När centralbankernas verktyg tar slut är det dags att diversifiera sin valutaexponering

När centralbankernas verktyg tar slut är det dags att diversifiera sin valutaexponering

den 28 mars 2019 författare Anna Svahn
När FED efter sitt senaste FOMC-möte mötte marknaden med duvaktiga besked som att pausa framtida räntehöjningar som ett resultat av den inbromsade ekonomin samt att FED kommer att avsluta normaliseringen av balansräkningen i september i år. Det var under den förra FED-chefen Janet Yellens tid som minskningen av balansräkningen inleddes.

Vid det här laget har vi vant oss vid att duvaktiga centralbanksbesked bemöts av stigande priser på tillgångar men nu verkar det som att även marknaden har kommit till en gräns för hur många luftslott som egentligen går att prisa in i aktiekurserna och börserna föll rejält på fredagen. För den som insett värdet i att diversifiera portföljen, både i olika valutor och med guld som komplement fanns dock tröst i att guldet steg på den väntade nyheten om att FED pausar framtida räntehöjningar.

Det är dock inte bara en inbromsning i den globala ekonomin som oroar. Konflikten mellan Kina och USA fortsätter och efter flera löften om att de var nära en lösning fortsatte marknaden att stiga utan egentliga bevis för att så var fallet. Dessutom hänger Brexit fortfarande i luften och vi vet inte hur utträdet kommer att sluta, eller om det inte gör det alls. Lägg till det svaga jobbsiffror där bara 20 000 jobb skapades i USA i februari mot de 180 000 som man räknat med så börjar det se ut som om vi kanske har nått eller är på väg ned från toppen av konjunkturen. Även om FED har sagt att de kommer att pausa framtida räntehöjningar så är räntan i sig fortfarande för låg för att en potentiell sänkning skulle kunna fungera som ett bra smörjmedel.

Det finns alltså en hel del utmaningar framöver men desto färre verktyg för hur man skulle hantera en eventuell recession. Powell gick nyligen ut och berättade att FED det senaste året arbetat för att ta fram revolutionerande verktyg för att kunna stimulera ekonomin i en lågkonjunktur med redan låga räntor men berättade att verktygslådan tyvärr fortfarande ekade tom och att ambitionen att revolutionera dagens penningpolitik hade mattats av lite och att de nu istället tittade på att evolvera de verktyg som redan finns idag.

Vi står alltså inför vad som skulle kunna vara vår tids största utmaning när det kommer till den globala ekonomin – och vi har inga penningpolitiska verktyg kvar för att ta oss igenom den.

Som investerare måste vi alltså inse att förtroendet för centralbankerna är förbrukat och istället för att öka risken i våra placeringar hitta sätt att diversifiera oss i olika marknader och tillgångsslag.

Guld är och har alltid varit en slags trygg hamn för investerare att söka sig till under mer osäkra tider, så även nu. Ett annat alternativ är att fundera på hur du kan optimera din exponering mot olika valutor beroende på vad du tror om framtiden i respektive valuta.

Det finns alltså många sätt att skydda sig från svaga valutor, men det bästa sättet för den som saknar allt förtroende för centralbanker och fiatvalutor är som alltid guld.

 
@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.


2020-11-27 10:43:55

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas