Fed avgör hur 2022 blir

Fed avgör hur 2022 blir

den 19 januari 2022 författare Anna Svahn

De två senaste åren har tydligt visat att det inte är bolagens vinstestimat som styr börsen. Det enda som verkar spela någon roll är hur Federal Reserve agerar. Året har fått en trög start för aktiemarknaden. S&P 500 är ned strax under 3 procent, och tekniktunga Nasdaq mer än 5 procent.

När Fed talar reagerar marknaden. Powell har skiftat från att vara duvaktig till att i alla fall kommunicera till marknaden att åtstramningar och räntehöjningar kommer. Det kommer, med skuldberget vi har idag, bli svårt att gå tillbaka till någon slags normalisering av räntan, men med stigande inflation finns få andra valmöjligheter för Fed.

Över ett decenniums penningtryckande syns nu i konsumentpriser.

Inflationen uppgick i december till 7 procent på årsbasis, samtidigt ligger räntan nära noll och arbetslösheten har har letat sig tillbaka till nivåer nära innan pandemin. Men trots att ekonomin i alla fall på pappret ser ut att ha återhämtat sig, med en global GDP-tillväxt på 5,5 procent 2021 enligt World Bank, så ligger största risken i huruvida Federal Reserve kommer att hålla sina löften om räntehöjningar framöver eller ej.

Med en första räntehöjning som förväntas komma i mars på 25 punkter, ser utsikterna svala ut för aktiemarknaden under de första två kvartalen 2022. Det mandat som kongressen gett Federal Reserve är att hålla valutan och arbetsmarknaden stabil, med en återhämtad arbetsmarknad finns nu utrymme för Fed att faktiskt höja räntan om de ska få bukt med inflationen.

Fed har fått mandat från kongressen att hålla valutan och arbetsmarknaden stabil. Historiskt har det dock betytt att Fed prioriterat arbetsmarknaden framför att bekämpa inflationen, vilket förklarar varför de tryckte så mycket pengar under 2021. Det betyder dock också, att om de kommande räntehöjningarna på sikt skulle leda till negativa effekter på arbetsmarknaden, så skulle Fed bli tvungna att byta fot och fortsätta stimulera ekonomin igen - vilket i sin tur skulle vara positivt för aktiemarknaden.

Det kommande året kan förväntas bli turbulent. Hittills har marknaderna i alla fall skakats av löften från Powell, och skulle dessa införlivas är nedsidesrisken stor för högt värderade techbolag. För välkända Cathie Woods och Ark Invest har riskerna av att investera i techbolag med lika höga multiplar som förhoppningar varit synbara under snart ett år. När Nasdaq under 2021 steg nästan 27 procent så föll Woods flaggskeppsETF 24 procent, och starten på 2022 har knappast varit bättre, hittills i år är Ark Innovation ned över 17 procent.

2022 kan vara året då värdebaserade investeringsmodeller återigen fungerar, frågan är dock hur länge, och om Federal Reserve på riktigt vågar låta finansiella marknader falla i ett försök att bromsa inflationen.

 

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 13:11:10

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas