Gå lång eller kort tillväxtmarknadsvalutor

Gå lång eller kort tillväxtmarknadsvalutor

den 11 januari 2022

Vontobel utökar sitt utbud av hävstångsprodukter på valutor. Hittills har utbudet varit begränsat till amerikanska dollar, brittiska pund, euro, japanska yen, svenska kronor och danska kronor. Genom nya Mini Futures kommer investerare också att kunna få lång eller kort exponering mot den turkiska liran, ryska rubeln och sydafrikanska randen, med hävstång. Valutorna på många tillväxtmarknader har upplevt starka svängningar under de senaste månaderna, där den turkiska liran kanske väckt mest uppmärksamhet och skapat flest rubriker. Genom det nya produktutbudet kan investerare få exponering (med hävstång) mot utvecklingen av valutaparen EUR/TRY, USD/RUB och EUR/ZAR baserat på deras individuella makroekonomiska övertygelser och riskpreferens. Alternativt kan investerare också använda de nya instrumenten för att hedgea sin befintliga valutaexponering. Om du till exempel är av övertygelsen att euron kommer att stärkas mot den turkiska liran kan du köpa en lång Mini Future på EUR/TRY. Om du tror att euron kommer att handlas svagare mot liran kan du köpa en kort Mini Future på EUR/TRY.

Turkisk Lira

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har länge försvarat låga räntor med en kombination av religiösa och ekonomiska argument som många ekonomer anser strider mot traditionell nationalekonomisk teori. I ett försök att stimulera tillväxt och export och öka sysselsättningen har Erdogan och den turkiska centralbanken kontinuerligt sänkt räntorna (500 räntepunkter sedan september) trots en redan hög inflation. Förra månaden steg den årliga inflationen till 36,1 % (den högsta siffran på två decennier). På årsbasis har priserna på mat- och dryckesprodukter stigit med 44 procent, och bara i december 2021 steg konsumentpriserna med 13,58 procent.

Den okonventionella penningpolitiken och fortsatt osäkerhet har lett till att den turkiska liran förlorat 41,0 % i värde gentemot euron bara under 2021 och har skapat en exodus från konton denominerade i turkisk lira till guld och utländska valutor (som enligt uppgifter från centralbanken nu utgör mer än hälften av det lokala sparandet). I ett försök att stödja liran och stävja ”dollariseringen” av samhället tillkännagav Erdogan den 20 december 2021 ett omfattande stödprogram. Programmet syftar till att kompensera kunder för skillnaden mellan räntan de erhåller för kontoinsättningar och ytterligare valutadepreciering, vilket i praktiken innebär att eventuella förluster överförs från insättningsinnehavare till statskassan och i slutändan till skattebetalarna. Eftersom Erdogan hittills inte visat några tecken på att ändra sin kurs kan endast framtiden förtälja vad som väntar den turkiska valutan.  

Länk till alla nya EUR/TRY-produkter

Sydafrikansk Rand

Sydafrika är nettoimportör av olja, och bensin står i dagsläget för ungefär 5% av landets inflationskorg. Detta gör Sydafrika mer känsligt för fluktuationer i bränslepriserna än många andra länder. Med Sydafrika som epicentrum för den nya Covid-varianten Omikron och med höga bränslepriser som potentiellt kan sprida sig till resten av den sydafrikanska ekonomin, har uppgiften att balansera inflationstrycket och återhämtningen från den Covid-orsakade åtstramningen blivit allt svårare för den sydafrikanska centralbanken. Randen är också känslig för utvecklingen på den kinesiska marknaden (Kina är den största importören av sydafrikanska råvaror) och för fluktuationer i råvarupriser. Hittills har Sydafrika - tack vare de höga råvarupriserna - lyckats upprätthålla ett överskott i bytesbalansen. Ett fall i råvarupriserna eller en allmän avmattning i den kinesiska ekonomin på grund av fortsatt osäkerhet kring Covid skulle sannolikt sätta randen under ökat tryck.

Länk till alla nya EUR/ZAR-produkter

Rysk Rubel

Trots att tiotusentals ryska soldater har flyttats till den rysk/ukrainska gränsen är Vladimir Putins politiska avsikter fortfarande osäkra. En militär invasion och de sanktioner från EU och USA som skulle följa skulle troligen göra alla fördelar från höga råvarupriser, stora internationella reserver och en relativt låg utlandsskuld irrelevanta. En utestängning från internationella transaktionsnätverk och ytterligare begränsningar för ryska banker skulle skada den ryska ekonomin och eventuellt göra Ryssland "oinvesterbart". En väpnad konflikt anses dock fortfarande osannolik av många observatörer.

Medan många andra tillväxtmarknadsvalutor har sjunkit i värde gentemot dollarn under det senaste året har den ryska rubeln hållit sig relativt stabil. Den ryska centralbanken höjde nyligen landets styrränta med 100 räntepunkter till 8,5 % (17.12.2021) i ett försök att dämpa de stigande konsumentpriserna (räntan höjdes med 425 räntepunkter under 2021). Placerare bör hålla ett öga på utvecklingen av energipriserna och på hur den geopolitiska situationen utvecklas. 

Länk till alla nya USD/RUB-produkter

Investera i tillväxtmarknadsvalutor

Utvecklingen av tillväxtmarknadsvalutorna kommer under överskådlig framtid i stor utsträckning att styras av hur väl världen lyckas återhämta sig från den Covid, hur den geopolitiska situationen utvecklas och hur energipriserna utvecklas. Genom Vontobels nya Mini Futures erbjuds investerare ett verktyg för att få exponering mot tre tillväxtmarknadsvalutor eller alternativt använda dem i hedgingsyften. Investerare kan få både lång och kort exponering med hävstång, baserat på deras individuella marknadssikt och riskpreferens. På grund av hävstången i Mini Futures och hög volatilitet hos de underliggande valutorna löper investerare i produkterna en ökad risk för förluster av sin investering. Produkterna är inte kapitalskyddade, vilket innebär att en total förlust av det investerade beloppet är möjlig. Historisk avkastning för det relevanta underliggande instrumentet eller valutaparet är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.

Important legal information

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
2023-02-01 13:00:41

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas