Diversifierad kryptoportfölj

Diversifierad kryptoportfölj

den 28 februari 2020 författare Anna Svahn

Trots Bitcoins senaste dagars fall från nivåer över 10 000 USD till att i skrivande stund handlas kring 9200 USD kan man inte påstå annat än att kryptovalutan fått en start start på året. Sedan årets start har priset nämligen stigit med över 28 procent, och om man tror att event som den kommande halveringen i maj eller att penningpolitik kommer att fortsätta driva på priset, så kan det fortfarande vara läge att köpa.

Mark Yusko från Morgan Creek Capital menar att flera fundamentala faktorer talar för ett fortsatt starkt år för Bitcoin. Utöver halveringen i maj nämner han även att antalet wallets ökar, och även antalet transaktioner, något som enligt Yusko innebär att det finns ett ökat intresse för kryptovalutan. Han menar dock att Bitcoin ännu inte fungerar optimalt för transaktioner, även om det är något som Lightning Network arbetar med, men att Bitcoin i dagsläget bör ses som store of value snarare än något annat.

Traditionellt sett har guld använts som store of value, och debatten om huruvida bitcoin skulle fungera som ett ”digitalt” guld är vida omdiskuterad idag. Även om tillgångarna delar flera av de viktiga egenskaper som krävs för att fungera som store of value så måste man som investerare ändå komma ihåg att det är vitt skilda tillgångar – och bör behandlas som det. Det syns inte minst om man tittar på korrelationen (ca 0,61) mellan guld och bitcoin de senaste tolv månaderna.

Diversifiering och korrelation

Vid sammansättningen av en portfölj är en välbalanserad diversifiering det absolut viktigaste att ta hänsyn till. Här måste man räkna in riskjusterad avkastning per tillgång och inte minst titta på hur olika tillgångar korrelerar med varandra. Enligt portföljteori är det absolut bästa sättet för att nå så hög riskjusterad avkastning som möjligt att kombinera flera tillgångar utan korrelation, då det här ska, i teorin, minimera volatiliteten i din portfölj.

Ett problem när det kommer till att välja tillgångar med låg korrelation är dock att korrelation är dynamisk. Det innebär att talessättet ”historisk avkastning säger ingenting om framtiden” är relativt sant i sammanhanget. Vi kan inte veta hur en tillgång kommer att agera vid olika typer av scenarier. Med det sagt kan vi ändå bygga en portfölj som är diversifierad i olika tillgångsslag som historiskt har presterat olika under olika tidsperioder. Just kryptovalutor är ett sådant som har låg eller till och med negativ korrelation till andra tillgångsslag, och kan därmed med fördel användas som en hedge tillsammans med andra alternativa tillgångar i en portfölj.

Det är dock viktigt att även i sin kryptoexponering diversifiera sig. Vi vet inte idag hur kryptomarknaden kommer att se ut imorgon, om två år eller ännu längre fram i tiden, och därmed är det optimalt att ta in fler än enbart en kryptovaluta i sin kryptoexponering; till exempel de fem med störst market cap. 

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-11-26 17:29:36

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas