Vontobel China New Vision Index - Intervju

Vontobel China New Vision Index - Intervju

den 30 augusti 2021 författare Yun Bai

Med China New Vision Index presenterar Vontobel en investeringslösning som gör det möjligt för investerare att delta i det breda universumet av kinesiska A-aktier på ett okomplicerat sätt.

Här berättar Yun Bai, chef för Factor Investing Research, mera om Vontobels China New Vision Index.

Varför borde investerare överväga att få exponering mot kinesiska aktier?

Kina är världens näst största ekonomi och landets totala marknadsvärde är det tredje största i världen med mer än 3 000 företag noterade på börserna i Shanghai och Shenzhen. Under de senaste decennierna har Kina upplevt en stabil ekonomisk tillväxt och en fortsatt samhällsutveckling. Kina har gjort goda framsteg inom innovation och teknikutveckling och har börjat spela en ledande roll inom vissa områden. Vi tror att den kinesiska marknaden framöver kan erbjuda en attraktiv tillväxtpotential. Samtidigt förblir marknaden relativt lokal och tillför därmed ytterligare en diversifieringsfördel till befintliga portföljer.

Den nuvarande exponeringen mot kinesiska aktier för icke-kinesiska investerare är dock fortfarande låg jämfört med marknadens betydelse. I takt med att Kina successivt öppnar finansmarknaderna för utländska investerare, lättas handelsrestriktionerna för aktieinvesteringar genom Northbound Stock Connect. Marknaden är mer tillgänglig för utländska investerare än någonsin tidigare. I gengäld stärker den ökande kopplingen till internationella marknader den lokala marknadens reglering och styrning. Att gradvis bygga upp en exponering mot kinesiska aktier kan därför gynna sig för investerare på lång sikt. Det bör dock noteras att sanktioner och restriktioner i andra länder kan göra det svårare för kinesiska företag att dra nytta av internationella tillväxtmöjligheter, eftersom de betraktas med misstänksamhet i många länder eller möter hinder eller barriärer för investeringar som svar på restriktiv kinesisk politik.  

Vad ligger bakom meningen ‘China New Vision – Masterplan för framtiden?’

Som en del av den 14:e femårsplanen har regeringen som mål att minska arbetslösheten och öka urbaniseringen från 60,6 % till 65 % år 2025. Kinas ledning hoppas att detta kommer att öka inkomstnivåerna ytterligare och därmed öka konsumtionen. Den nya femårsplanen innehåller också mål för att förbättra den allmänna livskvaliteten, t.ex. ett pensionssystem ska omfatta 95 % av befolkningen 2025 (från 91 % 2020) och en ökning av antalet år av obligatorisk utbildning. När det gäller utvecklingen av fristående innovationer är målet en årlig tillväxttakt för investeringar i forskning och utveckling på detta område på minst 7 %. När det gäller miljön fastställs i den 14:e femårsplanen ett mål att minska energiförbrukningen för att producera en enhet ekonomisk produktion med 13,5 % fram till 2025 jämfört med slutet av 2020. Detsamma gäller koldioxidutsläppen, som ska minskas med 18 procent vid produktion av en enhet bruttonationalprodukt.

Innovation är ett viktigt mål i fem-årsplanen. Men framstegen som har skett de sista åren har redan varit väldigt stora. Tror du att tillväxtaktier fortfarande kan erbjuda bra resultat?

Jag skulle säga att det är möjligt att tillväxtaktier också kan genomgå korrigeringar, vilket vi har sett tidigare i år, med en cyklisk övergång till värdeaktier. Den tekniska innovationen kommer dock inte att upphöra. Vi måste ha ett långsiktigt perspektiv och även ta hänsyn till regeringens vägledning i vårt värderingsmått. Sedan slutet av 2020 har vi till exempel sett rekordstora investeringar i utvecklingen av den tredje generationens halvledare, som stöds av regeringen. Med ett starkt centralt stöd kan vi förvänta oss stora utvecklingsframsteg. Dessutom erbjuder det inhemska samhället i allmänhet en vänlig miljö ur både politisk och kulturell synvinkel för att införa ny teknik. Investerare skulle kunna skörda attraktiv avkastning via dessa mycket innovativa företag. Många länder (t.ex. USA och EU) fortsätter dock att ha svårt att tilldela internationella kontrakt till dessa kinesiska länder, vilket skulle kunna bromsa den internationella tillväxten inom vissa segment. Men å andra sidan har Chinese New Vision Index en ganska diversifierad fördelning med en måttlig förskjutning mot dessa attraktiva industrier eller sektorer för att klara av de instabila marknadsförhållandena och minimera effekterna av marknadskorrigeringar. 

Eftersom miljöförbättring är centralt för riktlinjen, hur återspeglas det i indexet?

På grund av Kinas snabba ekonomiska tillväxt under de senaste åren och den ackumulerade efterfrågan från befolkningen har Kina tvingats kämpa med betydande ekonomiska problem. Detta innebär en lika stor påfrestning för befolkningens levnadsvillkor som för den nationella ekonomin som helhet. New Vision-indexet har tre delar som har med denna faktor att göra. För det första utesluter vi företag som har höga C02-utsläppsnivåer, nämligen kol-, olje- och gasindustrin. I stället har vi tilldelningar inom alternativa energikällor, till exempel solenergi. För det andra utesluter vi aktier med en relativt låg ESG-poäng.

Vilka är de särskilda egenskaperna hos Vontobel China New Vision Index?

China New Vision Index bygger på den kinesiska regeringens mål, dvs. för närvarande den 14:e femårsplanen. Det fokuserar på grundläggande livskvalitet och samhällsutveckling, vilket har starka kopplingar till innovation, ny teknik och miljöförbättring. Vi integrerar dessa faktorer i vårt systematiska aktieurval genom att fokusera på hög kvalitets företag och företag med hög innovationsnivå. Dessutom håller vi en diversifierad sektorallokering för att fånga upp hela marknaden. Samtidigt integrerar vi också ESG-element i vår indexkonstruktion.

Investerare bör dock vara medvetna om de betydande risker som är förknippade med kinesiska aktier, som kan påverkas kraftigt av eventuella handels- och politiska konflikter inom Kina och i deras internationella verksamhet. 

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

2022-09-30 14:35:26

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas