Bitcoin outlook 2020

Bitcoin outlook 2020

den 30 januari 2020 författare Anna Svahn

Bitcoin firade i dagarna tio år. Under det senaste decenniet har kryptovalutan gått från att enbart vara känd inom vissa kretsar till att med sitt följe av investerare och utvecklare på riktigt börja sätta press på världens banker och centralbanker. På dessa tio år har det hunnit göras två trillion USD i transaktioner, som även om det storleksmässigt jämfört med andra transaktionsmedel är litet, samtidigt så pass stort att det inte längre går att förneka att kryptovalutan börjar hitta en given plats i den globala ekonomin.

Även om Bitcoinpriset tog en del stryk under andra halvan av 2019 så är priset för helåret 2019 upp över 90 procent i USD. Året, som inleddes strax över 3700 USD stängde året på nästan 7200 USD, för att sedan dess ha fortsatt upp till 8000 USD. Oavsett hur historien ser ut så är det fortfarande utsikterna framgent som såklart är intressanta, och 2020 spås bli ett riktigt bra år för Bitcoin av flera anledningar så som den kommande halveringen och förbättringar av lightning network, ett betalningsnätverk som ligger ovanpå Bitcoins blockkedja för att göra transaktioner med bitcoin snabbare och billigare.

Halvering

En av de kanske mest intressanta händelserna under 2020 kommer att vara den kommande halveringen i maj. Med halvering menas alltså att ”belöningen” i bitcoin som miners får för att skapa ett block på blockkedjan halveras. Idag får miners 12,5 bitcoin per nytt block, efter halveringen kommer samma siffra alltså att vara hälften, eller 6,25 bitcoin. 

Historiskt har halveringar, som ju leder till att tillgången på bitcoin minskar, också lett till högre priser på kryptovalutan. Om vi följer den tidigare trenden finns det de som menar att priset mycket väl kan komma att handlas kring 100 000 USD vid slutet av den kommande tjurmarknaden, medan andra analytiker säger att det är mycket möjligt att halveringen blir en icke-händelse och inte alls kommer att avspeglas i priset.

Syftet med halveringarna är att motverka att bitcoin tappar i värde över tid genom att kontrollera inflationen och stock to flow.

Början på en tjurmarknad?

Det råder som sagt delade meningar gällande om vi står inför en kommande tjurmarknad, om priset kommer att falla ytterligare eller om vi fortsätter konsolideringen kring dagens nivåer. En sak som dock faktiskt pekar på att vi står inför en uppgång i priset är att handelsvolymerna den senaste veckan fördubblats jämfört med sista veckan under 2019. 

Utsikterna för det kommande året är alltså spretiga, men för de som tror på ytterligare nedgång är nivån kring 5800 viktig. Det innebär att om priset faller och man långsiktigt ändå tror på caset för bitcoin så kan det vara läge att börja skala in strax innan – om man vågar vänta så länge.

Bull & Bear-certifikat

 Symbol ISINUnderliggande referensvärdeHävstångTypVal.KöpSälj 
BULL APPLE X10 VON1
DE000VF533C5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,002
BULL APPLE X10 VON10
DE000VP2RC04 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,032 0,036
BULL APPLE X10 VON11
DE000VP3MTV0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,024 0,028
BULL APPLE X10 VON12
DE000VP3NQ50 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,012 0,02
BULL APPLE X10 VON15
DE000VP9V6U9 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,068 0,072
BULL APPLE X10 VON14
DE000VP9VHN0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,138 0,142
BULL APPLE X10 VON18
DE000VV11SJ7 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,568 0,574
BULL APPLE X10 VON19
DE000VV19AU5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 1,50 1,52
BULL APPLE X10 VON20
DE000VV2K3W0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 4,35 4,40
BULL APPLE X10 VON21
DE000VV3R221 Apple Inc. 10,00 Long SEK 10,40 10,51
BULL APPLE X10 VON22
DE000VV67GW7 Apple Inc. 10,00 Long SEK 30,47 30,78
BULL APPLE X10 VON23
DE000VV8Z9Y0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 70,43 71,15
BULL APPLE X10 VON17
DE000VX8WXW8 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,282 0,286
BULL WTI X10 VON53
DE000VV34D70 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,012 0,02
BULL WTI X10 VON46
DE000VX5RHK2 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001
BULL WTI X10 VON48
DE000VX8XQQ2 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,002
BULL WTI X10 VON49
DE000VX8ZH15 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001
BULL WTI X10 VON52
DE000VX94FH0 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,006 0,015
BULL WTI X10 VON51
DE000VX9K3V1 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,002
BULL WTI X10 VON50
DE000VX9KN39 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,004 0,01

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-08 03:36:44

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas