Är det fortfarande läge att köpa guld?

Är det fortfarande läge att köpa guld?

den 27 augusti 2019 författare Anna Svahn

Guldet har för första gången sedan 2013 passerat nivån 1550 USD per oz. För de investerare som valt att säkra upp portföljen med den gula tillgången har de senaste veckornas turbulens på aktiemarknaden inte varit riktigt lika kännbara som för den som legat fullinvesterad i aktier. Men i ett läge när priset på guld på relativt kort tid gått från under 1300 USD till dagens nivåer kring 1530 USD är frågan om det fortfarande är köpläge eller om man missat chansen.

I en intervju som Erik Townsend i podcasten Macro Voices gjorde med Brent Johnson diskuterar de hur läget för guld ser ut framöver. Townsend har sedan tidigare sagt att han väntar på ett nedställ i guldpriset till omkring 900 USD innan han vill köpa medan Brent Johnson säger att läget för att köpa guld var för ett, två eller tre år sedan och att om man redan har guld i portföljen bör man inte fylla på idag. Däremot, menar Johnson, att om man fortfarande saknar guldexponering är det alltid läge att skala in oavsett hur priset ligger just nu.

Se guldet som din brandförsäkring. Om du redan har en idag är det onödigt att köpa ytterligare en dyrare. Om du däremot fortfarande inte har försäkrat din portfölj så är det alltid läge, oavsett pris.
 
Guldet har fått en hel del draghjälp av det minst sagt oroliga makroekonomiska läget, dock inte riktigt så mycket som man hade kunnat förvänta sig. Investerare vänder sig allt mer mot investeringsmöjligheter som ska garantera så låg förlust som möjligt, snarare än möjlighet till hög riskjusterad avkastning. Det här har lett till att obligationsmarknaden med negativ yield har ökat explosionsartat och idag ligger över 16 trillion USD allokerat i räntebärande papper med garanterad negativ avkastning.
 

Av den totala globala obligationsmarknaden ligger idag över 30 procent allokerad till räntebärande papper med negativ yield, och det ser inte ut att minska eller ens plana ut.

 

Konsekvenserna av en växande marknad för investeringar med garanterad negativ avkastning blir framförallt stor för privatinvesterare var pengar ligger i pensionsfonder som måste investera i ”räntebärande papper med god kreditvärdighet”. På sikt kommer de ekonomiska klyftorna att bli större eftersom det framförallt är personerna som är i störst behov av ett fungerande pensionssystem kommer att drabbas hårdast.
 
I en värld där riskfria investeringar innebär en garanterad förlust kan man fråga sig varför man inte istället söker sig till alternativa tillgångsslag. Motsättningen mot att investera i guld handlar oftast om att de investerare som väljer bort den gula stenen anser att man inte vill äga något som inte på sikt genererar tillväxt. Men, är inte en gul sten utan tillväxt med möjlighet till avkastning ändå ett bättre alternativ än en placering med garanterad förlust?
 
Det är inte för sent att exponera sig mot guld. Tåget har inte gått. I en värld av minusräntor och övervärderade aktier har det sällan funnits ett bättre tillfälle att med lång horisont börja ta hem vinster från aktiemarknaden för att omallokera till guld för att ge dig själv möjligheten att köpa aktier till rimligare priser längre fram.
 
 

 

@Anna Svahn

 

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-01 04:55:24

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas