Värdeinvesterarens paradis

Värdeinvesterarens paradis

den 23 april 2018 författare Jacob Henriksson, Gottodix

Var ska en värdeinvesteraren placera sina pengar? Naturligtvis i landet mer än andra förknippas med kloka investeringar. Fast Schweiz är mer än sin världsberömda banksektor. Nu verkar landets bolag för en gångs skull få valutamedvind också.

Som pengar på banken

Tänk dig att du är en långsiktig placerare, gärna med en dragning mot sunda investeringar i kvalitet och beprövade affärsmodeller. Du vill köpa det som är billigt idag sett till vad det är värt på sikt. Du är less på börsvarningar och trendiga branscher. Innerst inne tycker du att dina pengar borde få växa i lugn och ro, ompysslade och välskötta som på en schweizisk bank.

Fast du vill ju ha avkastning – så räntekontot lockar inte och du inser att du måste ta välkalkylerad risk för att dina pengar ska växa. Du är helt enkelt ingen spekulant utan i ordets verkliga bemärkelse en investerare, vem vet möjligen till och med en värdeinvesterare.

 

Figur 1 Köpkraftsjusterad BNP

Ta en titt på den köpkraftsjusterade BNP-utvecklingen per capita sedan 1990 för några olika länder. Blev du förvånad? Om du då, för 25 år sedan, fått frågan vilket land som idag skulle ha högst inkomster i den gruppen, handen på hjärtat, hade du då inte gissat på Schweiz? Det hade nog jag gjort. Det samma gällde nog 25 år tidigare eller för den delen om vi vrider perspektiven längre fram eller bak. Schweiz är helt enkelt landet alla förknippar med rikedom och stabilitet. En utmärkt kandidat för att vara kvalitetsinvesteringen i din geografiska exponering.

Den här veckans inlägg handlar om en produkt i Vontobels sortiment där du får en portfölj med de schweiziska aktier som bankens analytiker rekommenderar.

Jakten på geografiskt värde

Fast vi börjar med vad en värdeinvestering är. Direkt kommer det upp bilder i huvudet hos många av oss. En möjlig är på en Warren Buffet, som ser på dig med de där vänligt pålitliga leendet som säger att du nog innerst inne vet vilka bolag du borde satsa på när du slutat spekulera. Bolagen som både går med vinst och växer. Det som brukar kallas för kvalitetsbolag. Utmaningen är förstås att hitta ett bolag som t.ex. Apple vid rätt tidpunkt. Den som lyckas kan få en lång trevlig resa.

Nu har balansen gått alltmer från värde till tillväxt under några år vart efter låga räntor gjort billigt finansierad expansion mer lockande. Det hade suttit bra att se det för några år sedan innan till exempel Amazon rusade iväg. Det är förresten en annan bild – investeraren som prickade in de stora teknikdrakarna när de fortfarande bara var dyra och inte som nu ofta betalas till tresiffriga p/e-tal. Det där att leta upp bolagen som ska växa snabbare än vad som ligger i priset brukar kallas för GARP, growth at reasonable price.

Jag ska ge en tredje typ av värdeinvestering också – vilken har varit det senaste året mest remarkabla vändning? Talar vi branscher ligger verkstad bra till men inget slår ändå råvarusektorn. Den som letade värde i för lågt prissatta tillgångar skulle de senaste åren ha letat där.

Poängen är att vi på bolagsnivå och delvis även för branscher är vana att formulera våra investeringscase i termer av vad det är som gör att vi ser en skillnad i värdet på sikt och priset på skärmen här och nu. Det är vi inte när det gäller alla delar av den geografiska fördelningen av våra investeringar.

Det finns tillväxtmarknader – unga och mer mogna likväl som mer råvaruberoende respektive mer formade kring tillgång på billig arbetskraft. Sedan finns de där långa tillväxtcasen som Kina och Indien, som kan växa länge och förändra hela världsekonomin. I den här gruppen kan du hitta många exempel på möjliga GARP-investeringar. För ett tag sedan skrev jag här på bloggen om att investera i kinesisk bilindustri. Den som vill kan också se det som en värdeinvestering att satsa på en geografisk marknad vars värdering är låg, som Ryssland vars börs enligt Star Capital värderas till under p/e 8.

Sedan finns det förstås en uppsjö spekulationer i olika riktningar. USA har medvind men är kanske nära konjunkturslutet. I Europa tvekar ECB inför när om det är dags att börja strama åt efter åren med stimulanser samtidigt som tunga tyska ZEW-indexet kom in negativt för första gången på länge häromveckan. I Kina är skuldtillväxten den stora frågan och överallt talas det om vad stigande räntor kommer att leda till.

Nu är varken att betala en redan hög värdering för att komma åt tillväxt eller att bottenfiska i låga värderingar det den defensive investeraren letar efter. Hela det där spännande men röriga läget på världens börser är inte heller något den långsiktige vill fördjupa sig allt för mycket i. Så om vi går tillbaka till kärnfrågan. Det där med en klassisk värdeinvestering. Om värdeinvesteraren valde länder istället för bolag, vilket land är då i ekonomisk mening motsvarigheten till kvalitetsbolagen med både värde och tillväxt? Svaret skulle kunna vara Schweiz. Varför ska en svensk lägga tid på Schweiz kan man spontant undra när man tittar på hur nära avkastningen på ländernas börser skuggat varandra de senaste tjugo åren. Vi kommer till det men först mer om likheterna.

Inte bara bank

 

Figur 2 Börsutveckling 1998-2008

Nu är varken att betala en redan hög värdering för att komma åt tillväxt eller att bottenfiska i låga värderingar det den defensive investeraren letar efter. Hela det där spännande men röriga läget på världens börser är inte heller något den långsiktige vill fördjupa sig allt för mycket i. Så om vi går tillbaka till kärnfrågan. Det där med en klassisk värdeinvestering. Om värdeinvesteraren valde länder istället för bolag, vilket land är då i ekonomisk mening motsvarigheten till kvalitetsbolagen med både värde och tillväxt? Svaret skulle kunna vara Schweiz.

Varför ska en svensk lägga tid på Schweiz kan man spontant undra när man tittar på hur nära avkastningen på ländernas börser skuggat varandra de senaste tjugo åren. Vi kommer till det men först mer om likheterna.


 

Figur 3 Fördelning arbetskraft Schweiz 2014

Schweiz och Sverige är som bekant lätta att blanda ihop. Två öppna och exportberoende ekonomier på samma kontinent. Båda har stora överskott i handelsbalansen, har en hög andel globala storbolag och har en stark lokal finanssektor - om än av mycket olika storlek ska tilläggas. I Schweiz är den ungefär en tiondel av den samlade ekonomin.

Landets ekonomi är dock mycket mer en så, vilket framgår av vad arbetskraften arbetar med i bilden ovan. Om vi håller oss till några av de stora bolagen finns här kända konsumentbolag som Nestlé, jättar inom läkemedel som Novartis och Roche, konsumentprodukter som Swatch, försäkringsbolag, kemisk industri och mycket annat. Mer än man tror är dock tillverkning, som Sverigebekanta ABB.


 

Likheterna är på många sätt en dold fördel för den svenska investeraren. Sverige och Schweiz är båda en del av den europeiska infrastruktur för handel vars nav i ligger i Tyskland. Det är därför i många delar samma konjunkturskiftningar som påverkar båda ekonomierna. Nu är vi enligt IMF inne i en synkroniserad global uppgång, som på sina ställen är på väg in i en överhettning. Läge för exportländer som Sverige och Schweiz att fira framgångar således.

 

Figur 4 OECD:s konjunkturubedömning Schweiz (november 2017)

Det tror i vart fall bedömare från OECD, som ser möjligheter för tillväxt och investeringar att öka i Schweiz vart efter världskonjunkturen tar fart, centralbanken fortsätter stimulera ekonomin i takt med övriga delar av Europa och den starka växelkursen dämpas. Till riskerna hör, i en annan stark likhet med Sverige, hushållens höga skuldsättning.

 

Figur 5 Fördelning Vontobel Swiss Resarch Basket per den 29 mars 2018

Den här bredden i vad marknaden har att erbjuda syns när Vontobel satt ihop en portfölj baserad på de bolag som bankens analytiker tror på. Per förra månadsskiftet ingick bland annat Givuadan, experten på smaker och dofter, tekniktillverkaren Logitech och Zürich flygplats. För att nämna några bolag du sannolikt aldrig övervägt att investera i.

Analytikerna hade per mitt jämförelsedatum 29 mars sedan starten av portföljen slagit sitt jämförelseindex, Swiss Performance Index (SPI), med råge. Om de lyckas framöver går förstås inte att veta men det är inte ologiskt att de presterar annorlunda än index. För Schweiz är en marknad där det enbart genom att vikta rätt utifrån utvecklingen i ekonomin går att hitta vinnare och där många bolag har konkurrensfördelar som gör att välplacerad stockpicking kan ge helt andra utfall än en indexviktad portfölj.

Skillnaden som gör skillnad

 

Figur 6 Växelkursers utveckling i förhållande till kronan (positiva utfall innebär att den andra valutan stärkts mot kronan)

Den mest slående ekonomiska skillnaden mellan våra båda länder framgår av grafen ovan. Schweizerfrancen har på 25 år stärkts 70 procent mot kronan. Hur kan ett sådant land överhuvudtaget vara konkurrenskraftigt som exportör? Hur kan det fortfarande ha ett bestående handelsbalansöverskott? Det är här den verkliga värdetwisten i caset kommer in i ekvationen.

 

En tillräckligt stor andel av de schweiziska exportörerna är så djupa specialister på sina områden att de inte förlorar särskilt mycket konkurrenskraft på valutasvängningar. Hit hör, enligt Wall Street Journal, till exempel tillverkning av precisionsinstrument inom olika områden, kemikalier och läkemedel. Många schweiziska storbolag är också genuint globala, vilket förstås minskar påverkan av valutaeffekter.

Tuffare är den alltid så starka valutan för till exempel turistnäringen. Även här blir dock reaktionen den samma – en specialisering som minskar priskänsligheten. Det går att argumentera för att Schweiz är lyxens hemvist på jorden inte för att schweizarna är välbeställda utan för att i ett land med närmast evigt allt starkare valuta måste du attrahera omvärlden med lyx.

Det har schweizarna i alla tider klarat och det som till synes är en svår utmaning i form av en stark valuta, har här istället drivit fram en ekonomi som hittat sina egna nischer i en alltmer globaliserad värld. För att se att det är lyckat. Gå tillbaka till tabellen med börsindexen för Sverige och Schweiz som skuggade varandra. När du nu vet att francen stärkts 70 procent mot kronan, så hade det onekligen varit lockande at ha sitt sparande i alplandet, eller?

En investeringsidé och det du ska tänka på

 

Figur 7 Växelkurs euro mot franc

För knappt tre år sedan gick det en chock genom Europas växelkurser. Schweiz centralbank slutade stödköpa euro med det beslutet rusade kursen på francen i vad som närmast får ses som ett chocktest av den schweiziska ekonomin. Det fick en del effekter på tillväxt och inflation, som båda föll, men inte mer än att landet nu är tillbaka på historiskt rimliga nivåer igen.

 

Det här skiljer sig från Sverige, som i och för sig också ser en god tillväxt och begynnande inflation igen. Den stora skillnaden är valutan. Kronan har försvagats de senaste fem åren. Något ingen, inklusive Riksbanken, tror är en långsiktigt hållbar utveckling. En svensk investerare står därför inför dilemmat att höga förväntningar har prisats in på en exportindustri som kan komma att möta valutamotvind och som inte har så unika och specialiserade produkter att det går att höja priserna utan att förlora volym.

Den som tror på en fortsatt stark global ekonomi samtidigt som euron börjar normaliseras mot både franc och krona kan därför vilja välja schweizarna som sin exponering i en fortsatt konjunkturuppgång. Samma val kan den göra som mer långsiktigt vill placera en del av sitt kapital på en marknad där du historiskt kunnat kombinera bolagsresultat och högre värderingar av bolagen, åtminstone i utländska valutor.

Utmaningar då? Ja, det är som med allt annat i Schweiz, det är inte billigt med kvalitet. Ett p/e-tal på 25 ligger börsen på enligt Star Capital. Skrämmande högt? Nja, det beror så på vad du ställer det emot. För det är klart att kvalitet kostar – det vet schweizarna om några. En annan utmaning är att det är en börs med många olika typer av bolag. De drivs på olika sätt av omvärldens justeringar. Ett argument för att ta hjälp av ett proffs.

Jacob Henriksson, Gottodix

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-05 23:59:34

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas