Elbil revolution

Elbil revolution

den 8 april 2021

Elbilar kommer snart att vara kraftigare, billigare och miljövänligare än de bilar som drivs av fossila bränslen i nuläget. Det nya certifikatet på “Vontobel Electric Vehicle Basket” erbjuder investerare möjligheten att vara en del av denna spännande trend. Du kan läsa mer om det i följande artikel.

Tesla-aktien går upp enormt i värde

Kriser förstärker befintliga trender, detta har visats under det senaste året mer än någonsin. Det är därför ingen överraskning att Tesla var topp på listan som rankade aktier år 2020. Aktiekursen för elbil-pionjären ökade med imponerande 843 procent. Genom detta har företaget ett högre börsvärde än alla sina huvudkonkurrenter: Toyota, Renault-Nissan, General Motors, Hyundai-Kia, SAIC Motor, Honda och Fiat Chrysler. Tesla lyckas till och med uppnå detta trots att endast producera tusentals bilar per år medan företagets konkurrenter producerar miljoner per år. Den kinesiska pionjären för elbilar Nio uppvisade en stark tillväxt och vars aktier ökade med över 1000 procent under året.

Elbils-boomen har redan börjat

Det är välkänt att aktiekursen inte baseras på ett företags aktuella resultat utan i första hand på framtida förutsagda och förväntade resultat. Och det ser ut som att elbilars marknadsandel snart kommer att ta ordentligt med fart. Enligt prognosen av Bloomberg NEF (BNEF) kommer elbil tillverkarna att växa från att ha en marknadsandel på 3 procent till en marknadsandel på 20 procent i 2030. År 2037 kommer försäljningen av elbilar att vara högre än förbränningsmotor drivna bilar.

Dessa prognoser har inte bara skapats utan förklarning. Försäljningsmål för elbilar från flera av världens ledande biltillverkare har nyligen höjts med över 20 procent för år 2030. Förändringen i bilindustrin är definitivt inte något som kommer att stanna upp. Anledningen till detta beror inte bara på tekniska framsteg, utan också på grund av ökande myndighetstryck. En modell för många här är Norges exempel. På grund av flera skatteincitament säljs väldigt många e-bilar i landet och detta betyder att marknadsandelen för nya bilar är redan över 50 procent. Norges mål är att ha en kvot på 100 procent år 2025. Andra länder har också liknande nollutsläppsmål, Sverige i 2030, Storbritannien i 2035, Frankrike i 2040 och Tyskland i 2050. Samtidigt sänks koldioxidutsläppen i Europa ständigt, vilket bara kan vara till nytta för elbilar. Eftersom majoriteten av koldioxidutsläppen från e-fordon kommer från tillverkningsfasen, inte från att köra bilarna själva. Enligt de flesta studier är elbilar under sin livstid mer miljövänliga än traditionella bensinbilar.

Billigare batterier är nyckeln till framgång

Trots de positiva utsikterna för elbilar, kommer gator troligen fortfarande att domineras av bilar som körs med fossila bränslen även år 2040. Enligt siffror från BNEF kommer bara en tredjedel av alla bilar på vägen som är elbilar inom 20 år. Övergången till elbilar kunde dock ske mycket snabbare. Enligt BNEF kan ökningen av koldioxidutsläpp i bästa fall endast saktas ner, men kan inte minskas. Det politiska trycket på industrin kan därför öka istället för att minska. Åt andra sidan blir elbilar alltmer attraktiva för konsumenter jämfört med traditionella förbränningsmotorer på grund av kostnadsskäl. De rörliga kostnaderna är redan betydligt lägre idag. På grund av skattefördelar kostar varje körd kilometer betydligt mindre än med den klassiska förbränningsmotorn, även om bränslepriserna för närvarande är mycket låga. Dessutom är underhållskostnaderna betydligt lägre.

Det ursprungliga inköpspriset för elbilar kan också snart bli mer konkurrenskraftigt, även utan statliga subventioner. Batterikostnader är en grundläggande faktor här. En snabb titt på prisutvecklingen de senaste åren tyder på att kostnaderna fortsätter att sjunka. Priset på ett batteripaket har sjunkit från över 1000 USD per kilowattimme (USD / kWh) 2010 till 156 USD / kWh. Detta uppgår till en årlig nedgång på nästan 20 procent. Enligt uppskattningar från International Energy Agency bör priset före skatt på e-bilar bli jämförbart med förbränningsmotorn inom de närmaste fem åren, även om trenden med fallande batterikostnader saktar in.

Hur kan investerare komma med i denna trend?

Med detta nya certifikatet på Vontobel Electric Vehicle Basket kan investerare delta i denna snabbutvecklade marknad med endast en produkt. Korgen innehåller aktier från företag som arbetar med produktion av elbilar, elbils komponenter, laddningsinfrastruktur, batterier och annat relaterat material. Det exakta valet och viktningen vid den första handelsdagen finns i faktabladet. Investeraren bär emittentrisken.

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

 

2021-07-27 02:00:33

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas