AI och digital sjukvård: framtiden efter pandemin?

AI och digital sjukvård: framtiden efter pandemin?

den 1 februari 2021

COVID-19 har helt förändrat vår värld och utmanat hur moderna samhällen, företag och regeringar hanterar våra svåraste frågor. Pandemin har förändrat hur vi kommer att arbeta i framtiden, så det är en viktig process att identifiera de områden som påverkas.

Våra hälsovårdssystem har varit sträckta till sin maximala kapacitet i ’front linjen’ i kampen mot viruset. Utsikterna för artificiell intelligens (AI) och digitalisering inom branschen är oundviklig, särskilt med pandemin som en katalysator. Läkarbesök har flyttats online och alla operationer annulleras förutom de som är absolut essentiella för att fokusera alla resurser på att kämpa emot nya viruset. På grund av att så många tjänster tvingas flytta online med så kort varsel, har detta bevisat att det finns delar av hälso- och sjukvården som kan göras mycket mer effektiva genom användning av AI. Detta öppnar även möjligheten att sjukvården kan digitaliseras genom AI i framtiden.

Hur kan AI användas inom digital hälsovård?

AI har traditionellt använts i processen att identifiera nya läkemedel, att välja kandidater för kliniska test och övervakning av patienter med specifika tillstånd. Till exempel läkemedlsbolaget Roche använde sig av algoritmer för "deep learning" för att få insikt till Parkinsons sjukdom. Nyligen har brittiska nationala hälsovården (NHS) använt ett COVD-19 online chatbox-system för att minska onödig användning av hälsovårdstjänster, som redan kämpar för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Pandemin har framhävt vår oförmåga att skala upp mänskligt arbete tillräckligt snabbt för att möta kraven på våra resurser. AI kan kanske därför hjälpa till att möta en fortsatt växande efterfråga på vår hälsovård.

Big Tech har lärt sig av sina misstag

Många technologiföretag har tidigare investerat mycket inom AI och digial hälso- och sjukvård men upplevt ibland en obalans mellan forskningen och den praktiska användningen av technologin. Ett exempel på detta var engångsapplikationer som fokuserar på att använda bildanalys inom radiologi. Dessa nya applikationer passar inte in väl i medicinska system. Big Tech har lärt sig att inte lova för mycket och underleverera. Till exempel IBM försökte använda sin Watson AI dator för att bota cancer. IBM kunde inte kombinera sina algoritmer med enskilda patienter för att ge användbara rekommendationer till läkare. Big Tech verkar ha lärt sig av dessa misslyckanden och många ser detta som en nyfundad ödmjukhet för branschen. Många Big Tech företag ha inset att de måste göra något annorlunda och har därför anställt hälsospecialister, läkare och kliniker för att förbättra sin undersökning.

Pandemin och mental hälsa

En av de oförväntade effekterna av pandemin har varit påverkan på människors psykiska hälsa, särskilt bland unga människor. Månaders begränsningar har lett till ökad mental hälsoproblem. Detta är ett område där digitalisering av sjukvården kunde vara framgångsrikt, främst genom att kombinera nya applikationer och den tekniskt kunniga ungdomsgenerationen. Digitala verktyg är lättare att skala upp än fysiska tjänster, vilket innebär att en bredare publik kan nås än vad mjöligt via traditionella medier. Ny teknologi inom detta område inkluderar chattrutor, sociala medier och kognitiv beteendeterapi, som hjälper med att identifiera och förebygga tillstånd mot diagnoser som depression och ångest. Att i framtiden kunna ansluta dessa användare till vård myndigheter kan ge snabbare diagnos och hjälp om det behövs.

Solactive Artificial Intelligence Index inkluderar företag som Apple, Microsoft, Alphabet and Amazon, som alla håller på att utvecklas inom AI och vårdindustrin. Google siktade på vårdbranschen för mer än ett decennium sedan, när potentialen först undersöktes. För tio år sedan levde vi i en helt annan värld där sjukvårdsanteckningar skrevs för hand. När Apple släppte sin fjärde iPhone fanns absolut inga hälsoapps på marknaden. Spridningen av digitalisering har inneburit att möjligheterna till digital hälso- och sjukvård är större. Apple har nyligen samlat in data från sina ’watch wearers’ för en ambitiös studie inom området ’wearable technology’ som följer irreguljära trender i stora befolkningar i realtid, vilket ger värdefull insikt från stora mängder data. Microsoft har genom cloud platform Azure tagit på sig projekt inom vårdområdet, inklusive ett med en läkemedelsgrupp. Amazon lanserade sin online-leveransservice i USA, Amazon Pharmacy, i november 2020, med syfte att utnyttja den amerikanska marknaden genom att sälja mediciner som är 80% billigare än receptbelagda läkemedel.

För investerare som är övertygade om att artificiell intelligens sannolikt kommer att bli en ännu viktigare del av vårt dagliga liv, kan deltagande i Solactive Artificial Intelligence Index vara en intressant investeringsmöjlighet. Technologin utvecklas men den har makten att fundamentalt förändra många branscher och ekonomi. Att positionera sig tillräckligt tidigt i och följa med i trenden kunde vara löna sig för investerare.

Den framtida aktieutvecklingen beror på företags-, bransch – och ekonomiska faktorer. Investerare bör överväga riskerna innan de kommer till investeringsbeslut. Den underliggande utvecklingen kan skilja sig från investerarnas förväntningar och leda till en potentiell kapitalförlust.

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-05-08 16:17:30

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas