Energibolag i skuggan av coronavirus och mjukvara

Energibolag i skuggan av coronavirus och mjukvara

den 14 februari 2020 författare Mikael Syding

Energibolag i skuggan av coronavirus och mjukvara

Prisraset på 25% från 71 till 53 dollar per fat Brentolja har tagit många med överraskning i vinter. Svagare ekonomi, tveksamhet gällande handelsavtalet mellan Kina och USA, samt inte minst coronaviruset ligger bakom det snabba fallet. Prisnedgången på naturgas inleddes redan i november och har nu minskat med 40%. Frågan är när det är dags att fyndköpa dels själva råvarorna, dels relaterade bolag i energisektorn. Det är nog inte riktigt dags ännu för det tar nog åtminstone några veckor till innan nyhetscykeln avseende ekonomin och coronaviruset hunnit toppa ur. Men när det väl är dags kompenserar uppsidan för risken. En indikation på potentialen är att under de två uppgångsfaserna så sent som i höstas steg priserna för både Brentolja och naturgas med 25-30% vid respektive tillfälle.

Om man ska lyssna på analytikerna i Macro Voices och Real Vision platformerna kommer vi om några veckor nå ungefär samma låga priser som juni 2017. Givet den uppenbarligen manipulerade informationen om coronaviruset som Kina publicerar är jag benägen att hålla med om att negativiteten kommer tillta ett tag till innan det vänder. Kanske är det ändå läge att börja ackumulera energiaktier lite försiktigt, men vara beredd på att behöva snitta ner sig i en eventuell kapitulationsrörelse.

En anledning att börja köpa tidigare snarare än senare är att “Value” presterat extremt svagt i förhållande till “Tech” i 13 år, vilket är ovanligt länge. Energi är fortfarande världens viktigaste produkt, utan energi stannar allt. Det är därför inte osannolikt att Value vilket inkluderar energisektorn kommer göra comeback relativt till Tech och Growth det kommande decenniet. Precis som guld är pengar och över tid utgör en viss andel av ekonomin så är olja energi och har också en given andel av ekonomin över tid.

När strategier som över mycket långa tidsperioder har liknande egenskaper divergerat kraftigt är det ofta produktivt att byta från den som gått bra på sistone till den som gått svagt. Det kan betyda att det under 2020 snart kommer ett kortsiktigt taktiskt läge att köpa energibolag i coronasvackan, och även under året existerar ett mer långsiktigt strategiskt läge att vikta om från dyra teknikbolag till “Value” som oljebolag.

---

Om dollarstyrkan fortsätter, som en del i en trygghetstrade, till exempel pga oro över att coronaviruset övergår till en utbredd pandemi, kan oljan falla signifikant även från dagens relativt låga nivåer. Starkare dollar, mindre resande och svagare ekonomi, samt kanske även ett oense OPEC, kan samverka till en perfekt storm för oljepriset. Då kan kanske till och med botten från januari 2016 på 27 dollar per fat Brentolja utmanas. Även om allt är möjligt och vi i dagsläget inte kan bedöma de slutgiltiga ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är nog ändå den rimligaste traden i vår att börja ackumulera långpositioner i olja, gas och relaterade bolag i energisektorn. Fast visst inspirerar tanken på att först fånga en rejäl kapitulationsrörelse på nedsidan först, även om det är en högriskaffär.

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-11-26 16:06:50

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas