Sommarens scenarioanalys med fokus på svenska aktier, hedgning och guld

Sommarens scenarioanalys med fokus på svenska aktier, hedgning och guld

den 13 juli 2020 författare Mikael Syding

Jag gör prognoser hela tiden. Det är inte för att jag tror att de kommer infrias, för det gör de sällan. Eller, om jag ska jag ska vara riktigt ärlig så tror jag nog faktiskt på mina egna prognoser litegrann. Poängen med att ändå göra dem explicita är att det betyder att jag har något konkret att jämföra med när jag har fel.

Utan prognoser är det alldeles för lätt att lura sig själv att man nog hade ungefär rätt trots allt. Hur opålitligt det mänskliga minnet är kan man läsa om i boken “The 7 sins of memory” av Daniel Schacter. Inte minst är det användbart att skriva ned varför man tror att det ska bli ett visst utfall, för att under utvärderingen sen kunna skilja på ren tur och någon slags kompetens.

Mina prognoser bygger normalt på att det inte finns något nytt under solen, att den mänskliga psykologin och gruppdynamiken fortsätter ungefär som de alltid har gjort. Min Status Quo-analys kan vara något så enkelt som att Nivån på en variabel ska hålla sig hyggligt konstant, dvs inom samma intervall som tidigare. Eller så baseras min Allt Består-analys i att Förändringstakten är konstant, eller Accelerationen (dvs andraderivatan för variabeln).

Ett annat sätt att förvänta sig att rådande paradigm består är att anta att tidigare mönster kommer upprepa sig i någon form; eller till exempel graden av volatilitet. För aktieindex eller råvarupriser kan kursgrafer utgöra startpunkten, medan det för enstaka bolag oftare handlar om analys av räkenskapsdata som försäljning eller marginaler, samt marknadens tendens att värdera dessa variabler med stabila multipelintervall. Vilken variabel eller mönster som jag vågar anta kommer bibehållas i framtiden beror på vilka mönster och intervall som varit stabila tidigare.

Nu efter Covid-kraschen och marknadens V-formade återhämtning (men inte ekonomins) frågar jag mig hur fortsättningen kan tänkas se ut. Eftersom den underliggande ekonomin är fortsatt svag, viruset fått förnyad styrka och bolagens vinster i del flesta fall inte ser ut att hämta sig, men myndigheternas stimulansåtgärder å andra sidan fortsätter att accelerera, så tänker jag att den senaste tidens mönster kommer upprepa sig igen. Det jag menar kommer bli som ett eko av vad som redan har hänt är t.ex. aktieindex och guldpriset. Med upprepning menar jag i det här fallet att den svenska börsens sidledes rörelse under svängningar på ungefär +/-20% fortsätter, men utan att någon större trend lyckas etablera sig. Zoomar vi in i grafen kommer perioder med svängningar på +/-5% ge en illusion av stabilitet bara för att snart åtföljas av lite större förflyttningar på 10-20% uppåt och nedåt. Dessa ger då i sin tur sken av att längre bull- eller beartrender är på gång, men avbryts snart av nyheter om en svagare ekonomi eller större stimulanser.

Slutstationen för OMX tror jag därmed blir ungefär på samma nivå om ett år som idag, eller som för tre år sedan för den delen. Det kan mycket väl inträffa med några lägre bottnar på vägen, vilka dock följs av intensiva uppgångsfaser, så det blir ingen lätt marknad för en trader utan fundamental trygghet i sina affärer. Det här är en marknad där olika former av hedgningsstrategier kommer visa sig värdefulla.

Under tiden blir den underliggande ekonomin gradvis mindre effektiv pga penningillusionen och snedvridningsefekter av olika typer av riktade stimulansåtgärder, för att inte tala om de tilltaande neativa effekterna som deglobaliseringen får.

En sak däremot som är nästan helt säker är att penningvärdet kommer urholkas, och att det då är främst guld, och kanske Bitcoin, som överlag får en stark medvind. Inflödet till guld-ETF:er har satt nya rekord i år och alltfler börjar få upp ögonen för guldets roll i en portfölj. Guld fungerar dels som en optionalitetshedge i kraft av att ofta vara motcyklisk relativt aktier, dels som en spekulativ tillgång i sin egen rätt om man t.ex. tror att priset på guld i USD över tid ska reflektera mängden dollar som finns.

En av många kraftfulla typiska strategier är att rebalansera sin portfölj till t.ex. 75% aktier och 25% guld en gång om året. Den metodiken har gett lite högre avkastning över tid och signifikant lägre portföljsvängningar (vilket i praktiken innebär att man med belåning kunnat få cirka 25% högre årsavkastning än börsen till samma risk i sin guldhedgade portfölj). En mer aggressiv strategi är att våga ta en längre paus från börsen helt och hållet till förmån för guld, när läget ser ut som nu. Det “läget” är enkelt uttryckt att myndigheterna helt tappat respekten för penningtryckande, stimulanser och tillgångsprisbubblor samtidigt som guldpriset börjat få momentum (men samtidigt långt innan guld prisats upp till sin historiskt motiverade andel av penningmängden M2 (vilket inkluderar "nära pengar", till exempel sparande, värdepappersmarknadsinstrument och andra finansiella instrument), eller blivit en signifikant andel av de flestas portföljer.

Precis som för aktier brukar momentum i guldintresset byggas upp successivt, först baserat på sunda principer, men till slut får rörelsen och intresset sina eget liv och avslutas med spekulativ ”FOMO” (fear of missing out)-driven frenesi. Just nu är det mjukvaruaktier och coronateman som läkemedel eller jobba-hemifrån-aktier som stiger vertikalt, men inte långt därefter kan det vara guldets tur samtidigt som de bubbligaste aktierna dras ned närmare sina motiverade värden.

Jag tror alltså inte att vi har sett det sista av hög volatilitet på marknaderna, och jag räknar med många nya köplägen på börsen de kommande åren, pga den återkommande ekonomiska svaghet som för stora skulder alltid ger upphov till förr eller senare. Mellan dessa “lägen” är det guld jag hela tiden återkommer till, och är det någon gång man ska ha mer guld än vanligt i sin portfölj, snarare än bara rebalansera normalt, så är det nu. Två alternativ till guld är också till att börja med föga förvånande guldgruveaktier (kolla in de allra största, inklusive Newmont) för lagom risknivå och guldpriskorrelation), och i andra hand kommersiella fastighetsaktier vilka drabbats extremt hårt a Covidkrisen, t.ex. Svenska Hufvudstaden.

 
@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-01 03:22:23

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas