Det Tyska Valets Vinnare och Förlorare

Det Tyska Valets Vinnare och Förlorare

den 29 september 2021

Med 25,7% av rösterna i söndagens val, besegrade Olaf Scholz och de tyska social demokraterna Armin Laschet - Angela Merkels efterträdare - och hans CDU som landade på 24,1%, partiets sämsta valresultat någonsin. Armin Laschet har dock inte gett upp förhoppningarna om att bli Tysklands nästa förbundskansler. De närmste veckorna kommer att kännetecknas av ett intensivt förhandlande, då båda partierna kommer att göra sitt yttersta för att bilda en stabil koalitionsregering. Investerare bör därför under de närmsta veckorna (eller eventuellt månaderna) hålla ett öga på var de marknadsliberala FDP, de gröna ”Grüne” och det socialistiska ”Die Linke” kommer att ta plats i denna konstellation.

Söndagens valresultat

De senaste veckornas oroligheter på Frankfurtbörsen kan eventuellt till viss del härledas till en möjlig koalitionsregering mellan SPD, de gröna och Die Linke. En koalition mellan de tre partierna skulle vara ett tydligt steg åt vänster, och ett tydligt farväl av Merkels sextonåriga höger/center-styre. Med SPD:s 25,7%, de grönas 14,8%, och Die Linkes 4,9% har dock en vänsterkoalition blivit en praktisk omöjlighet. Vad detta får för inverkan på kapitalmarknaderna återstår att se. En upprepning av en ”grand coalition” mellan SPD och CDU, trots att vara matematiskt möjlig, har mer eller mindre avfärdats av båda partier. En gångbar koalitionsregering kommer därmed med största sannolikhet att kräva stöd av tre partier. 

Källa: Politico.eu 29.09.2021

En möjlig konstellation är den mellan SPD, de gröna och FDP. En förutsättning för detta alternativ är dock att FDP, med sitt fokus på marknadsliberalism, och de gröna, som går i bräschen för omställningen till en fossilfri ekonomi, lyckas hitta en gemensam agenda. Under de närmsta dagarna kommer FDP och de gröna att samtala i mindre grupper för att se vad det finns för underlag för ett eventuellt samarbete.

Eventuella vinnare och förlorare

Oavsett hur det tyska statsskicket kommer att se ut, finns det ett brett stöd över partigränserna för en omställning till en ekonomi mindre beroende av fossila bränslen. Målet på en sextiofemprocentig minskning av koldioxidutsläppen till och med 2030 kvarstår. Bolag verksamma inom utfasningen av fossila bränslen kommer eventuellt att gynnas. Förutom stöd för utfasningen av fossila bränslen, är alla partier från Die Linke till CDU mer eller mindre överens om att omfattande investeringar i järnvägen, laddstationer för elbilar, internetinfrastruktur och kollektivtrafik kommer att krävas för att säkerställa tysk industris konkurrenskraft. Ökade investeringar i dessa branscher skulle kunna få en positiv inverkan på företag verksamma inom dessa områden. Eventuella förlorare skulle kunna vara flyg- och bilindustrin. En rödgrön regering, med eventuellt högre skattetryck och minimilön, samt ambitiösare klimatmål skulle kunna innebära motvind för den tyska bilindustrin. Även om valurnorna stängde i söndags, bör investerare hålla ett öga på utvecklingen inom tysk politik under de närmsta veckorna.

Länk till alla dax produkter

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

2022-12-01 01:13:19

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas