Ett enkelt sätt att få exponering mot hela ekosystemet kring elbilar

Ett enkelt sätt att få exponering mot hela ekosystemet kring elbilar

den 20 april 2021 författare Mikael Syding

Nej det blir inte snart olagligt att köra din bil med bensinmotor. Nej, det innebär ingen nämnvärd ekonomisk risk att köpa en ny bensinbil idag. Och, nej, det gör dig heller inte till någon miljöbov, i alla fall inte i större utsträckning än en Teslaköpare. De renodlade elbilarna, och i synnerhet i högprestandasegmentet där Tesla fokuserar, belastar miljön minst lika mycket som en vanlig bil om man tar hänsyn till hela livscykeln. Det beror främst på den smutsiga verksamheten kring batteriproduktionen, särskilt brytningen av batterimetaller, men även att de tunga batterierna ska dras runt på vägarna ofta laddade med icke förnyelsebar energi.

Däremot så är det sant att marknaden för hybridbilar och elbilar borde fortsätta växa snabbt under överskådlig tid. Norge är ensamt om att sikta på att enbart sälja elbilar redan år 2025, men relaterat till detta har till och med Tyskland år 2050 ett nollutsläppsmål för koldioxid som förutsätter att mycket färre bensinbilar finns kvar på gatorna. När andelen nysålda bilar globalt ska gå från dagens bara cirka 3% till 50% om femton år och därefter närma sig 100% på ytterligare 15 år så blir tillväxten nästan ofattbart hög. Det kommer sätta enorm press på hela ekosystemet kring persontransporter, från elproduktion och eldistribution till gruvdrift, batteritillverkning, nya bildesigner och digitala styrsystem. Det är inte lätt att ha koll på var flaskhalsarna ger upphov till t.ex. ökad förhandlingsstyrka med positiva resultateffekter respektive tvärtom. Ska man satsa på tidiga elfordonsaktörer som Tesla, gamla beprövade biltillverkare som GM och VW, på batteritillverkare (där Tesla också är aktivt som montör av andra tillverkares batteriteknik), eller hellre fokusera på gruv- eller kraftbolag?

Vontobels Electric Vehicle Basket är ett nytt certifikat hos det Schweiziska investeringshuset som tar fasta på svårigheten att välja vinnare i den största industriella omställningarna sedan bilmarknaden tog fart på allvar för 100 år sedan. Personligen tycker jag att certifikatet borde ha kompletteras med investeringar i traditionella biltillverkare som Toyota, VW och GM, vilka i praktiken måste vara ansvariga för att lyfta elbilarnas andel av nyförsäljningen från nära noll till hälften om det ska gå att göra på bara 15 år. Men samtidigt ser jag positivt på den djärva sammansättningen av Vontobels elbilskorg som har 32 bolag med cirka 3% genomsnittlig startvikt vardera. Ungefär 2/3 av bolagen hade 2,3% startvikt i korgen och 1/3 har dubbla vikten. Bland tungviktarna med 4,5% startvikt finns förstås Tesla, men även bolag som Norilsk Nickel (batterimetaller), Workhorse group, NIO, XPeng och Li Auto (elbilar). Det finns även komponenttillverkare i korgen, alla med den lägre vikten 2,3%, t.ex. BYD, Infineon, Lear och Aptiv. På batteri- och materialsidan blandas teknikgiganter som Samsung (4,5% vikt) med till exempel LG Chem (4,5%) och råvaru- och handelskoncernen Glencore (2,3% startvikt i korgen). Jag hade gärna sett lite gröna kraftbolag i korgen, men infrastrukturinvesteringar som Blink Charging och Alfen Beheer gör ändå att produkten känns rimligt heltäckande. Förvaltningsavgiften för certifikatet är 0,75% per år. Som investerare bär du Vontobels kreditrisk (risken att emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt certifikatet).

Korgcertifikatet har ett tre års fast löptid (till 2024) och ger ett enkelt sätt att få exponering mot hela ekosystemet kring elbilar vars marknad alltså beräknas växa med cirka 20 gånger på 20 år. Oavsett om det blir gruvor, batterier, halvledare, gamla eller nya fordonstillverkare som blir elbilsindustrins vinnare kan man vara med på resan. Där vi befinner oss just nu tror jag att det är extra bra att i början utgjorde Tesla bara 4,5% av indexet, för efter en makalös tid på börsen blir det extremt svårt för Tesla att försvara sin position när alla andra biltillverkare i inledningen av 20-talet till slut fått fokus på elbilar. Tesla har redan visat både på vägarna och börsen med vilken hisnande takt elbilar kan accelerera, miljövänligt eller ej. Nu är det resten av branschens tur. I vilket fall som helst borde investerare i certifikatet vara villiga att acceptera riskerna på aktiemarknaden under produktens löptid, på samma sätt som en direkt investering, för att inte alla företag kan bli vinnare och förluster är möjliga. Var står du när marknadsandelen för elbilar drar från 0 till 60 snabbare än att koppargruvorna knappt hinner dra efter andan när hela det globala elnätet måste uppgraderas?

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-06 00:47:40

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas