Hur påverkar en stark dollar världsekonomin?

Hur påverkar en stark dollar världsekonomin?

den 21 oktober 2022 författare Anna Svahn

Trots hög inflation i USA har den amerikanska dollarn stärkts både relativt tillgångar som guld, men även absolut relativt andra valutor, sedan början på året. Medan DXY stigit mer än 18 procent i år har de flesta andra länder varit stora förlorare. Men vilken effekt får egentligen en stark dollar för den globala ekonomin, och finns det någon gräns för när det kan bli skadligt på riktigt?

Trots att USAs del av global exort sjunkit från 14 procent år 2000 till strax över 9 procent i år sker fortarande 40 procent av den globala exportern i USD vilket har lett till att en stark USD lett till att många länder importerat en del av inflationen. Medan utvecklingsländer såklart drabbas hårdast, så har i genomsnitt 10 procent starkare USD relation till den inhemska valutan bidragit till 1 procent högre inflation i landet.

När inflationen i både USA och resten av världen drog iväg var det många som trodde att det skulle leda till en svagare dollar men sedan dess har motsatsen skett. Den enkla förklaringen är Federal Reserves krafttag mot inflationsproblemet samt att det globala inflationsproblemet lett till att investerare sålt risktillgångar och allokerat om till amerikanska statsobligationer istället. För amerikaner är såklart en stark dollar positivt, men för många andra länder leder det till minskad köpkraft, högre inflation (som nämndes ovan) och att centralbankerna tvingas höja räntorna mer än vad de ville från början.

De senaste veckorna har vi sett hur det finansiella systemet globalt krackelerar. Efter Storbritanniens mini-budget som innehöll skattesänkningar föll det brittiska pundet och 30-årsräntan steg kraftigt vilket fick flera pensionsfonder att nästan gå omkull vilket i sig ledde till att Bank of England fick gå in med stimulansköp för att förhindra en total kollaps. Sedan dess har budgeten dragits tillbaka och även om GBP på årsbasis har fallit nästan 20 procent mot den amerikanska dollarn så har det återhämtat sig något efter fallet i slutet av september.

I EU-området fortsätter inflationen att stiga kraftigt och Euron försvagas, men trots det kan ECB inte höja räntan lika kraftigt som FED eftersom merparten av inflationen är tillgångsdriven från energisidan, och ytterligare höjningar skulle med all säkerhet tvinga in hela EU i en recession.

Utsikterna ser med andra ord mörka ut, och det hopp investerare lutar sig mot är att USAs ekonomi skulle krympa så kraftigt att Federal Reserve tvingas att göra en pivot och därmed både sänka räntan och kanske påbörja stödköp igen. Problemet med den logiken är att ett sådant utfall knappast är positivt för ekonomin. Det andra problemet är att Fed själva varit mycket tydliga med att det i närtid inte kommer att ske en förändring i deras policies, utan att de kommer att höja räntan och strama åt politiken så mycket de behöver tills inflationen faller tillbaka.

Det kommer att dröja länge innan vi är tillbaka på inflationsnivåer om 2 procent eller under igen. Tills dess får vi vänja oss vid “higher for longer” för både räntor och inflation. Och för den som köper risktillgångar baserat på en förhoppning om en pivot från Federal Reserve skriver Daniel Lacalle, professor i global ekonomi så här:

“Investors should not care whether the Fed pivots or not if we analyse investment opportunities based on fundamentals and not on monetary laughing gas. Betting on a Fed pivot by adding risk to cyclical and extremely risky assets may be an extremely dangerous position even if the Fed does revert its pace because it would be ignoring the economic cycle and the earnings reality. If we look to build portfolios for the long term, we need to pay attention to the reality of the economic cycle and inflation and stop believing in fiscal multipliers and monetary fallacies that never work.

Central banks do not print growth. Governments do not boost productivity. However, both perpetuate inflation and have an incentive to increase debt. Adding these facts to our investment analysis may not guarantee high returns, but it will prevent enormous losses.”.

Important legal information
Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-01 14:17:43

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas