Ädelmetallerna och reporöran

Ädelmetallerna och reporöran

den 30 september 2019 författare Mikael Syding

Sedan finanskrisen 2008 har världens centralbanker tryckt hundratusentals miljarder kronor (“tens of USD trillions”). Det innebär att en ny finans-era startade efter Lehmans konkurs. En era av gratispengar och moral hazard. En era där marknadskrafterna är satta ur spel och där skulder inte betyder något. Fast på ett annat sätt är den nya eran bara en logisk konsekvens av dels Feds tillblivande 1913 samt USAs avskaffande av guldstandarden 1971.

I år har allt fler tecken på problem i finanssektorn framträtt, till exempel att mängden obligationer med negativ yield exploderat uppåt till över 17 tusen miljarder dollar, och Fed Funds- räntan stigit över IOER-räntan. Det senare kan på ytan signalera att bankerna har lägre risk än centralbanken som styr dem. Det kan förstås aldrig inträffa. Centralbanken som styr dollarn är riskfri för den kan faktiskt skapa exakt hur mycket pengar den vill och det kan inte bankerna under den. Det betyder att spreaden säger något annat och det är oklart exakt vad, men bra är det knappast.

För två veckor sedan sändes så den mest negativa signalen på tio år ut från repomarknaden i USA. Centralbanken tvingades då redan i mitten av september (snarare än slutet), på grund av att övernatträntan den 17 september snabbt steg från 2 procent till 10 procent, börja genomföra
flera transaktioner som i praktiken innebar en återgång till kvantitativa lättnader, men i smyg utan att publikt meddela att det är det man gör. I tre steg ökades de utestående reporna till 105 miljarder dollar från normalt cirka 20 miljarder, dvs Fed tillförde 85 miljarder dollar extra i likviditet till banksystemet för att hindra att någon bank fick akut brist på kontanter vid kvartalsskiftet. Att problemen började flera veckor innan månadsskiftet antyder att problemen var extra allvarliga. Och att man inte lyckades rätta till problemet med första repan, vilket Fed förstås hade önskat för att signalera att allt var under kontroll, understryker allvaret.

När finansmarknaderna skakar, i synnerhet marknaden för pengar, är det rimligt för investerare att söka skydd i hårdvalutor, realtillgångar. När centralbankerna trycker pengar i panik, inte minst när de plötsligt byter fot till nya lättnader istället för att strama åt, så lockar ädelmetaller
och kanske även i viss mån även kryptovalutor. I fullständigt havererade ekonomier som Zimbabwe, Venezuela och Argentina kan faktiskt Bitcoin vara mer attraktivt än guld tack vare att det är lättare att gömma och transportera, samtidigt som man har direkt personlig kontroll över
sina tillgångar. I mer utvecklade länder kan tryggheten hos en konkret och beständig klump metall emellertid vara ett bättre alternativ som parkeringsplats för pengarna.

Märkligt nog har Bitcoin istället snabbt fallit med 20%, och guldet uppvisar också viss svaghet. Det senare kanske ändå är lite naturligt efter den snabba prisökningen sedan i maj. Den något oväntade utvecklingen skulle kunna bero på att även guld och Bitcoin är finansiella tillgångar med stor hävstång runt. När det blir negativt på riktigt på marknaderna så åker de också ner i början när svaga händer säljer ut sig. Först i steg två manifesteras realtillgångselementet. Svagheten i oljemarknaden talar också för ekonomiska problem framöver, så kanske är det så att räntor, krypto, olja och guld tillsammans signalerar riktigt negativa tider framöver - så negativa att till och med realtillgångar faller i pris. En alternativ tolkning är att problemen är begränsade till USA-bankerna, för till exempel LIBOR-räntan föll som den skulle i enlighet med Feds räntesänkning den 18 september.

Med allt ovan i minne ser palladium klart positivt ut i grafen, till skillnad från platina som förefaller ha riktigt svårt att lyfta. Men kanske är det ändå dags att handla spreaden mellan palladium och platinum, att priserna närmar sig varandra igen. Metallerna används ju ofta i samma applikationer. Den tredje vita ädelmetallen, silver, bekräftade och uppfyllde en extremt positiv utveckling, och är fortfarande lågt värderad i förhållande till guld, men får nog ändå svårt att gå upp mer på kort sikt om inte guldet får fart igen.

Guldgrafen ser fortfarande extremt positiv ut det kommande året och om man törs säga som Ray Dalio, decenniet. På några veckors sikt är det däremot nog sannolikt att guldet fortsätter sidledes. Glöm ändå inte bort att centralbankerna köper guld med båda händerna, och fiatsystemet är i gungning så det verkar farligt att hoppas på att få köpa bara några procent billigare och då riskera att missa 100% uppsida i guldet.

Palladium

 

Platina

 

SilverGuld

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-09-30 16:00:49

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas