“Övergående” inflationsimpuls och allt ivrigare konkurrensmyndigheter?

“Övergående” inflationsimpuls och allt ivrigare konkurrensmyndigheter?

den 17 augusti 2021 författare Mikael Syding

I USA diskuteras just nu förslaget OAMA “the Open App Markets Act”. Jag har länge pratat om att regleringsivern är i tilltagande och att lagstiftarna med allt större beslutsamhet letar efter sätt att begränsa teknikgiganternas monopolistfasoner. Ändå kommer OAMA nästan lika överraskande som när det första observerade interstellära objektet Oumouamua besökte vårt solsystem för några år sedan. Oumuamuas märkliga form och rörelsemönster fick även seriösa forskare att spekulera om utomjordingar. Och nu får Oama seriösa affärsmän att spekulera om ett hack i kurvan för Apples och Alphabets hegemonier.

Lagförslaget innebär att företag som tillhandahåller och kontrollerar operativsystem måste tillåta appar och app-marknadsplatser från andra företag än de själva. Både Apple och Alphabet har försökt att stoppa lagen genom att halvera sina avgifter för små kunder från 30% till 15%, men det var uppenbarligen för lite och för sent. Lagen innebär vidare att mjukvaruföretag tillåts berätta att deras appar finns tillgängliga till lägre priser på andra platser än Apples och Alphabets officiella app stores, samt hindra Apple och Alphabet från att utnyttja icke-publik information som bara de har tillgång till om sina användare och appfirmor. Google och Apple gillar förstås inte alls detta. Deras app-marknadsplatser är enormt lönsamma då de kunnat ta 30% avgift för miljontals appar som andra företag utvecklar och marknadsför där. På den andra sidan har vi till exempel företag som Epic games och Spotify, där det senare redan officiellt har gett förslaget sitt helhjärtade stöd

Det har länge varit lönsamt att satsa pengarna på trippel-A-bolagen (Apple, Amazon, Alphabet) plus några till av de absolut största företagen, som Microsoft, Facebook och Tesla. Bolagen växer snabbt och förutom Tesla har de uppenbara skalfördelar som ger både ökande marginaler och tilltagande dominans i sina respektive sektorer. Inflöden i passiva indexfonder i kombination med rekordstora volymer för köpoptioner har tryckt upp kurserna för de största bolagen mycket snabbare än företagens fundamentala värdeskapande (dvs försäljning, vinst och kassaflöde). Det vore förmätet att spå ett slut på trenden, men marknaden brukar inte uppskatta när politiker ger sig på favoritbolagen, särskilt inte när värderingsmultiplarna är ansträngda. “Priced to perfection” implicerar att ingen imperfektion som aggressiva regulatorer får grusa maskineriet.

Det finns fler variabler som skulle kunna bidra till en sektorrotation från biljondollarklubben till till exempel lite mer traditionella teknikföretag. Just nu redovisas höga tillväxttal för både BNP och konsumentpriser (“inflation”). Då teknikjättarnas tillväxt till stor del anses sekulär och relativt oberoende av BNP-tillväxten är det inflationen som är mest intressant. Hög inflation är normalt inte bra för bolag med höga värderingsmultiplar, så det finns definitivt anledning att fundera på om det inte är dags för de högst värderade företagen att korrigera nedåt en stund -- särskilt de som myndigheterna verkar ta extra sikte på, dvs Apple Alphabet och Facebook.

Samtidigt anses inflationsimpulsen vara övergående. Det återstår dock att se hur konsumentpriser och löner i praktiken kommer utveckla sig, de kan mycket väl komma att förstärka varandra i en positiv spiral. “Övergående” betyder dessutom i de här sammanhangen nog minst tolv månader. Man ska alltså knappast hålla andan i väntan på lägre prisökningstakt. Jordbruksråvarupriserna pekar till exempel fortfarande rakt uppåt. Däremot lär BNP-tillväxten tappa tempo tidigare än så. Vad händer då med AAA- eller FANG-bolagen när konsumenternas köplust och USAs ekonomi mattas av på grund av avsaknad av Covid-checkar, samtidigt som inflationen är hög och blodtörstiga konkurrensmyndigheter knackar på dörren? Jag undviker helst att hålla kvar aktierna för att se resultatet utan letar hellre efter andra alternativ.

Det är förstås inte lätt att välja rätt bolag i en korrektion, men om man letar bland långsiktiga vinnarbranscher i andra tekniksektorer än mjukvara, sociala medier och reklamfirmor som Alphabet, så tänker jag på Industri 4.0 och 5G. Jag har skrivit om båda dessa tidigare här på Vontobels webbplats och resonemanget och slutsatserna gäller i högsta grad fortfarande. Båda indexen och trackercertifikaten ger en lagom bred exponering mot verkliga teknikföretag som är de som ska skapa framtidens högautomatiserade värld. Utan 5G och utan maskiner som pratar med varandra får vi inte ta del av den produktivitetsökning vi har vant oss vid sedan den industriella revolutionen startade. Men med 5G som stöd till 4.0-visionen kan produktivitetsökningarna t.o.m. öka igen till fornstora dagar.

En fråga i sammanhanget är emellertid om vi ens hinner fram till vare sig avmattning, inflationsrelaterade kurskorrektioner för FANG-bolagen eller disinflation, innan en eventuell nästa våg av pandemirestriktioner slår till, med förutsägbara stimulanspaket som följd. I sådana fall blir det väl bara mer av samma sak vi redan vant oss vid: AAA slår nya börsvärdesrekord, meme-stonks som AMC kommer förvåna och uppröra och skapa lika oförtjänta förmögenheter som ruin. Men även i den miljön torde 5G och 4.0-bolagen gå bra, det är långsiktigt sunda investeringar, och de är inte utsatta för samma regleringsrisk som Apple och Alphabet är just nu. Tror man att det blir en ny nedstängningsvåg kan man också slänga in lite Spotify i portföljen som anti-AA-bet.

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-11-29 06:29:14

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas