I framtiden handlar allt om rymden

I framtiden handlar allt om rymden

den 31 maj 2021 författare Mikael Syding

När filmen Armageddon med Bruce Willis gick på bio 1998 var jag IT-analytiker på en svensk storbank. Fram tills dess var “teknik” för mig liktydigt med mjukvara och hårdvara. I “mjukvara” ingick VR-simulering, designstöd (CAD/CAM), databaser, operativsystem, bokföringsprogram, säljstöd, ordbehandlingsprogram, kalkylark med mera. “Hårdvara” var i stort sett begränsat till datorer, lagring och nätverksprodukter.

“Space är framtiden, i framtiden handlar allt om rymden!”, utbrast min kollega efter att ha sett filmen. För mig breddade den verkligen synen på vad teknik är. Det gick i ett slag upp för mig att t.ex. fordon och vapen kan räknas som högteknologiska produkter med stor såväl tillväxt- som vinstpotential. Till slut förstod jag alltså att till exempel raketer, satelliter, bomber, jetplan, spaningsteknik, mobiltelefoner, rymdturism och ekosystemet runt datorspel alla förstås bör räknas till tekniksektorn.

För mig och min kollega var det det svenska försvarsföretaget Saab aerospace, i samverkan med Bruce Willis samt för den tiden imponerande datoranimationer, som fick oss att vakna. Förr eller senare räcker jorden helt enkelt till om mänskligheten ska kunna fortsätta att växa. När flyg- och rymdindustrin väl får fart på raketerna är det bortom jordatmosfären som de stora tillväxt- och investeringsmöjligheterna finns. Det är fortfarande en bra bit kvar tills dess såklart, men under tiden har tillverkarna av flygplan, spaningsutrustning, satelliter, framdrivningssystem, specialmaterial tillräckligt med potential i och strax utanför jordiskt luftrum.

Vontobel har via sitt trackercertifikat baserat på Solactive Space Technology Index gjort det enkelt att komplettera sina övriga teknikinvesteringar, i t.ex. e-handel, mjukvara, IT-konsulter och dator/internet-relaterad hårdvara, med riktigt framåtlutad avancerad teknik för rymdåldern. Solactives rymdteknikindex innehåller 20 företag, vilka omviktas två gånger om året till likaviktning (dvs 5 procent vardera). Just nu väger Virgin Galactic, Boeing, Loral Space och Sirius XM tyngst i indexet tack vare bäst kursutveckling sedan den senaste omviktningen. Minst vikt har Viasat, DISH, Safran, Teledyne och Ball pga underperformance, men snart viktas alla om till 5 procent igen.

Trots de högteknologiska inslagen och den potentialen på riktigt lång sikt så finns det flera defensiva inslag i sammansättningen. Många av företagen har amerikanska försvaret som storkund, och på grund av tilltagande geopolitiska spänningar när Kinas ekonomi växer ikapp USA lär inte försvarsanslagen minskas, snarare tvärtom. Vid sidan av företag i de mer traditionella men snabbväxande tekniksektorerna internet, spel, mjukvara, datorer och telefoner utgör Vontobels rymdtracker ett intressant komplement. Å ena sidan äkta högteknologi med universum som Total Available Market, å andra sidan företag med USAs centralbank i ryggen när den amerikanska militären ska försvara nationens intressen när en ny världsordning växer fram. Det går att köpa indexet med båda de händerna.

Indexet (“Solactive Space Technology Index”) är ett performanceindex beräknat av Solactive AG, det betyder att utdelningar återinvesteras i indexet på nettobasis ("net total return"). Genom trackercertifikat som detta kan investerare delta nästan ett till ett i de underliggande tillgångarnas prisökningar, men förstås också i eventuell prisfall. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent per år och investerarna bär även emittentens kreditrisken (Vontobel). Observera att indexet beräknas i amerikanska dollar, så som investerare är du exponerad mot förändringar i US dollar växelkursen (eller andra valutor av en index komponent) och produktvalutan (SEK).

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-06 00:36:45

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas