som när pandemiskräcken var som värst för precis ett år sedan, så just den varianten av tillväxtkomponent ger i alla fall mig höjdskräck.

Den officiella inflationen är mycket lägre än den upplevda

Som investerare vill du med en logisk och genomtänkt strategi ta en positiv del av både tillväxt och inflation. Jag har i flera forum tidigare lyft fram företaget EMX Royalty corporation som ett utmärkt sätt att uppnå en sådan exponering. EMX består inte helt olikt min gamla Hublot Big Bang till ungefär 2/3 guld (inflationsskydd) och 1/3 koppar (ekonomisk tillväxt, inte minst mot elbilar och kraftdistribution). Men det finns även en annan råvara med liknande egenskaper som kan komplettera nämnda metaller, nämligen havets roséguld, lax.

Det är både värderingarna och regleringshotet mot de monopolliknande teknikjättarna som gör att jag vill undvika Nasdaq. Dessutom finns det fler nya noterade bolag än någonsin det senaste året, och nästan alla av dessa går med förlust. När räntan stiger snabbt eller över en viss tröskelnivå är det just tålamodet med förluster som försvinner först. Ett kanske lite oväntat alternativ till gruvor och informationshandlare är nordiska fiskaktier i form av Vontobels trackerprodukt med Solactive Nordic Seafood som underliggande. De senaste fem månaderna har priset ökat starkt, men har faktiskt därmed bara nätt och jämnt återhämtat coronafallet för ett år sedan. Bland enskilda norska fiskaktier är det Leröy Seafood (marknadsvärde 43 miljarder NOK) som konsekvent utvecklats bäst de senaste åren. På tre år har aktien gått upp 55% och hittills i år med 19%.

Via fiskaktierna kunde man få på en och samma gång exponering mot miljöhänsyn med minskat fokus på landlevande köttdjur, mot penningtryckande och faktisk (Shadowstats) konsumentprisinflation, samt mot en växande global proteinefterfrågan (växande population, minskande produktiv jordbruksareal, ökande levnadsstandard).

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-12-06 06:39:26

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas