Ether tracker certifikat

Ether tracker certifikat

den 1 april 2021

Vontobel har beslutat att avlista tracker certifikatet "TRACK ETHER VON" på Ether (ISIN SE0012674208) effektiv den 31 maj 2021. För att möjliggöra för investerare att fortsätta delta i utvecklingen av Ether, emitterar Vontobel ett nytt tracker certifikat på kryptovalutan.

Nytt produkterbjudande på Ether

För flera år sedan lanserade Vontobel tracker certifikat på ett antal olika kryptovalutor – ett av dem på Ether. I februari började Vontobel revidera sitt produkterbjudande i kryptovalutor för att anpassa detta till den rådande regleringsmiljön. Som resultat av detta kommer det aktuella tracker certifikatet på Ether "TRACK ETHER VON" (ISIN SE0012674208) att avslutas effektiva den 31 maj 2021. Den sista handelsdagen är 31 maj 2021.

Investerare som väljer att inte vill sälja sina befintliga positioner innan avlistningen, kommer automatiskt att utbetalas certifikatets slutliga restvärde omkring den 11 juni 2021. För att göra det möjligt för investerare att fortsätta att delta i utvecklingen av Ether på börsen, emitteras ett nytt tracker certifikat med uppdaterade villkor.

Nytt börshandlat certifikat

Ett nytt tracker certifikat med namnet “TRACK ETHER II VON” (ISIN DE000VQ59HS0) kommer att emitteras med första handelsdagen den 1 april 2021. Detta kommer att noteras på Nordic Growth Market i Sverige (Nordic MTF Sweden) och kan handlas direkt via din bank eller mäklare. Certifikatet är noterat och handlas i svenska kronor (SEK).

Uppdaterade villkor för det nya certifikatet

Det nya certifikatet har en förvaltningsavgift på 3,75% p.a. Med hjälp av den nya kostnadsstrukturen kan Vontobel således återspegla de tillämpliga kapitalkraven som gäller för investeringar i kryptovalutor.

Det nya certifikatet gör det möjligt för investerare att delta i prisutvecklingen i Ether - med hänsyn till förvaltningsavgiften och paritet - och dra nytta av en Moody's-rating på A3 (emittent rankning) för garanten enligt villkoren i certifikatet (Vontobel Holding AG)

Vontobel fortsätter att fungera som depå för de underliggande mynten i kryptovalutan för de nya certifikaten och fortsätter, till skillnad från vissa av sina konkurrenter, överföra risken för cyberattack eller stöld av mynten till investeraren enligt villkoren i certifikatet.

Med Vontobels nya tracker certifikat deltar investerare således i Ether-priset utan att själva behöva ha tillgång till Ethereum-nätverket eller en "Ether-plånbok". Följaktligen ligger inte investerarna på risken för förlust av Ether på grund av hackarattacker, tekniska problem, felaktig hantering eller möjliga problem hos Ether-förvaringsinstitutet.

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-01 15:57:18

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas