Vi är tillbaka: Nya Mini Futures på Bitcoin BTC1

Vi är tillbaka: Nya Mini Futures på Bitcoin BTC1

den 24 mars 2021

Bitcoin har nyligen nått många nya rekordhöjder. Vi har därför även utöka vårt sortiment och kan nu erbjuda Mini Futures med Bitcoin terminen BTC1 som underliggande.

Länk till alla mini Futures på bitcoin terminen

 

Bitcoins framgångshistoria

Det första Bitcoin skapades den 3 januari 2009 och var inledningsvis noterade i oktober 2009 på kryptovalutabörserna för priset på 0,000764 US dollar per Bitcoin. Den 22 maj 2010 genomfördes den första kommersiella transaktionen med Bitcoin, där en programmerare köpte två pizzor med 10 000 Bitcoins till ett pris av 0,0025 US-dollar per Bitcoin.

Sedan dess har Bitcoin-priset ökat dramatiskt. I februari 2011 nådde Bitcoin för första gången motsvarighet till den amerikanska dollarn. I mars 2017 nådde Bitcoin priset också för första gången samma spotpris som ett troy uns guld och i mars 2021 överskred priset 60.000 US dollar.

Leadaren av senaste pris rally

Flera faktorer har nyligen drivit Bitcoin aktiekursen. En orsak för detta var beslutet av betalningsleverantören PayPal för att acceptera kryptovalutan som ett betalningsmedel. Å andra sidan har de många framgångsrika Covid-19-vaccinerna och generellt gott humör på aktiemarknaden givit kryptovalutan till en extra medvind. Vissa banker och hedgefondsförvaltare tycker att det finns ännu möjliga Bitcoin prisdrivningar i framtiden.

Oavsett så får vi se om aktuella Bitcoin priset återstår - till skillnad från den sista höjden i 2017 – om den här nivån återstår får vi se. Oavsett vilket sätt som priset kommer att utvecklas, kan intressanta investeringsmöjligheter uppstå för investerare i framtiden.

Mini Futures på Bitcoin terminen

Ett sätt att delta i framtida prisutvecklingen av denna populära kryptovalutan är genom de nyligen lanserade Vontobel Mini Futures på Bitcoin terminen, BTC1. Oavsett om investerare tror att priserna kommer att stiga eller falla, med långa och korta Mini Futures på Bitcoin, kan investerare positionera sig för både stigande och fallande prisutveckling - i linje med sina egna marknadsförväntningar.

Den speciella egenskapen hos dessa nya Mini Futures är deras underliggande - som inte är direkt länkad till Bitcoin, men till Bitcoin terminen som även kallas BTC1 och handlas på den amerikanska futurbörsen CME Chicago Mercantile Exchange (www.cmegroup.com). Futuren beräknas och publicerad av CME i amerikanska dollar.

Mini Futures har en stop-loss barriär. Om priset på det underliggande når eller faller under (för en Long Mini Future) den här nivån under löptiden (och det sker en stop-loss händelse), löper Mini Futuren omedelbart ut och investerare återbetalas ett möjligt restvärde. Omvänt, när det gäller Short Mini Futures, om priset på underliggande uppnår eller överskrider stop-loss barriären. Ytterligare information kan hittas i de slutliga villkoren och basprospektet, och i faktabladet för respektive produkt.

Investeringar via Mini Futures kan erbjuda vissa fördelar

Oavsett om det är långa eller korta produkter så erbjuder instrumenten vissa fördelar istället för att investera direkt i kryptovalutan. En av dessa är att de kan handlas på börsen och kan förvaras på en värdepappersdepå eller ISK. Det finns därför inget behov av en cryptoplånbok för att förvara cryptovalutan. Under normala marknadsförhållanden erbjuder market makern köp- och säljpriser på makrnaden. Å andra sidan är det även möjligt att investera specifikt i fallande priser på valutan. Detta är möjligt med en Short Mini Future. I vilket fall som helst bär investeraren alltid en emittentrisk (risken att utfärdaren av instrumenten inte kan möta sina skyldigheter relaterade till produkten). På grund av hävstångseffekten i instrumenten, finns det också en ökad risk för total förlust av investerat kapital för investerare. agers think that Bitcion has not yet reached its possible high.

Länk till alla mini futures på bitcoin terminen

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-10-04 19:58:15

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas