Bottenfiske efter olja i grumliga vatten

Bottenfiske efter olja i grumliga vatten

den 29 september 2022 författare Carlsquare

Den paraboliska ökningen av de amerikanska räntorna och den amerikanska dollarn tar ut sin rätt på de internationella finansmarknaderna. Nedan visas korrelationen mellan S&P500 (SPX) och USD. 

U.S Dollar index, graf över fem år 

Källa: Stockcharts och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Oljepriset är inget undantag och Brentterminerna har sjunkit med cirka sju procent den här månaden. Den nedåtgående trenden sedan slutet av juni fortsätter alltså. Det har dock förekommit några uppåtriktade rörelser på omkring tio procent vardera längs vägen, särskilt i juli och augusti. 

Brentterminerna handlas nu nära golvet i trendkanalen och verkar under de senaste dagarna ha studsat från detta stöd. Är det början på ytterligare en betydande mottrendrörelse som de vi sett tidigare?

Brent Crude Olja (i USD), daglig prisgraf, 12 månader

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

För att detta ska kunna ske är dollarn en viktig faktor, vilket framgår ovan. Vid någon tidpunkt kommer dollarförstärkningen att avstanna, kanske till följd av centralbankernas åtgärder eller "Plaza-avtalet", men tidpunkten är svår att förutsäga. När det sker bör aktiemarknaderna, men även oljan, återhämta sig.

Oavsett detta har oljan en relativ "fördel" jämfört med t.ex. aktier eftersom den nuvarande geopolitiska oron bör bidra till att stödja priset. Det finns inga tecken på att kriget i Ukraina kommer att avslutas ännu, snarare tvärtom. Energikrisen i Europa fortsätter och tillgången på naturgas är minst sagt begränsad. I relativa termer ser oljan ganska billig ut.

Ur ett tekniskt perspektiv befinner sig oljepriset fortfarande i en negativ trend under MA 200. Vi anser att nivån runt 85 USD är ganska viktig eftersom den representerar förra årets högsta nivå. Längre ned är veckans MA100 på 81 USD ett första mål i ett negativt scenario. I ett tjur-scenario ser vi ett björnmarknadsrally till 96 USD som genomförbart.

Brent Crude Olja (i USD), graf över fem år, från September 2017 till September 2022

Källa: Infront och Carlsquare. Not: Tidigare utveckling är inte en tillförlitlig indikator på framtida utveckling.

Det fullständiga namnet för förkortningar som används i föregående text:
EMA 9: 9-dagars exponential moving average
Fibonacci: Det finns flera Fibonacci-linjer som används i teknisk analys. Fibonacci-tal är en sekvens av tal där varje efterföljande tal är summan av de två föregående talen.
MA20: 20-dagars moving average
MA50: 50-dagars moving average
MA100: 100-dagars moving average
MA200: 200-dagars moving average
MACD: Moving average convergence divergence

Important notice
This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future results.

2022-11-26 19:28:59

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas