Bitcoinhalvering i maj

Bitcoinhalvering i maj

den 7 maj 2020 författare Anna Svahn

En av de egenskaper som Bitcoinanhängare trycker hårdast på är att kryptovalutans inflationstakt, som vid varje halvering sjunker och till slut, när alla 21 miljoner Bitcoins är mineade kommer att vara på 0, alltså med en inflationstakt om 0%.

Vi skiljer på så kallade hard/sound och mjuka pengar. Med hard, eller sound, menar vi pengar med låg inflationstakt, eller som det är svårt att tillverka mer av. Guld är ett sådant exempel, och även Bitcoin. Motsatsen blir alltså de pengar som vi kan skapa hur mycket som helst av, som fiatpengar, som inte är uppbackade av något annat än förtroende – hur länge det nu varar. Historiskt har nämligen alla fiatvalutor slutat upp på samma sätt, med hyperinflation och tappat förtroende som till slut kräver en reset av det finansiella systemet.

Bitcoin designades för att bli en deflatorisk valuta. Att precis som guld vara scarce, eftersom det är enda sättet att förhindra hyperinflation som till slut förgör valutan.

Källa: https://www.bitcoinblockhalf.com

Obs: Estimat av framtida värden. Tidigare utveckling är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

År 2009, när Bitcoin först startades var belöningen till miners per block 50 Bitcoins. Sedan dess har den gått från 50 till 25, till att idag vara 12,5 och i maj halveras ytterligare en gång till 6,25. Varje halveringsevent, vilket gör Bitcoin mer hard/sound har historiskt lett till att priset drar iväg, och många förväntar sig samma sak även den här gången.

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Om man bara skulle ta hänsyn till den logaritmiska grafen ovan som tydligt indikerar att Bitcoin på de här nivåerna inför halveringen den 12 maj 2020 verkar köpvärd, så är det enkelt att övertalas att investera i kryptovalutan. Men idag ser verkligheten något annorlunda ut om vi jämför med tidigare halveringstillfällen.

Efter det första raset på börsen på grund av Covid-19 föll även Bitcoin tillsammans med andra tillgångar. Vid en total sell-off flyr investerare in i risk-off-tillgångar som amerikanska dollar och US treasuries. Om börsen viker ned igen, trots att Fed trycker pengar och gör vad de kan för att hålla kurserna uppe, så finns det sannolikhet att Bitcoin följer med även denna gång.

Att börsen skulle vika ner är dock bara hypotetiskt, men mycket fundamenta pekar ditåt. Skulle dagens pengatryckande dock leda till inflation och vi kanske till och med ser stagflation som ett resultat av pengatryckande och den höga arbetslöshet som vi är på väg in i, så skulle Bitcoin potentiellt ändå kunna fungera som ett bra inflatoriskt skydd. Men än så länge är det för tidigt att säga, och priset kan mycket väl initialt stiga. Men man ska vara medveten om att det är en volatil tillgång med hög korrelation till börsen vid kraftiga nedställ, och ta size därefter.

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-06 00:27:23

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas