En perfekt storm, ett perfekt läge - för nödvändiga realtillgångar

En perfekt storm, ett perfekt läge - för nödvändiga realtillgångar

den 19 oktober 2021 författare Mikael Syding

Våren 2020 slängde sig myndigheterna på den stora röda OFF-knappen och stängde av världen, när man till slut bestämt sig för att erkänna att Covid-utbrottet, som först uppdagades i maj 2019 i Kina, nio månader senare hade utvecklats till en pandemi. Om det var ett bra beslut eller inte, och vilka länder som hanterade pandemin på bästa sätt, överlåter jag åt forskare och historiker att bedöma. Det är för tidigt att uttala sig om, som man brukar svara på frågan om franska revolutionen var bra.

Efter drygt ett år med munskydd, och historiens största kraftsamling bakom framtagande och distribution av Covid-19-vaccin, för att inte tala om fiskala och monetära stimulanser, blev det så istället dags att starta världen igen. Det visade sig emellertid vara lättare sagt än gjort. Dels hade världens anställda hittat nya vanor, med Zoom, mysbyxor och Netflix som väsentliga inslag; dels hade logistikflödena anpassat sig, dvs speditörer och fraktrederier hade dragit ned kapaciteten.

När den globala ekonomin varvade igång gjorde flera trånga sektorer sig snabbt kännbart påminda. Mer än 10 biljoner dollar i underliggande stimulanser förvärrade situationen ytterligare. Råvarupriser och energipriser rusade uppåt, samtidigt som leveranser stod stilla på grund av att många lastbilschaufförer hade hittat annan sysselsättning. I England saknades bensin på mackarna pga chaufförsbristen, och världen över fylldes vattnen utanför viktiga hamnar med fartyg som varken kunde lossa eller lasta containrar för att fortsätta sin resa. Två stora cykloner gjorde inte saken bättre. I skrivande stund (den 14 oktober 2021) ligger 100 fartyg väntande utanför den enorma Yantian-hamnen i Kina på grund av cyclonen Kompasu.

Under pandemin ökade efterfrågan kraftigt på elektronikprodukter för bland annat kommunikation, när alla som kunde jobba hemifrån plötsligt måste göra det. Efterfrågechocken medförde att en redan begynnande halvledarbrist, till följd av den kraftigt ökade efterfrågan på halvledare för elbilar, utvecklades till att blev akut. De senaste 12 månaderna har den genomsnittliga väntetiden mellan order och leverans av datorchip ökat med över 50 procent.

Flaskhalsar i både transporter och tillverkning, kvardröjande effekter av rekordstora stimulanser, elbilssubventioner, en 1-2-punch av först jobba hemma sedan snabbt tillbaka till kontor, cykloner samt spridning av Covid-19 Delta samverkar i en perfekt storm för stigande priser på nödvändiga produkter. Några av dessa som har inelastisk efterfrågan innefattar transporttjänster, jordbruksråvaror, industrimetaller och halvledare. De är alla essentiella insatsvaror utan vilka människor eller företag stannar.

Vissa fartygsrater (transportpriser) har ökat med 1000 procent. Det är kännbart men görbart eftersom transportkostnaden normalt utgör en så liten del av slutpriset för de transporterade varorna. Men många bäckar små av prishöjningar blir till slut en flod av inflation som kan vara svår att stoppa. IMF har därför också tydligt kommunicerat att centralbankerna måste vara mycket vakna inför inflationshotet. Den amerikanska centralbanken säger heller inte längre att inflationen är övergående utan verkar acceptera att oönskat snabbt stigande priser blir ofrånkomligt under överskådlig tid.

Som konsument får man bara bita ihop och inse att inköpspusslet med stagnerande lön och stigande priser blir svårare att lägga. Men som investerare ser jag flera vägar att rida på inflationsvågen. Guld, silver och kryptovalutor är fortfarande de mest logiska tillgångarna att ha i sin inflationsportfölj. Ädelmetallerna släpar efter rejält, medan kryptovalutorna redan närmar sig rekordnivåer. Bitcoin är t.ex. redan på 58 000 dollar, men uppsidan saknar ändå i praktiken några gränser när FOMO-flödena tar fart, vilket de brukar göra de två vintrarna efter en fjärdeårshalvering.

Aktier har också en given plats, men det gäller att tänka efter noga vilka företag och vilka branscher som gynnas, samt vara beredd att byta fot om relativpriserna ändras mycket. Det finns nog mer att ge i halvledarsektorn, både bland chiptillverkare och deras underleverantörer. Vidare är efterfrågan på lyxprodukter en långsiktig trend som ofta gynnas av ökade ekonomiska klyftor i kölvattnet av missriktad ekonomisk politik. Med tiden kan lågkostnadskedjor som Costco och Walmart vinnare, men just nu ska fokus snarare vara på nystarten i den globala ekonomin. Just nu är det brist i BBBYs varuhus, men när flaskhalsarna vidgas inom några månader kan kvartalsrapporterna överraska rejält på uppsidan. De största företagen skulle fortsatt kunna gynnas av inflöden till indexfonder.

Biltillverkare och verkstadsföretag skulle däremot kunna komma att pressas av både lägre volymer och dyrare insatsvaror.

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-12-06 01:10:42

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas