Pfizer höjer utsikterna efter starka resultat under andra kvartalet

Pfizer höjer utsikterna efter starka resultat under andra kvartalet

den 11 oktober 2021

Det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer presterade bättre än väntat under det andra kvartalet, främst tack vare Coronavaccinet som utvecklats tillsammans med BioNTech. Pfizer höjer därmed utsikterna för resten av året. På lång sikt har läkemedelsföretaget som ambition att utveckla nya läkemedel, vilket kommer att kompletteras av förvärvet av Trillium Therapeutics.

Under det andra kvartalet såg Pfizer sina rörelseintäkter på årsbasis öka med 86 procent till 19 miljarder dollar. Om Coronavaccinet (BNT162b2), som Pfizer utvecklat tillsammans med det tyska företaget BioNTech inte skulle räknas med, skulle den operativa omsättningstillväxten under andra kvartalet vara betydligt lägre - ca 10 procent till 11,1 miljarder dollar. Pfizers justerade vinst per aktie ökade med 72,6 procent till 1,07 dollar under samma period. Det amerikanska läkemedelsbolaget har höjt sina utsikter för hela räkenskapsåret 2021. Pfizer räknade tidigare med en årlig försäljning på 70,5-72,5 miljarder dollar. Läkemedelsbolaget förväntar sig nu intäkter på mellan 78-80 miljarder dollar. Den justerade vinsten per aktie för helåret förväntades ursprungligen landa på 3,55-3,65 USD. Pfizer räknar nu med en justerad vinst per aktie mellan 3,95 och 4,05 USD.

Coronavaccin dominerar

Om de nya förväntningarna uppnås och 2,1 miljarder doser vaccin levereras, kommer Coronavaccinet som Pfizer utvecklat tillsammans med BioNTech att bidra med cirka 33,5 miljarder USD till de totala årliga intäkterna. Utsikterna för en ökad efterfrågan på vaccinet ser för närvarande lovande ut. Coronavaccinet från Pfizer och BioNTech godkändes till exempel officiellt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i slutet av augusti för användning på barn ner till 16 års ålder. Detta godkännande understryker återigen det globala förtroendet för vaccinet. Under tiden arbetar Pfizer också på en studie om vaccinets effektivitet på barn mellan 5 och 11 år. De första resultaten av dessa studier har visat sig mycket positiva. I början av oktober rekommenderade europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att personer med ett allvarligt försvagat immunförsvar bör få en tredje spruta eller en så kallad boosterspruta. Det undersöks också för närvarande om en boosterspruta också skulle kunna vara nödvändig för personer med ett svagare eller normalt fungerande immunförsvar. Efterfrågan på Pfizers och BioNTechs Coronavaccin kommer därför att vara fortsatt stor.

Pfizer erbjuder mer än Coronavaccin

Även om försäljningen av Coronavaccin kommer att stå för nästan hälften (42 procent) av de totala årliga intäkterna, arbetar Pfizer på andra framgångsrika läkemedel. Läkemedelsföretaget utvecklar till exempel ett influensavaccin som nu befinner sig i fas tre. Pfizer är även känt för ett välkänt läkemedel som fungerar som blodförtunnande samt läkemedel för behandling av cancer. Patenten på dessa läkemedel kommer sannolikt att löpa ut under de kommande åren. För att lösa detta problem förvärvade Pfizer nyligen det kanadensiska läkemedelsföretaget Trillium Therapeutics. Detta stärker främst Pfizers onkologiverksamhet, där Trillium Therapeutics erbjuder olika läkemedel för behandling av bland annat leukemi. Förvärvet är värt 2,26 miljarder dollar. Förvärvet förväntas aktivt bidra till omsättningstillväxten från 2026, samma år som flera viktiga patent från Pfizer löper ut.

Genom Vontobels nya Mini Futures på Pfizer har investerare en möjlighet att delta i utvecklingen av Pfizer:

Aktieutveckling

Sedan mitten av juli har Pfizers aktiekurs stigit över 50 USD, sjunkit igen, och ligger nu (08.10.2021) på 42,74 USD. Aktien handlas 21 procent högre än vid årsskiftet.

Aktiens framtida pris är föremål för flera politiska, industri- och sektorspecifika samt ekonomiska faktorer. Investerare bör beakta dessa risker när de fattar sina investeringsbeslut. Utvecklingen kan när som helst utvecklas annorlunda än vad investerare räknat med, vilket kan leda till kapitalförluster.

Länk till alla nya pfizerprodukter

Important Notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the securities, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

2023-02-03 11:09:17

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas