Hög inflation inte inprisat

Hög inflation inte inprisat

den 20 september 2022 författare Anna Svahn

S&P 500 föll över 4 procent under tisdagen när amerikanska konsumentprisindex (KPI) kom in något högre än förväntat, vilket fick marknaden att snabbt sälja av för oro för fortsatt höga räntehöjningar. Snart började marknaden spekulera i om den förväntade 75bp-höjningen i slutet av september kommer att bli 100bp istället, vilket skulle kunna leda till ett lättnadsrally den 27 september om Federal Reserve bara höjer 75bp.

Oavsett hur mycket Federal Reserve väljer att höja räntan om ett par veckor så visade raset under förra tisdagen att marknaden inte alls prisat in fortsatt hög inflation, utan att man trott att kriget mot hög inflation redan var vunnet.

Det är mycket möjligt att vi passerat “peak inflation” för den här gången, men, det behöver inte betyda att vi är tillbaka på gamla nivåer runt 2 procent om 12-18 månader som Federal Reserve och andra centralbanker tidigare siat om, utan att vi går in i en era av högre normaliserad inflation tillsammans med högre räntor.

Senast vi såg lika hög inflation som idag var för över 40 år sedan, när amerikanska KPI under 1970-talet steg till över 13 procent som mest, var det framförallt råvaror som prestersde bäst under ett helt årtionde. Mellan 1970 till 1981, när dåvarande Fed-chefen Paul Volcker till slut fick bukt med inflationen genom att höja räntan till 20 procent, steg det breda råvaruindexet S&P GSCI över 700 procent innan den kraftiga räntehöjningen fick ned råvarupriserna. Under samma tioårsperiod steg S&P 500 enbart strax över 40 procent.

Amerikansk inflation och tillgångsklassernas prestation ( i USD) 1970 - 1982

Not: Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator på framtida avkastning

 Amerikansk inflation och tillgångsklassernas prestation ( i USD) 1970 - 2022

Not: Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator på framtida avkastning

Not: Index i USD. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator på framtida avkastning

Hög inflation har med andra ord inneburit utebliven överavkastning från aktier.

Spola fram tiden till idag, och vi ser gång på gång hur marknaden inte tar hög inflation i beaktning. Varje gång KPI kommit in lite högre än förväntan vänder börsen nedåt. Sedan inflationen bottnade efter covidkraschen i juni 2020 har amerikanska KPI skenat från nästan 0 procent till dagens 8,3 procent. Under samma period har det breda råvaruindexet S&P GSCI stigit över 100 procent, medan aktieindexet S&P 500 efter en bred uppgång om 50 procent sedan fallit tillbaka och nu totalt stigit cirka 25 procent under samma period.

Hittills har det framförallt varit stigande energipriser som drivit inflationen, men i senaste siffrorna leder mat- och bostad utvecklingen av KPI. Det är omöjligt att säga hur utvecklingen kommer att se ut framöver, men det mest troliga scenariot de kommande månaderna är fortsatt stigande räntor och fallande aktiepriser fram tills att Federal Reserve gör en pivot och pausar sin räntecykel.

Important legal information
Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 13:00:29

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas