Därför ska oljepriset ner ordentligt

Därför ska oljepriset ner ordentligt

den 17 oktober 2019 författare Mikael Syding

Trots oljetankerkapningar och turkisk offensiv mot Syrien står WTI-priset i bara drygt 54 dollar per fat. Förra veckan var priset tillfälligt under 52 dollar, vilket var nära bottnarna i juni och augusti. Betyder det att oljepriset kanske har bottnat och nu kan sikta väsentligt högre? Det är inte självklart.

Även om oljan reagerat med något högre pris på just de senaste oroligheterna har regeln i år
annars varit skenbart ologiska "tvärtomreaktioner" på lagerdata och makroekonomisk eller
geopolitisk information. Låga lagersiffror har till exempel ofta medfört lägre priser istället för
högre, trots att det normalt är höga lagersiffror som indikerar svag efterfrågan och behov att
dumpa olja när det saknas lagerplats. Och oro i mellanöstern har ofta gett lägre priser istället för
högre, ofta som en effekt av att om priset inte reagerar så mycket på nyheterna testar
marknaden att handla åt andra hållet.

Det följer samma mönster som sedan flera år etablerats på aktiemarknaden, där svaga data
ofta gett positiva reaktioner och vice versa. Aktier stiger på svaga data eftersom
centralbankerna tydligt visat att de alltid svarar med lägre räntor och obligationsköp, vilket leder
till ökad likviditet för aktieköp samtidigt som diskonteringsräntorna i värderingskalkylerna faller.
Det här betyder absolut inte att marknaden är dum eller har fel, bara att den underliggande
logiken är en annan än den intuitiva First Level-analysen, eller inkrementella analysen som bara
tar hänsyn till marginalinformation istället för zoomar ut till den övergripande bilden.

Förr i tiden hade OPEC bättre sammanhållning och mer makt. Då var dessutom USA stor
oljeimportör, men är numera världens största oljeproducent, och tillika stor exportör. Billig
finansiering av och allt bättre teknik att utvinna skifferolja, samt en växande (om än från en låg
nivå) solenergiindustri, bidrar också till att sänka jämviktspriset på olja. Ännu viktigare än
skrivbordsanalyser av fundamenta är signalvärdet av reaktioner på till exempel attacken mot
Abqaiq, där marknaden tydligt visade att inte ens att slå ut 5 procent av världens
oljeprocesskapacitet räcker för att lyfta oljepriset mer än några dagar.

De senaste 5-10 åren har oljepriset fallit från de historiska topparna åren 2008-2014, trots
enorma monetära och fiskala stimulansprogram och kraftigt högre priser på aktier och
obligationer. Uppenbarligen rör sig inte oljepriserna åt samma håll, dels för att låga räntor kan
finansiera mer oljeproduktionskapacitet, dels för att det är svaga data som driver högre
aktiekurser, och svaga data betyder lägre oljeefterfrågan. Signalerna från världens
centralbanker och politiker är att vi kommer få se ännu mer av samma åtgärder som gett
stigande aktiekurser och fallande oljepriser. Fed har till exempel i år vänt från åtstramning till
räntesänkningar och förnyade obligationsköp, och ECB sänkte nyligen sin ränta till -0,5% och
ett nytt QE-program från och med november.

Till sist verkar det som om dollarn kommer fortsätta att stärkas, vilket allt annat lika betyder
lägre oljepris i dollar. Det är inte minst den positiva räntedifferensen mot resten av världen, samt
tecken på dollarbrist i eurodollarsystemet, som driver uppgången. Just samvariationen mellan
olja och dollar är för ovanlighetens skull logisk på första nivån, så där finns i alla fall ett
förhållandevis enkelt argument för fallande oljepris det kommande året.

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-01-27 06:10:37

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas