Ett enkelt sätt att få exponering mot europeiska utsläppsrätter

Ett enkelt sätt att få exponering mot europeiska utsläppsrätter

den 23 november 2021 författare Mikael Syding

Klimatmötet COP 26 har precis avslutats i Glasgow. En sak stod klar, det här är början på slutet för kol. Kolet var en gång mänsklighetens räddande ängel. Äntligen kunde vi sluta skövla Europas skogar i jakten på energi. Det var faktiskt inte långt ifrån att England blev ett enda stort kalhygge. Om inte kolet hade sett dagens ljus skulle hästar, oxar och människor fått slita desto mer för att ens försöka bevara den tillkämpade levnadsstandarden. Det var först kol och sedan olja som räddade miljön och byggde vår moderna värld.

Men allt varar inte för evigt. COP 26 hade som en av de centrala frågorna att vi “måste” avveckla kol som energikälla. Ett sätt att göra detta är att skapa tydliga ekonomiska incitament via utgivande och handel med utsläppsrätter. Marknaden med dessa fungerar så att myndigheterna bestämmer en total maxnivå för koldioxidutsläpp och sedan auktioneras dessa ut till högstbjudande. En rätt motsvarar utsläpp av ett ton “koldioxidekvivalenter”. Rätterna gör att företag kan välja mellan dyra investeringar för att minska sina utsläpp eller att köpa rätten att släppa ut den mängd verksamheten kräver. Lite i bakgrunden sker en hoppfull utveckling av teknik för carbon capture -- att fånga in befintlig koldioxid för återanvändning eller långtidsförvaring. Någon gång i den riktigt avlägsna framtiden finns hopp om att nanoteknik och artificiell biologi i samverkan med artificiell intelligens ska kunna skrubba atmosfären på godtyckliga mängder koldioxid och reversera hundra år av kolmissbruk. Denna utsläppsrätternas högteknologiska kusin förblir dock tills vidare en dröm tillsammans med till exempel förhoppningarna om fusionsteknik.

Nej, inom överskådlig tid får vi använda tekniken som står till buds idag. Det innebär effektiva koldioxidfilter och minskad koleldning till förmån för andra lösningar. Högre synliga kostnader för koldioxidutsläpp är en robust, tydlig och relativt rättvis metod för att snabbt minska utsläppen. Det tvingar primärkällorna att investera i andra tekniker och de högre slutpriserna får kunderna att välja andra lösningar som inte tyngs av utsläppskostnader.

Undersökningsföretaget Refinitiv har i år genomfört en marknadsundersökning avseende priserna på utsläppsrätter, där de flesta av de 303 tillfrågade räknar med stigande priser till 80–100 EUR/ton år 2030. Jag tror att detta skulle kunna vara en onödigt försiktig prognos. Erfarenheterna från Covid-19-pandemin visar ett tydligt ökat fokus på problemen med utsläpp och global uppvärmning. Det finns inga tecken på att trenden skulle avta, vare sig bland investerare eller politiker. Jag tror därför att man skulle kunna komma att anpassa mängden europeiska utsläppsrätter så att priserna tvingar fram en snabb anpassning. 100 EUR/ton är kännbart för de värsta förorenande företagen, men inte ens det dubbla priset på 200 EUR/ton skulle på allvar hota den globala ekonomin.

Vontobel har nyligen lanserat ett nytt trackercertifikat kopplat till utsläppsrättspriser. Som underliggande är ICE ECX EUA Futuren, som Vontobel redan har erbjudit minifutures på sedan några månader tillbaka. Genom dessa nya mini futures kan därmed investerare få en lång eller kort exponering mot den marknaden för koldioxidutsläppsrätter i Europa.

Källa: www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/reports/carbon-market-survey-2021.pdf

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capital protected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-10-04 18:50:05

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas