Framtidens energikällor på kort och lång sikt

Framtidens energikällor på kort och lång sikt

den 31 augusti 2021 författare Anna Svahn

För att klara de globala klimatmålen krävs det att hela världen snabbt ställer om till ren energiproduktion. Trots det stod fossila bränslen (kolkraft, olja och gas) för världens energi för över 84 procent under 2019, och även om det låter hopplöst mycket, så är det fortfarande betydligt mindre än under 1970-talets 94 procent. Trots att fossila bränslen fortfarande utgör majoriteten av energikonsumtionen globalt så växer också andra alternativ fram samtidigt, och de gör det snabbt. För den som vill investera i framtidens energi finns det många valmöjligheter.

Den globala energikonsumtionen uppgick 2019 till 173 340 TWh. Sedan 2011 har den genomsnittliga ökningen per år varit ca 1,6 procent. Eftersom konsumtionen minskar år under recessioner och ekonomiska kriser, så kan vi dock anta att konsumtionen föll under 2020 och även under 2021 till följd av pandemin och dess konsekvenser.

Långsiktigt råder det inget tvivel om var vi är på väg när det kommer till källa för energi. Förnyelsebara energikällor är det som ökar kraftigast, medan fossila bränslen i samma takt sjunker. Frågan är dock om det räcker, när även den totala efterfrågan ökar med ett par procent årligen, vilket får den totala volymen av fossila bränslen att ligga kvar på samma nivåer eller till och med stiga. Det går helt enkelt inte att stoppa klimatförändringarna med relativa tal, vi måste se till att den absoluta volymen av fossila bränslen sjunker - och det snabbt.

Av de totala ca 173 000 TWh energi stod kärnkraft för 4.3 procent. Trots att den stora massan verkar splittrad över att använda mer kärnkraft globalt, så verkar det som att det under en övergångsperiod är vårt enda alternativ för att på riktigt kunna skifta från en majoritet av fossila bränslen till energikällor med låga eller inga utsläpp. Idag finns 445 kärnkraft i bruk världen över, med USA som absolut största användare, och till och med Biden-administrationen är försiktigt positiva till kärnkraft för att kunna nå målet om att göra USA klimatneutralt till år 2050.

Utöver de 445 kärnkraft redan i bruk, byggs nu ytterligare 51 stycken globalt. Av dessa byggs 18 bara i Kina. Dessa beräknas vara klara och i bruk mellan 2022-2027. Kan det vara så att vi befinner oss i ett läge, där för att på riktigt lyckas dra ned på utsläppen helt enkelt inte har ett val att parallellt med att vi fortsätter innovera inom förnyelsebar energi, även ökar andelen som kommer från kärnkraft?

Det som talar för den utvecklingen är Kinas och även Rysslands fokus på att bygga kärnkraft. Idag finns 51 operativa kärnkraft i Kina, och med de 18 ytterligare som byggs just nu förväntas kapaciteten öka med nästan 35 procent, vilket är i linje med Kinas plan att dra ned på fossila bränslen över tid. Även Ryssland har storartade planer när det kommer till att öka kärnkraften i landet, likväl som Indien och flertalet andra länder i Asien.

Vad betyder då den utbyggnad av kärnkraft som vi ser globalt? Trots att det finns splittrade meningar om huruvida det här är en positiv utveckling eller inte för världen så är det tydligt att trenden är här. Redan nu har vi dock problem med att leverera uran till de kraftverk som redan är i bruk, och trots nya gruvor som byggs så kommer problemet att fortgå under tiden som vi bygger ut fler kärnkraft, vilket de kommande åren talar för uppsida i uranpriset.

Link to all ICE ECX EUA products

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

 

2023-01-28 08:45:07

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas