2022: Utsläppsrätter, energi, elfordon, teknik, olja, krypto & guld

2022: Utsläppsrätter, energi, elfordon, teknik, olja, krypto & guld

den 6 januari 2022 författare Mikael Syding

Mänskligheten har fortfarande inga svårigheter att överleva klimatförändringar och resulterande allt vanligare extremväder. Däremot ger den olyckliga utvecklingen upphov till signifikanta omfördelningar av välstånd. Invånarna och ekonomierna i små underutvecklade ö- och kustnationer lär uppleva enorma svårigheter, medan de flesta utvecklade länder inte i praktiken upplever mycket mer än ökad nyhetsrapportering om värme, kyla, smog, översvämning, orkaner, missväxt och flyktingströmmar. En del kommer säkert drabbas så lite att de inte ens är säkra på om klimatförändringarna överhuvudtaget existerar.

En sak som ändå är ganska säker är att FN har bestämt sig för att försöka stoppa den globala uppvärmningen, och att göra det med bland annat incitament för minskade utsläpp av växthusgaser. Där kommer till exempel ett ökat fokus på utsläppsrätter in i bilden.

Jag och du tillhör de privilegierade i världen, klimatförändringarna når inte riktigt hit. Hur vi än gör kommer översvämningar, orkaner eller särskilt besvärande extremtemperaturer i Norden vara ovanligt. Däremot kan finansiella marknader påverkas väsentligt. Det är något som faktiskt har betydelse, oavsett om vårt ökade eller minskade kapital främst drabbar våra välgörenhetsplaner, våra barn eller bara oss själva. Om oro över klimatförändringar medför hög volatilitet finns all anledning att dra nytta av detta som investerare, även om man som enskild individ inte kan göra något åt huvudfrågan.

Inflation och åtstramning ökar risken

I det kortare perspektivet på ungefär ett år brukar visserligen inte klimatpolitik betyda särskilt mycket, så för 2022 tror jag att andra frågor kommer dominera finansmarknaderna. Amerikanska Fed har till exempel börjat strama penningpolitiken åt pga den höga inflationen. Just inflationssiffrorna och stigande räntor tror jag eventuellt kommer dra ned börserna i USA och Europa under första halvåret 2022. Det gäller särskilt tillväxtföretag med låga eller negativa marginaler, eller extremt höga värderingsmultiplar. Jag tänker på företag som Uber, Beyond Meat, Robinhood, Peloton, AMC, Zoom, Cloudflare, Docusign, Bill.com, Snowflake med flera. Men åtstramningar och högre räntor riskerar också att pressa ned kurserna för cykliska verkstadsföretag och diskretionär lite dyrare konsumtion. I den kategorin hittar jag till exempel Cintas, Boeing, Copart och Carrier Global – och om man vill ha svenska säljkandidater tror jag att Volvo Cars och EQT skulle kunna falla mer än OMX. Även Embracer och Evolutions aktiekurser ger mig lite svindel när jag funderar på vad en kombination av högre diskonteringsfaktor och ekonomisk inbromsning brukar medföra.

Risk off och kryptovalutor

I en sådan risk off-miljö ska man nog även se upp med kryptovalutor, men om de skulle falla riktigt djupt, till exempel ned mot 25-30 kUSD för Bitcoin så skulle det kunna vara läge att försöka köpa fler än man hade tidigare, dvs utnyttja raset till att få extra stor exponering mot en av få sektorer som faktiskt över tid skulle kunna ge ett visst skydd mot alla möjliga politiska misstag. Ether anses för övrigt av många att antagligen vara ett bättre placeringsalternativ än Bitcoin, så man skulle kunna övervikta ETH relativt BTC i en kryptoportfölj (efter ett ras). Tänk också på att Ethers relativa styrka just nu bland annat beror på att stora delar av valutan är låst inför en teknisk förändring. När enheterna släpps skulle det kunna ge press nedåt för kursen. Som alltid finns det mycket att vinna på att vara snabbfotad (och påläst).

Utsläppsrätter är aktieindexoberoende

När jag ändå är inne på ämnet politik, försäkringar och klimat så bör man verkligen inte glömma en av de kommande årens potentiella supertrades: utsläppsrätter. De gör ens portfölj antifragil, dvs ju värre det ser ut för klimatet och många övriga investeringar, desto mer skulle systemet eventuellt komma att gynna utsläppsrätter för att öka trycket mot minskade koldioxidutsläpp. Politikerna i Europa har nyligen föreslagit att kärnkraft ska anses vara en hållbar energikälla. Den synen lär förstärkas med varje lokal energibrist och energipristopp vi ser, eftersom höga energipriser och strömavbrott tydligt sätter fingret på problemen med solkraft och vindkraft – om det inte lyser eller blåser så finns ingen el. Det är dyrt och svårt att lagra el och idag finns mycket lite infrastruktur för det, samtidigt som utbyggnaden av sol och vind springer före. Behovet är således i praktiken nästan oändligt av både baskraft från urandrivna kärnkraftverk och alla olika miljövänliga lagringslösningar man hinner producera

Långsiktiga investeringar

Januari är ett bra tillfälle att fundera över om man både långsiktigt och kortsiktigt har en genomtänkt plan för sina investeringar. Är de långsiktiga placeringarna verkligen långsiktiga, dvs kommer övertygelsen om innehaven finnas kvar även om kurserna dras med ner i ett allmänt börsfall? Är långsiktigheten välgrundad, så som min syn på utsläppsrätter, energilagring och elfordonsråvaror? Om inte, till exempel om ens placeringar är mer medvindsorienterade, som jag misstänker är fallet i en del hajpade datorspels- och onlinekasinoföretag, för att inte tala om vissa av serieförvärvarna, så skulle man kunna ta tillfället i akt att parkera pengarna någon annanstans ett tag. Det gäller i synnerhet om man tycker att min syn på högre räntor och lägre tillväxt under 2022 verkar rimlig. I ett risk off-scenario faller det mesta och om man kanske ville sälja innan brukar gruppsykologin driva en till att sälja i raset istället för innan.

Efter ett potentiellt ras ska man nog räkna med förnyade stimulanser, både i form av sänkta räntor, QE (Quantitative Easing) och fiskala paket (inklusive medborgarlön som i USA under Covidpandemin), och då fungerar kanske medvindsinvesteringarna igen, åtminstone i de stora indexdrivande bolagen i USA (Microsoft, Alphabet med flera usual suspects).

Dra nytta av svängningarna med snabba fötter

I korthet kan man sammanfatta med att man ska vara redo att skapa avkastning på kommande volatilitet. Världen, ekonomin och finansmarknaderna är som spända fjädrar som dragits till nära bristningsgränsen. Även om vi därefter återgår till mer av samma typ av stigande marknader som gällt sedan finanskrisen 2008, så finns det stora relativrörelser att dra nytta av i det kortare perspektivet. Bara under 2022 hoppas jag kunna flyta med guld uppåt i stigande hastighet, kunna fyndköpa Ether samt lite Bitcoin på överraskande djupa dippar, påbörja den långa resan för utsläppsrätter samtidigt som olja och oljebolag skulle kunna rusa uppåt pga för lite oljeexplorationsinvesteringar kombinerat med för lite kärnkraft och energilagringskapacitet. Hela komplexet med energi, miljö och inflation (plus förnyade stimulanser) skulle kunna spela bolag som Leading Edge Materials rakt i händerna. Dels ökar efterfrågan och priset på batterianodgrafit och elmotormetaller (HREE, Heavy Rare Earth Elements), dels ökar trycket från EU på Sverige att äntligen ge fler gruvtillstånd.

Psykologisk dragkamp ger ovanligt stora möjligheter

2022 kan bli ett år med ovanligt ryckig dragkamp mellan FEAR och FOMO (Fear of Missing Out), ett år där man dels kan dra nytta av snabba rörelser genom att vikta om sig fram och tillbaka mellan olika innehav där båda har ett högt och inneboende värde, dels kan utnyttja omotiverade rörelser till att göra riktigt bra insteg i långsiktiga tillgångar. Stora och snabba rörelser skulle kunna skapa extra bra förutsättningar för att använda börshandlade produkter och andra derivat för att fort ändra sin totalexponering utan att behöva byta ut sina kärnpositioner.

Först antifragil, sedan ökade innehav

Sammanfattningsvis, var beredd på en ovanligt volatil marknad, och inte minst att stålsätta sig mentalt för att slippa bli överraskad av sin egen rädsla och girighet vid kursrörelser man själv anser omotiverade och ologiska. Framför allt finns en poäng i att snarast se fram emot ett år med stora möjligheter att öka innehaven i sina favorittillgångar genom att sidsteppa stora kursfall och fyndköpa långsiktigt logiska och attraktivt värderade tillgångar om de faller tillräckligt mycket relativt ens övriga kapital. Om man har pengarna i till exempel guld skulle kapitalet kunna växlas mot mycket mer kryptotillgångar senare i år. Och äger man olja och oljebolag torde man till exempel få mycket mer spel av olika slag för pengarna längre fram. Jag lär för övrigt ut mina metoder för portföljoptimering på Finanskursen.se. En sådan är alltså ett konkret sätt att utnyttja relativrörelser mellan olika tillgångar för att successivt ackumulera allt fler enheter av varje. Ytterligare ett parbyte jag tittar på är att sälja mina Nvidia idag mot det mycket billigare Intel som nyligen genomfört en del spännande förändringar (kontraktstillverkning), så kan jag köpa desto fler aktier i relevanta teknikföretag inom ett år, kanske TSMC eller ASML, eller helt enkelt bara fler Nvidia igen. Det ser ut som om 2022 kan bli ett år med ovanligt stora möjligheter att förbättra sin investeringsportfölj – särskilt om man först gör den antifragil, och sedan logiskt och långsiktigt utnyttjar eventuell extremvolatilitet.

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-02-06 00:49:47

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas