Palladiums framtid

Palladiums framtid

den 21 januari 2021 författare Anna Svahn

Antalet sålda bilar globalt förväntas sjunka med 20 procent, från 75 miljoner sålda bilar 2019, till 59,5 miljoner under 2020. Av antalet sålda bilar utgörs över tre fjärdedelar av bensinbilar, och andelen växer stadigt. Från att dieselbilar stått för majoriteten sålda bilar har bensinbilar gått om och stod under 2017 för över 76 procent av alla sålda bilar globalt, men den siffran räknar man med ska bli betydligt lägre framöver i takt med att fler och fler väljer hybrid eller elbil.

I takt med att efterfrågan på bensinbilar har ökat har även priset på palladium, som används som katalysator i bensinmotorer, också gjort det. I dagsläget står just bensinmotorsproduktion för 85 procent av efterfrågan på palladium.

Bara under 2019 steg priset med 54 procent bara för att under januari och februari fortsätta upp ytterligare 46 procent till 2844 USD per oz för att sen i skuggan av fallande bilförsäljning som ett resultat av Covid-19 falla tillbaka till nivåer om strax under 1900 USD per oz innan priset återigen, på vaccinförhoppningar, leta sig upp till dagens nivåer om över 2300 USD per oz.

Obs: Tidigare avkastning är inte en pålitlig indikator för framtida avkastning.

Trots att bilförsäljningen föll med 92 procent i februari jämfört med föregående månad i Kina så höll sig palladiumpriset högt. Sedan dess har bilförsäljningen återhämtat sig något men är fortfarande på betydligt lägre nivåer än innan. Att priset inte föll mer vittnar om hur stor skillnad det tidigare varit mellan tillgång och efterfrågan, samtidigt som efterfrågan på bensinbilar har stigit, har nämligen kravet på hur mycket palladium som ska användas i varje motor också gjort det.

Idag betalar bilproducenter upp emot 1000 USD per bil, bara för palladium. I takt med att priset stiger och kraven på allt mer palladium i motorerna ökar har man börjat titta efter billigare alternativ. Någon lösning har vi dock inte ännu, och tills elbilar står för majoriteten sålda bilar kommer efterfrågan på palladium att fortsätta öka. Frågan är dock hur mycket producenterna är villiga att betala per bil bara för palladium, och hur priskänsliga slutkunderna sedan är, när man till slut kommer behöva fortsätta höja priserna på bilarna för att täcka upp den kostnad som ökad palladiumanvändning ändå innebär.

Kina är kanske inte helt oväntat störst i världen när det kommer till att köpa bilar. Under 2019 köptes nästan 24 miljoner nya bilar i Kina, vilket är 38 procent mer än i USA, som kommer på andra plats. Men den kanske starkaste signalen för palladium är den dolda inflationen som idag syns i andra industrimetaller som zink, koppar, aluminium och nickel (och, såklart även palladium, även om priset under föregående år främst drevs på av brist på metallen). Problemet med den här typen av “dold inflation” är att det tar ett tag innan det syns i konsumentpriser, eftersom kostnaden för att producera sällanköpsvaror stiger långsamt, och när det väl uppdagar sig är det för sent för att försöka åtgärda det.

Det finns alltså flera anledningar till att överväga att ta in palladium i portföljen. I egenskap som ädelmetall men även som industrimetall, med inflation som gemensam nämnare.

 

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-01 05:25:54

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas