Flera faktorer pekar på stigande råvarupriser

Flera faktorer pekar på stigande råvarupriser

den 5 augusti 2021 författare Anna Svahn

Terminspriserna för kaffe steg med över 30 procent på en vecka efter att svår frost dragit över Brasilien och därmed påverkat årets kaffeskörd. Kaffe är dock bara en av flera råvaror som sett priserna stiga de senaste månaderna, och trenden skulle kunna hålla i sig.

När supercykler för råvaror historiskt startat har det berott på att cykliska faktorer samspelar med någon enstaka strukturell faktor, och det har generellt sätt räckt för att katalysera kraftigt stigande priser i råvarusektorn. Den här gången ser det makroekonomiska läget något annorlunda ut, då fler faktorer än någonsin samspelar och eventuellt skapar en perfekt spelplan för att råvarupriser skulle kunna fortsätta stiga.

Cykliska faktorer syftar på det som rör balansen mellan tillgång och efterfrågan. Sedan den förra cykeln hade sin peak 2011 har produktionen i de flesta råvaror (med undantag för till exempel palladium och andra enstaka metaller) legat något över efterfrågan, vilket har lett till att producenter har kunnat bygga upp lager. När en råvarucykel bottnar beror det ofta på att producenter under en längre period producerat något mindre (i relation till efterfrågan, nettoproduktionen ökar såklart årligen i takt med att befolkning och försäljning ökar) vilket till slut leder till lagerunderskott och priserna börjar stiga igen. Det här skedde förra året, och investerare har sedan dess kunnat se hur flertalet - framförallt jordbruksråvaror - har blivit dyrare väldigt snabbt.

Strukturella faktorer är svårare att förutse, och påverkar priset på olika lång sikt. Exempel på dessa är hur väder påverkar ett års skörd, eller hur politiska beslut kan påverka den globala tillgången på en enskild råvara. Men den absolut viktigaste strukturella faktorn som långsiktigt påverkar priset på råvaror är inflation.

Cykliskt och strukturellt samspel

De senaste månaderna har flertalet faktorer anslutit sig och var för sig pressat upp priserna. Först syntes cykliska lagerunderskott i priserna, sedan drevs de på ytterligare av nytryckta pengar som letat sig in i systemet och nu senast har vädret simultant på flera olika platser påverkat jordbruksskörder ytterligare och skapat ännu större underskott.

För de råvaror som konsoliderat efter förra höstens prisuppgång skulle det under vissa förutsättningar kunna vara läge med ny acceleration på uppsidan. Trots att priserna stigit med mellan 30-80 procent på kort tid skulle det kunna finnas fortsatt potential för högre priser.

En av de viktigaste signalerna för råvarupriser är inflation, och de senaste månadernas CPI vittnar om att inflationen inte alls är så transitory som Powell först trott. Trots att Federal Reserve börjat tala om framtida åtstramningar av penningpolitiken är det desto mer intressant att titta på deras agerande snarare än vad de säger. Så länge de fortsätter att stödköpa obligationer saknas det med andra ord i nuläget tecken på att inflationen skulle kunna bromsas upp.

Historiskt har bara enstaka av dessa faktorer lett till att råvarupriser skjutit i höjden, men nu står de alltså här som en samlad trupp. Fundamentalt ser det alltså ut som att vi befinner oss tidigt i en mångårig cykel för råvaror. Detta skulle dock kunna förändras snabbt.

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-01-16 10:57:40

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas