Inga tecken på svaghet i Volkswagen när Ford vinstvarnar

Inga tecken på svaghet i Volkswagen när Ford vinstvarnar

den 22 september 2022 författare Carlsquare

Biltillverkningsindustrin drabbades hårt av begränsningar i leveranskedjan i samband med coronaviruset för två år sedan, och bristen på datorkretsar i världen bromsade produktionen. I veckan meddelade biltillverkaren Ford en vinstvarning och sade att man förväntar sig att vinsten för tredje kvartalet kommer att drabbas av 1 miljard dollar i ytterligare kostnader som orsakas av leveranskedjan. Företaget kommer att avsluta det tredje kvartalet med 40 000-45 000 fordon som nästan är färdiga, men som fortfarande saknar vissa komponenter. Därför kommer Ford inte att kunna leverera fordonen till återförsäljarna. Dessutom betonade biltillverkaren att en stor del av de ofullständiga modellerna omfattar deras mest lönsamma SUV- och Sport-utility-segment som genererar en betydande del av Fords vinst.

Samtidigt verkar Volkswagen prestera starkt eftersom biltillverkaren fullföljer sin plan att sätta Porsche på börsen. Noteringen kommer att ske till en värdering på 75 miljarder dollar och som en del av affären planerar Volkswagen att sälja 25 procent av företaget. Volkswagens intäkter från försäljningen av stamaktier och preferensaktier uppskattas till mellan 18,1 och 19,1 miljarder euro. När börsnoteringen är klar planerar Volkswagen att dela ut 49 procent av den totala vinsten, eller ungefär 8,9 till 9,6 miljarder euro, till sina aktieägare i början av 2023 som en särskild utdelning. I dagsläget befinner sig transaktionsprocessen fortfarande i en tidig fas. Volkswagen-aktiens värde kan dock erbjuda en viss potential när uppmärksamheten kring intäkterna blir mer aktuell.

Volkswagen (i EUR), dagligt 12-månaders aktiekursdiagram

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Volkswagen (i EUR), veckovis femårigt diagram

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Important notice
This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

2023-02-06 00:18:49

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas