Guld eller Bitcoin?

Guld eller Bitcoin?

den 27 juni 2019 författare Anna Svahn

Guldet har återhämtat sig från nivåer under 1200 USD per oz sedan augusti förra året och bröt nyligen 1350 USD-nivån för att sedan fortsätta upp. Samtidigt har Bitcoin vaknat upp ur dvalan och har sen december gått från strax under 3200 USD till dagens nivåer över 12000 USD. Bitcoin, eller ”det digitala guldet” som det ibland kallas, diskuteras på flera håll vara framtidens version av ädelmetallen som fungerat som pengar i tusentals år – men kan verkligen en tillgång ersätta en annan och måste man som investerare verkligen välja?

Fördelar och nackdelar med guld och Bitcoin

De senaste åren har diskussionen om huruvida man som investerare bör välja guld eller Bitcoin som hedge i portföljen ökat avsevärt. Vissa menar att Bitcoin och andra kryptovalutor helt saknar den typen av säkerhet som guld erbjuder medan andra, kryptoförespråkare anser att guldet tillhör det förflutna och att det är Bitcoin som ska anses vara framtidens guld. Nu har Grayscale Investments nyligen startat kampanjen #DropGold inför lanseringen av deras nya produkt som erbjuder exponering mot Bitcoin. Men frågan är om det verkligen är så enkelt, måste vi verkligen välja mellan Bitcoin och guld?
 
Även om Bitcoin under en längre period har kallats för ”digitalt guld” så finns få likheter. Det som man framförallt brukar lyfta är den begränsade tillgången. Det kommer aldrig att finnas mer än 21 miljoner Bitcoin, även om de som snarare står på guldets sida tycker att detta är sanning med modifikation med tanke på de förgreningar som gjorts och blivit Bitcoin Gold eller Bitcoin Cash som exempel. Det går alltid att skapa en ny krypto, menar man, men du kan inte skapa mer guld.
 

Å andra sidan är det enklare att frakta digital valuta än att bära med dig fysiskt guld, och det samma gäller problematiken med lagring. Att förvara guld är krångligare än att förvara kryptovaluta.

Diversifiering är nyckeln

Oavsett om du står på guldets eller Bitcoins sida så bör man ha i åtanke att riskspridning och diversifiering är nyckeln för att nå en bättre riskjusterad avkastning. Det innebär alltså att en portfölj som består av olika tillgångsslag med låg korrelation tenderar att prestera bättre på sikt än en portfölj med lite eller ingen riskspridning. Med det som facit bör vi som investerare alltså inte alls välja mellan det fysiska eller digitala guldet utan istället äga lite av båda. En del av portföljen förankrad i historien och en del med sikte på framtiden, med andra ord.

 

Problematiskt att äga riktiga kryptovalutor

Med både guld och Bitcoin medföljer dock ett problem. Handel och lagring. Det är svårt att förvara fysiskt guld om man inte har tillgång till ett valv i Schweiz eller kan tänka sig att gräva ned ett kassaskåp bakom huset. På samma sätt är det krångligt och framförallt inte lika lönsamt på grund av ofördelaktiga skatteregler för den som är en aktiv kryptoinvesterare att göra det med riktiga Bitcoins eller andra kryptovalutor än om man handlar via certifikat på ett ISK eller KF. Det handlar framförallt om att man inte får dra av mer än 70 procent av de förluster man gör på kryptohandel.
 
För den som alltså är intresserad av att ta del av framtidens potentiella valutas utveckling kan man alltså med fördel använda sig av certifikat som följer Bitcoins, Ethereums eller Ripples utveckling utan att behöva oroa sig för problem vid deklarationen.   
 
 
@Anna Svahn

 

 

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-03 10:32:34

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas