Vätgas - framtidens energikälla?

Vätgas - framtidens energikälla?

den 18 maj 2020

Genereringen av energi genom väte är fortfarande i ett tidigt stadie i många delar av världen. Men utsikterna till lägre kostnader och en bättre infrastruktur kan ge ett väsentligt uppsving för denna lovande energibärare. Potentialen för ekonomin och samhället är enorm. En utveckling i tekniken bör även gynna bolagen inom branschen. Med Solactive Hydrogen Top Selection Index kan investerare delta nästan 1:1 i utvecklingen av de 15 ledande bolagen verksamma inom produktion, distribution och användning av vätgas.

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 enades 195 länder om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius. Men det krävs drastiska åtgärder för att uppnå detta mål. Energirelaterade koldioxidutsläpp måste minskas med hela 60% fram till 2050. Detta är inte en lätt uppgift när befolkningen beräknas öka med cirka två miljarder människor under denna period. Vårt energisystem måste därför genomgå grundläggande förändringar. Energieffektivitet behövs och mer och mer förnybara energikällor med låga koldioxidutsläpp måste användas.

Vätgas: multifunktionell och klimatneutral

Som en "ren" och multifunktionell energibärare kan vätgas ge ett betydande bidrag till att uppnå dessa mål. Vätgas är emellertid inte bara en energiförsörjning med låg koldioxid - dess produktion kan också vara klimatneutral om förnybara energikällor används. Hela energiproduktionen från vätgas kan därför vara "grön". Dessutom är användningsområdena för vätgas som energibärare mycket breda. Exempelvis kan energi som produceras från vätgas matas direkt in i elnätet och därmed öka andelen förnybara energikällor i systemet - eller så kan den exempelvis användas för att minska koldioxidutsläppen för industri och transport.

För omvandling av vätgas till energi behövs en bränslecell som redan används i många applikationer. På grund av mycket höga kostnader och brist på infrastruktur är tekniken fortfarande i ett tidigt stadie, särskilt i vår del av världen.

Blir vätgas populärare?

Den senaste studien från Hydrogen Council - ett konsortium av 18 företag från fordonsindustrin, olja och gas, industriell gas och utrustning - från januari 2020 har visat att produktionen av energi från vätgas sannolikt kommer att öka avsevärt inom en snar framtid. Som rapporten gör gällande, förväntas kostnaden för vätgaslösningar sjunka kraftigt inom det kommande decenniet - med upp till 50%. Detta är en betydligt större minskning - på kortare sikt - än vad som tidigare förväntats. Detta gör användningen av vätgaslösningar attraktiva, även jämfört med konventionella energibärare.

Om användningen av vätgas ökar avsevärt, bör företagen aktiva inom industrin gynnas. På senare tid har aktiekurserna för vissa ledande företag inom energiproduktionen från vätgas upplevt en explosion i sin aktiekurs. Bolag som PowerCell eller Nel har noterat betydande kursvinster. Det kanadensiska bränslecellföretaget Ballard Power, som uppnådde en ökning på cirka 200% förra året, överträffar dock dem alla. Det bör emellertid noteras att tidigare utveckling inte skall användas som referens till framtida avkastning. Vätgasteknologi är lovande - och borde också erbjuda intressanta möjligheter för investerare.

En diversifierad exponering till branschen

Är vätgas framtidens energibärare? Det vet vi inte. Men en sak är säker: bränsleceller och vätgas är oumbärliga i framtidens energimix - och potentialen för ekonomi och samhället är enorm.

Euforin kring potentialen kan också locka investerare. Om trenden för vätgas och bränsleceller snart tar fart, bör priset på aktierna för de ledande företagen i sektorn även utvecklas positivt. Men att välja det "rätta" bolaget är inte lätt - och att hålla enskilda, ofta mycket volatila aktier i portföljen är ofta för riskabelt. För att underlätta exponering mot en bred portfölj av vätgasapplikationer har Vontobel lanserat ett trackercertifikat med Solactive Hydrogen Top Selection Index som underliggande index. Indexet består av 15 företag med verksamhet relaterad till produktion, distribution och användning av vätgas.

Hydrogen Top Selection Index är ett index skapat av Solactive AG som även beräknas och distribueras av dem. Med hjälp av Vontobels trackercertifikat TRACK HYDROGEN VON (ISIN: DE000VP11FY5) deltar investerare nästan ett till ett i den potentiella prisutvecklingen av indexföretagens aktiekurs, men också i eventuella förluster.

Varför en tidig investering kan vara värdefull

Låt oss sammanfatta: Om investerare är övertygade om att vätgas- och bränslecellsteknik sannolikt kommer att visa sig framgångsrika, kan ett trackercertifikat på Solactive Hydrogen Top Selection Index vara en intressant investeringsmöjlighet. Teknologin är fortfarande i ett relativt tidigt skede - men den har "kraften" att påverka energisektorn och ekonomin fundamentalt. Att placera sig själv tillräckligt tidigt i den nya trenden kan potentiellt vara lönsamt för investerare.

Den framtida aktieutvecklingen kommer att bero på olika företags-, bransch- och ekonomiska faktorer. Investerare bör överväga riskerna innan de fattar några investeringsbeslut. Det underliggande resultatet kan skilja sig från investerarnas förväntningar och leda till en potentiell kapitalförlust.

Important legal information

Important notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the trading products (securities) mentioned herein, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms. The base prospectus and final terms constitute the solely binding sales documents for the securities and are available under the product links. It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. This information includes or relates to figures of past performance. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
2022-12-05 05:51:23

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas