Nya vindar inom företagsförvärv på Wall Street

Nya vindar inom företagsförvärv på Wall Street

den 16 september 2020 författare Mikael Syding

"Fokusera på de drivande personerna bakom ett företag snarare än på verksamheten i sig". Detta brukar man ofta höra som råd från erfarna investerare.

Om man drar idén till sin spets kan man investera sina pengar i en så kallad SPAC (Special Purpose Acquisition Vehicle - ett “förvärvsbolag”) som i princip noteras som en påse pengar på en börs, och där SPAC:en har rätt att förvärva bolag i en viss bransch. Som investerare vet man alltså inte vilket eller vilka bolag förvärvsplanerna gäller, utan man får i bästa fall nöja sig med att veta inom vilket huvudsakligt område köpen ska genomföras - om inte annat så genom att huvudmännen bakom SPAC:en har en tydlig branscherfarenhet. Tanken bakom upplägget är att SPAC:ens grundare ska eller redan har identifierat privata bolag som genom att bli förvärvade av en SPAC lättare och snabbare kan ta en genväg till en börsnotering.

Under 2020 har amerikanska SPAC:ar redan tagit in över 30 miljarder dollar. Det tidigare rekordet på knappt 14 miljarder USD från förra året ser därmed ut att bli slaget med kanske 200%. Investerarnas vilja att skriva blanka checkar till andra erfarna investerare är uppenbarligen rekordhög.

Bland de mer uppmärksammade SPAC:arna under 2020 finns vätgaslastbilsföretaget Nikola, som genom ett omvänt uppköp av den noterade SPAC:en VectoIQ således kunde bli börsnoterat utan dyra IPO-kostnader och omfattande noteringsprospekt. Virgin Galactic som erbjuder små kommersiella rymdhopp för turister köptes till hälften av en noterad SPAC förra året. Den största SPAC:en hittills, Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), reste i somras till att börja med 4 miljarder dollar, men på webbplatsen anges företagets finansiella resurser till 5-7 miljarder dollar. PSTH är inte bara störst utan kanske hemligast också - fondens målobjekt begränsas endast marginellt till “kvalitativa IPO-kandidater”, “mogna unicorns” (privata företag med minst 1 miljard dollar i värde), “private equity-bolag” samt, “familjeägda verksamheter”. I praktiken kan därmed PSTH köpa vilka företag som helst.

Resultatet för SPAC:ar har, för det mesta, inte varit jättebra så långt. En av riskerna för investerare i en SPAC är att ledningen kan stressas av att tvingas använda pengarna, oavsett pris på förvärvsobjekten, inom den vanligen stipulerade tidsfristen på två år. Annars måste pengarna lämnas tillbaka och SPAC:en upplösas.

Intresset för både SPAC:ar och regelrätta IPO:er visar inte minst att det finns gott om kapital som letar efter investeringsidéer. I kölvattnet av Covid-19-pandemin har många branscher snabbt förändrats. Hotell, restaurang och flyg har påverkats kraftigt negativt, vilket skapat ett stort behov av omstrukturering. Samtidigt har företag med digitalt inriktade verksamheter inom underhållning och hemmaarbete fått en historisk skjuts uppåt, vilket ger upphov till helt andra investeringsmöjligheter när vinnarkartan ritas om. Räkna med mer eller mindre förvånande samgåenden och uppköp i både förlorarsektorer och vinnarbranscher, där till exempel de senare kan utsättas för överraskande konkurrens av aggressiva SPAC:ar som hittar mindre men högkvalitativa digitala ”microcorns”.

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-11-30 23:11:33

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas