Don’t fight the Fed

Don’t fight the Fed

den 30 september 2022 författare Karl O.Strøm

Snabba och kraftiga räntehöjningar leder till att priserna på finansiella tillgångar sjunker.

Jag har tidigare skrivit en artikel om effekterna av en stigande ränta. Artikeln byggde på klassisk finansiell teori och beskrev hur en räntehöjning direkt påverkar prismodellerna för alla tillgångar som värderas som "nuvärdet av framtida kassaflöden". De flesta känner trots allt till hur ränta och sammansatt ränta kan få ett belopp man sätter in på banken att växa från år till år. En högre ränta ger en högre effekt. När det gäller prissättning av aktier fungerar denna effekt på motsatt sätt. En ökning av de räntor som används för att diskontera framtida kassaflöden minskar deras nuvärde. Ju längre in i framtiden dessa inkomster antas ligga, desto starkare blir effekten av en ökning av diskonteringsräntan. Att snabbväxande teknikföretag har drabbats hårdast av den nuvarande räntehöjningen är därför helt logiskt.

Denna effekt gäller inte bara aktier, utan även obligationer och kommersiella fastigheter. Det som skiljer aktier från dessa två andra tillgångsklasser är dock att man utöver den rena ränteeffekten på prissättningen av de framtida kassaflödena även kan ha den andrahandseffekt att högre räntor leder till ett mer ogynnsamt företagsklimat, vilket i sin tur innebär att de antagna framtida kassaflödena med största sannolikhet kommer att bli mindre. Det är trots allt företagens vinster som diskonteras i modellerna för nettonuvärdet. Vinst är intäkter minus kostnader. De flesta företag har lån utöver eget kapital, och högre räntor på lånen kommer, allt annat lika, att direkt bidra till att minska vinsten. Om sämre tider också leder till lägre försäljning kommer intäkterna också att bli lägre.

Jag har sett flera analyser från ekonomer i mäklarfirmor som påpekar att börsfallet hittills i stort sett motsvarar en matematisk anpassning till effekten av en räntehöjning. Framöver kan man förvänta sig att högre räntekostnader och lägre beräknade inkomster kommer att hitta sin väg in i analytikernas kalkylblad. Det är svårt att föreställa sig att detta inte kommer att leda till en nedgradering av vinstberäkningarna och därmed lägre riktkurser.

Utöver dessa två effekter har räntorna nu stigit i en sådan utsträckning att man också kan få en betydande så kallad substitutionseffekt för investerare. När räntan var nära noll pratade många om att det inte fanns något alternativ till aktier om man ville ha avkastning. TINA - There Is No Alternative. När det nu går att få en ganska fin ränta på amerikanska statsobligationer är TINA historia.

Hur högt kan räntorna stiga och när kommer den snabba ökningstakten att upphöra?

Det enda korrekta svaret är "ingen vet". Om du vill göra en kvalificerad gissning kan du dock förlita dig på två bra källor. Den ena är att lyssna på centralbankerna själva. Det är trots allt de som sätter räntan. Signalerna därifrån är att räntorna kommer att fortsätta att stiga vid de kommande centralbanksmötena, för att sedan nå en topp och börja sjunka igen ungefär 2023-2024. Nu ska det sägas att alla centralbanker har varit notoriskt dåliga på att träffa sina egna uppskattningar av framtida räntor. På kort sikt är bilden dock ganska tydlig: Räntorna är fortfarande på väg uppåt, och vi har inte sett toppen ännu.

Den andra källan jag förlitar mig på är teknisk analys. Jag tittar helt enkelt på prisbeteende och studerar diagram för att titta på liknande situationer. Diagrammet nedan visar den aktuella räntan på femåriga amerikanska statsobligationer som går tillbaka till 1962. Eftersom diagrammet visar en så lång tidsperiod visas månadspriserna. I den nedre raden i diagrammet kan du se den tekniska momentumindikatorn RSI (Relative Strength Index). Detta kan säga något om hastigheten/längden på den aktuella trendrörelsen. Traditionellt anses värden över 70 vara "överköpt" och värden under 30 som översålda. Det 14-månaders RSI på den amerikanska 5-åringen ligger nu på 79,35. Detta är mycket högt, men som vi ser finns det flera gånger i historien där denna nivå har nåtts och även överskridits.

Avkastningen på femåriga amerikanska statspapper, månatliga priser sedan 1962. Den blå kurvan längst ner är 14 månaders RSI. Röda pilar visar var denna har toppat högre eller lika mycket som nu. Gröna pilar anger RSI-toppar som är marginellt lägre än nuvarande nivåer. Källa Infront.

Det finns i princip ingenting i diagrammet som ännu inte tyder på att den nuvarande ränterörelsen har nått en topp, planat ut eller vänt. Den femåriga räntan ligger nu nära 4 % På diagrammet ser vi att nivån runt 5 % markerade flera räntebotten fram till millennieskiftet, och därefter har den varit nivån för några toppar. Är det otänkbart att vi kommer att gå dit igen? Nej, det är det inte. I vilket fall som helst verkar riktningen för räntorna fortfarande vara uppåt. De har också stigit så snabbt att effekterna ännu inte har hunnit sprida sig i realekonomin. Det är rimligt att anta att det kommer att fortsätta bortom hösten och vintern, och det är också centralbankens avsikt. Don't fight the Fed (Federal Reserve) var ett välkänt mantra under den tjurmarknad som pågick medan Fed genomförde sina kvantitativa lättnader. Man kan lugnt säga att det fortfarande gäller, men den här gången med motsatt tecken på marknaden.

Man måste också komma ihåg att styrräntan bara är ett av de verktyg som Fed har till sitt förfogande. De är också i färd med att vända de enorma kvantitativa lättnader som blåste upp centralbankens balansräkning och gav betydande stimulans till marknaden. På Feds egen webbplats kan man se att denna omsvängning bara har börjat, och diagrammet nedan är lånat därifrån. Faktum är att hastigheten på vändningarna fördubblades den här månaden, och planen är att hålla hastigheten på den här nivån under en tid framöver. Pilen visar var vändningen började.

Källa: Federal Reserve, USA. 

Disclaimer: Efter många år i mäklarbranschen startade jag mitt eget företag 2021. Jag publicerade boken "Paleo Trading: How to trade like a Hunter-Gatherer" och lanserade en hedgefond som handlar enligt de principer som beskrivs i boken. Vontobel frågade om jag skulle skriva inlägg för deras blogg, liknande det som handlare och förvaltare gör i andra länder. Jag måste betona att ingenting som skrivs på den här bloggen ska betraktas som personliga råd eller en konkret uppmaning att ta positioner. Alla måste vara ansvariga för sina egna beslut och bekanta sig med de produkter de använder.

Important legal information

Legal notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

2022-12-02 01:20:51

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas