Guld; effektivast men underrepresenterad i portföljer

Guld; effektivast men underrepresenterad i portföljer

den 19 september 2019 författare Anna Svahn

Att diversifiera sin portfölj i olika tillgångsslag med låg korrelation har gång på gång visat sig generera högre riskjusterad avkastning än om man bara exponerar sig mot till exempel aktier. Ändå sitter många investerare idag kvar med portföljer som inte innehåller den tillgång som är mest effektiv när det kommer till att fungera som krockkudde när resten av portföljen svänger kraftigt.

Att exponera sig mot en blandad råvaru-ETF med förhoppningen att en betydande del av investeringen ska vara viktad mot guld brukar visa sig vara en dålig idé då ädelmetaller i de flesta fall är underrepresenterade i råvarukorgar.

Råvaror i sig är ett komplext tillgångsslag och alla undergrupper karaktäriseras av olika saker. Det innebär att vad som gynnar priset på energi kan vara negativt för en annan undergrupp och tvärtom. När det kommer till guld har ädelmetallen dock sex fördelar jämfört andra råvaror:

 

  1. Guld har levererat högre riskjusterad avkastning under en längre period jämfört med andra råvaruundergrupper
  2. Guld erbjuder en mer effektiv diversifiering
  3. Guld överpresterar andra råvaror under perioder med låg inflation
  4. Guld har lägre volatilitet
  5. Värdet på guld bevaras över tid
  6. Hög likviditet

Alltså, att använda råvaror som tillgångsslag för att diversifiera sin portfölj kan ge dig flera fördelar, men att plocka ut guld som enskild tillgång kan generera ännu högre resultat över tid.

Det man bör komma ihåg när det kommer till råvaror är att det är spekulativa tillgångar. Därmed passar det sämre att genom att enbart ligga lång en korg av olika råvaror tro att de ska generera högre avkastning över tid eftersom råvaror inte genererar någon reell tillväxt. De bör, med andra ord snarare endast användas som hedge vid tider då aktier är dyrare i relation till råvaror, för att senare, om priset på råvaror i relation till aktier är högre säljas för att allokera om sitt kapital till större andel aktier eller obligationer. Med guld är det annorlunda. Eftersom guldet i sig är en värdebevarande tillgång snarare än ett sätt att spekulera ska det alltså också fylla en annan funktion i en portfölj.

Problemet med dagens råvaruindex är att de helt enkelt klumpar ihop alla råvaror i en korg. I de flesta fall är energi och industrimetaller överviktade medan guld sällan utgör mer än 12 procent, och i de flesta fall mycket mindre än så. Eftersom guld har helt andra egenskaper än andra råvaror bör det också behandlas som en egen tillgångsklass.

Guld presterar bättre än andra råvaror under låg inflation

Även inflation är viktig att ta hänsyn till när man funderar på hur man ska exponera sig mot råvaror. Guld, till skillnad från andra råvaror tenderar att bevara sitt värde även under perioder med låg inflation.Sammanfattningsvis kan man konstatera att guld är och bör behandlas som en egen tillgångsklass snarare än buntas ihop med andra råvaror. För den som diversifiera sin portfölj med ädelmetallen för att använda som hedge i osäkra tider eller helt enkelt inte litar på att den lokala valutans värde bevaras under tid krävs det att en helt egen del av portföljen allokeras mot guld.

 @Anna Svahn

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 07:51:34

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas