Kommer oljepriset att hålla fast vid sin fallande trend?

Kommer oljepriset att hålla fast vid sin fallande trend?

den 19 januari 2023 författare Carlsquare

Eftersom olja handlas i US-dollar påverkar styrkan i US-dollarn jämfört med investerarnas lokala valuta köpkraften. Anta till exempel att US-dollarn stärks mot euron. I så fall minskar de europeiska köparnas köpkraft, vilket minskar efterfrågan och därmed sätter press på oljepriset, och vice versa och allt annat lika. Å andra sidan, som framgår av diagrammet nedan, försvagas USD för närvarande gentemot euron. Detta bör ge oljepriset ytterligare stöd.

 EUR/USD, dagligt ettårigt diagram

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Brent-oljepriset, som visas i diagrammen nedan, försöker bryta upp över det rörliga medeltalet  MA100 och den korta, fallande trenden. Notera också hur MACD indikatorn har genererat en köpsignal.

Brent-oljepriset (USD per fat), ett års dagsdiagram

Källa: Infront och Carlsquare. Anmärkning: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

På veckans femåriga diagram kan man dock se att oljan möter motstånd runt sina nuvarande nivåer - motstånd i form av fallande MA20 och den fallande trendlinjen:

Brent-oljepriset (USD per fat), veckovis femårigt diagram

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Om vi återgår till EUR/USD-grafiken kan vi se en negativ divergens mellan EUR/USD och MACD. Det innebär att ett trendskifte i EUR/USD kan ske, vilket alltså är en röd flagga som bör övervakas noga. Ett skifte i EUR/USD kan få oljepriset att hålla fast vid den fallande trenden.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:

EMA 5: 5-dagars exponential moving average
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence
BB(20,2,0): Bollingerband är en linje som används i teknisk analys, det är en uppsättning trendlinjer som plottar två standardavvikelser bort från MA20.

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

2023-02-01 13:24:07

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas