Ren likviditet till portföljen

Ren likviditet till portföljen

den 23 oktober 2020 författare Mikael Syding

Är tillgång till rent dricksvatten en mänsklig rättighet? Vems skyldighet är det i så fall att tillhandahålla vattnet?

I kölvattnet av bostads- och finanskrisen 2008 blev den filmen The Big Short med Christian Bale (“Batman”-filmerna och “American Psycho”) välförtjänt uppmärksammad för sin träffande dokumentation av krisens anatomi och dess nyckelpersoner. I eftertexterna kunde man läsa att huvudpersonen, den briljante och autistiske läkaren och hedgefondförvaltaren Michael Burry, efter den extremt lyckade bostadsobligationstrejden fokuserade sitt investerarintresse på vatten.

Tillgång till rent vatten är en av mänsklighetens stora utmaningar, vilken förvärras i takt med en växande befolkning, ökande köttkonsumtion samt t.ex. slit-och-släng-mentalitet i detaljhandeln. Klimatförändringar bidrar också till ökad vattenbrist, framför allt i redan utsatta och fattiga områden.

Bostäder, mat, vatten och socialt sammanhang är livsviktiga för oss människor, och klassas därför av många som mänskliga rättigheter. Men för att något ska kunna vara en rättighet måste det finnas någon som har det som skyldighet också. Eftersom det är orimligt att lägga kravet på enskilda personer och företag, får man anta att det är mänskligheten i stort som har skyldighet att tillhandahålla t.ex. vatten till alla som inte klarar av det själva. I praktiken blir det stater, regeringar som antar skyldigheten. Samtidigt måste någon individ eller företag rent fysiskt ta fram själva vattnet till en rimlig kostnad samt sälja vattnet vidare till de institutioner som representerar den del av mänskligheten som tagit på sig skyldigheten att uppfylla människors upplevda rättighet till rent dricksvatten.

När något med begränsad tillgång och stort värde har noll i pris (en definition av “rättighet”) blir det snabbt brist på varan. Michael Burry insåg tidigt detta och började ta position därefter, bl.a. i företaget Global Water Resources. Tidigare i år verkar han ha fått vissa samvetskval och uttryckte då tveksamhet till handeln med vattenterminer, kanske för att Kalifornienterminen NQH2O trefaldigades i pris under andra kvartalet i år. Men, vatten blir inte billigare eller mer lättillgängligt för att man moraliserar om mänskliga rättigheter. Vad som krävs är investeringar och innovationer, vilka drivs av ekonomiska motiv. Att köpa vattenterminer och aktier i vattenföretag är det mest kraftfulla sättet du som privatperson kan bidra till att fler får sitt behov av vatten tillgodosett.

Om du tror att vatteninvesteringar är lika lukrativa som viktiga kan du få en bred exponering mot vattenindustrin via Vontobels Strategy CertificateVontobel Aqua Index, vilket för övrigt nådde en ny högstanivå förra veckan. Indexet består just nu av 36 nästan likaviktade företag (från 3,3% till 2,4% förutom två investeringar på 2% respektive 1%). Indexet har tre fokusområden:

1) vattenproduktion och -lagring

2) infrastruktur som dammar, vattenverk och -rening; mätning

3) processtyrning och effektivisering

De sex största innehaven just nu, med vikter på minst 3 procent, är Advanced Drainage Systems, Itron, Hannon Armstron, IDEXX Labs, Xylem och Tetra Tech. Ta det lugnt om du inte känner till namnen, det är lite av poängen. Du står för beslutet att positionera dig i vatten, drivet av både etik och ekonomi, så står Vontobel för det dynamiska urvalet av de tongivande företagen i sektorn.

Trots att det var länge sedan Dr Burrys intresse för vatten blev allmänt känt är det förmodligen ännu tidiga dagar för investeringar i sektorn. ESG-fonder har bara de senaste få åren vuxit snabbt i antal och storlek. Deras tillgångar växer snabbare än den upplevda tillgången på relevanta investeringsalternativ. Det är där vattnet kommer in. Den globala vattenmarknaden estimeras till 600 miljarder dollar per år, och enligt vissa uppskattningar kommer halva jordens befolkning om fem år bo i områden med problem med vattentillgången. Redan idag saknar 660 miljoner människor rent vatten, medan 2,4 miljarder har inga eller bristfälliga sanitetsmöjligheter. Vatten och vattenföretag blir därmed uppenbara investeringsobjekt för de snabbt växande ESG-fonderna. Därmed kan du privatekonomiskt dra nytta av en våg av likviditet in i sektorn samtidigt som du bidrar till att minska problem med sjukdomar, undernäring och uttorkning för planetens allra svagaste, förutsatt att du är villig att ta investeringsriskerna.

Hur likvid är din portfölj i dagsläget? Kanske kan vattentillgångar tillfredsställa både ditt behov av okorrelerade investeringar och din skyldighet att bidra till mänsklighetens viktigaste rättighet?

@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 12:42:24

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas