Ethereum

Ethereum

den 26 maj 2020 författare Anna Svahn

Ethereums potential handlar inte enbart om hur priset på Ether kommer att stiga eller inte i framtiden, utan även om värdet av den plattform som Ethereum faktiskt är och inte minst kan komma att bli, och hur det kan bli den plattform som vi i framtiden använder oss av för att bygga nya applikationer.

Vi kan ta det från början. Ethereum är en plattform, ett framtida decentraliserat internet. Ett internet där alltså användarna äger sin egen data. Det innebär alltså att applikationer och företag inte kan stjäla data och använda den. Det är också ett internet där alla har tillgång till samma finansiella applikationer och tjänster. Det här leder ju såklart till att framtidens internet Ethereum kanske inte kommer att vara lika intuitivt som det internet vi använder idag, men å andra sidan förstår fler och fler riskerna med att inte äga och ha rätt till sin egen data.

Ethereum är alltså själva blockkedjan, plattformen, och Ether (ETH) dess kryptovaluta – dess bränsle. Precis som Bitcoin är Ether helt digital, kan skickas till vem som helst i världen, när som helst. Dessutom är det inte heller en central enhet, som en centralbank, helt land eller ens ett företag, som styr tillgången av Ether. Men samtidigt som ETH och BTC har några övergripande likheter, så skiljer de sig också avsevärt åt på flera sätt.

Bitcoin startades som en reaktion mot fiat-systemet. Som ett sätt att ge alla ett alternativ till obackade valutor som till slut inflateras sönder av så kallade ”monetära stimulanser”. Historiskt har alla fiatvalutor gått samma öde till mötes, centralbanker har tryckt så mycket pengar att värdet per enhet blir obefintlig och förtroendet för den centraliserade valutan försvinner. Det här gäller inte enbart i modern tid, utan även under Romarriket blandade man ut silvermynten till dess att 5 procent av befolkningen satt på 90 procent av förmögenheten, och andra svalt ihjäl. I Argentina under krisen i början på 2000-talet, återvände man i vissa delar till barter-system. Där människor möttes på så kallade ”treques” för att byta tjänster och varor med varandra.

Ether har emellanåt kritiserats av Bitcoinmaximalister för att inte vara en tillräckligt knapp valuta för att kunna fungera som store of value i framtiden. Till skillnad från Bitcoin vars maximala antal till slut kommer att vara 21 miljoner Bitcoin, har inte Ethereum tidigare haft anledning att dra ned inflationstakten för Ether. Syftet med Ether kan nämligen snarare beskrivas som bränsle i en motor (vilket vi beskriver närmre längre ned), där motorn avser Ethereum som plattform, än som kryptovaluta vars enda uppgift är att i framtiden fungera som ”pengar”.

Smarta kontrakt och Ethereum Gas

För att förstå vilken roll ETH har för Ethereum behöver vi först förstå smarta kontrakt och avgiftsstrukturen för att utföra dessa. Smarta kontrakt är inte nytt för vare sig Ether eller Bitcoin. Det var redan i början av 1990-talet som Nick Szabo gjorde en liknelse till en varuautomat för att förklara konceptet bakom smarta kontrakt för första gången. Szabo menade då att transaktionen inte kunde genomföras på ett ordentligt sätt om inte flera kriterier uppfylldes – vilket alltså är vad ett smart kontrakt innebär.

Det är med smarta kontrakt som vi kan genomföra olika saker i Ethereums ekosystem. Det är användbart om man till exempel vill kunna villkora en transaktion, så att mottagaren inte får betalningen förrän villkoren är uppfyllda gentemot betalaren. När miners utför transaktioner tar de ut en avgift, en så kallad gas-fee. Gas blir alltså bränslet vilket Ethereums plattform går på. Trots att det idag inte finns någon maximal gräns för hur många Ether som kan mineas, så ligger ett förslag på ett så kallat EIP (Ethereum Improvement Protocol) vars syfte är att effektivisera avgiftsstrukturen. Hur denna EIP (1559) dessutom i teorin skulle kunna göra ETH mer scarce, kommer vi att gå igenom i nästa artikel.

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 07:35:37

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas